11. února 2019 Moderní léčba a prevence

Jednodenní chirurgie v oblasti dolních končetin

Na pracovišti jednodenní chirurgie v Canadian Medical Waltrovka nabízíme pacientům komplexní péči. Kromě ortopedie se jedná také  o zákroky v oblasti cévní chirurgie, břišní chirurgie, gynekologie a estetické medicíny. Jaké jsou nejčastější chirurgické zákroky prováděné v rámci jednodenní chirurgie na dolních končetinách, vysvětloval čtenářům časopisu Practicus doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D., primář centra jednodenní chirurgie v Canadian Medical.

Které chirurgické zákroky nejčastěji v režimu jednodenní chirurgie provádíte na dolních končetinách?

Na dolní končetině lze v režimu jednodenní chirurgie provádět řadu diagnostických i rekonstrukčních operačních zákroků. Mezi ně řadíme v ortopedii zejména artroskopické zákroky na kolenním a hlezenním kloubu. Artroskopie je endoskopická metoda, kdy z malých operačních vstupů zavádíme do kloubu nástroje, pomocí kterých rekonstruujeme jeho vnitřní struktury. Nejčastějším zákrokem je jistě artroskopie kolenního kloubu. Typickým příkladem je ošetření menisků nebo rekonstrukce předního zkříženého vazu. V posledních letech se mění koncept ošetření těchto struktur. V minulosti jsme měli jedinou možnost, a to postiženou část menisku odstranit. Nyní existuje řada operačních technik, kdy můžeme poškozený meniskus rekonstruovat a sešít. To je pouze jeden z mnoha příkladů, kdy jsme schopni pomocí nových technik a nástrojů provádět složitější zákroky s kratší hospitalizací. Kromě artroskopických výkonů provádíme na dolní končetině také otevřené anebo miniinvazivní zákroky na hleznu a přednoží. Mezi hlavní diagnózy, které operujeme, patří vbočený palec, ztuhlý palec s výrůstky a deformity prstů nohou. Nejčastějším důvodem k operaci hlezna je jeho nestabilita po opakovaných úrazech. Vzhledem k tomu, že se rozvíjejí anesteziologické přístupy a pooperační péče, jsme schopni zkracovat délku hospitalizace. Plně si uvědomujeme, že pacient se cítí lépe doma než v nemocničním prostředí.

Jak v rámci jednodenní chirurgie probíhá operace hallux valgus (vbočeného palce)?

V posledních 15 letech došlo k výraznému rozvoji chirurgie nohy a rovněž technik lokálního znecitlivění. Pacienti tak mohou být operováni v tzv. kombinované anestezii, kdy kromě celkové anestezie se do oblasti nervů nohy aplikuje lokální anestetikum. Pacienti tak i po složitém operačním zákroku několik hodin nepociťují prudkou bolest. Umožňuje nám to provádět složitější zákroky, které jsou tak účinnější v léčbě. Právě strach z bolesti byl v minulosti hlavním důvodem, proč pacienti operaci vbočeného palce odkládali.

V průběhu operace tak můžeme z otevřeného chirurgického přístupu v oblasti vnitřní strany nohy provést i několik osteotomií (protnutí kosti) a výrazně tak měnit nejenom postavení palce, ale i nožní klenby. Protnuté nártní kosti anebo články prstů se posléze stabilizují za použití šroubů a dlah, které zabezpečují jejich správné postavení po operaci do celkového zhojení. Osteosyntetické materiály jsou druhým důvodem, proč jsou zákroky v současnosti úspěšnější. Protnuté kosti, které jsou pevně stabilizovány, umožňují dřívější rehabilitaci a zátěž operované končetiny. Výrazně tak snižují pooperační bolest při zátěži. Tyto zákroky jsou úspěšnější i z dlouhodobějšího pohledu, protože nedochází k opětovnému vbočení palce.

Je potřeba zmínit i miniinvazivní zákroky na přednoží, které jsme v České republice začali používat před třemi roky. Při tomto způsobu operace se postavení palce nohy mění protnutím kosti pouze z malých kožních přístupů pomocí speciálních rotačních fréz a správné postavení palce se v průběhu operace kontroluje rentgenovým přístrojem přímo na sále. Při operaci tak méně poškozujeme měkké tkáně s cévním zásobením. Pomocí těchto speciálních nástrojů provádíme zákroky nejenom v oblasti palce nohy, ale i na prstech. Můžeme tak na rozdíl od otevřených zákroků na palci nohy ošetřit během operace i prsty nohou, a to všechno v režimu jednodenní chirurgie.

Mohou se na vás obrátit i pacienti se zarostlými nehty? Jak léčba probíhá?

Zarostlý nehet na palci nohy je častá diagnóza, se kterou do naší ambulance pacienti přicházejí. Většinou přijdou až v akutním stádiu, kdy je v místě nehtového lůžka zánět.  Základní zákroky se provádějí přímo na ambulanci v lokální anestezii. Nehtové lůžko je potřeba vyčistit a upravit okraj nehtu, který způsobuje dráždění. Pacient bezprostředně po zákroku odchází poučen domů a postižený palec ošetřuje samostatně. Pokud se zánět opakuje a jeho příčinou je deformita palce nohy anebo nevhodný tvar přednoží, je možné naplánovat jednodenní operaci. Operační zákroky následně slouží k úpravě tvaru palce, aby se dráždění v oblasti nehtového lůžka snížilo.     

Často si přivodíme při sportu nějaký úraz – lze jej řešit jednodenní chirurgií? Pomůže takový způsob řešení k rychlejšímu návratu do tréninkového procesu?

Jednodenní chirurgie nabízí pacientům zkrácenou hospitalizaci na nezbytné minimum. Proto používáme operační techniky, které ji umožňují. Jsme schopni pro pacienta léčbu maximálně optimalizovat. Základní přírodní pochody, jako je hojení ran, pohmoždění měkkých tkání nebo hojení zlomenin ale nedokážeme chirurgickými postupy výrazně ovlivnit. Pro návrat do sportovní zátěže je důležitá spíše následná péče a spolupráce s fyzioterapeutem.

V jednodenní chirurgii nejčastěji řešíme zlomeniny drobných kostí ruky a nohy. Příkladem mohou být zlomeniny nártních kostí nohy, záprstních anebo zápěstních kostí ruky. 

V čem je Vaše pracoviště „Waltrovka“ v jednodenní chirurgii výjimečné?

Na našem pracovišti jednodenní chirurgie nabízíme pacientům komplexní péči. Nejedná se pouze o ortopedii, ale poskytujeme zákroky také v oblasti cévní chirurgie, břišní chirurgie, gynekologie a estetické medicíny.  Lůžkové oddělení je spíše menší a péče je poskytována na devíti jednolůžkových pokojích a třech monitorovaných lůžkách. I to může přispívat k dobrému pocitu pacienta z léčby, který není konfrontován s klasickým nemocničním prostředím. To, co pacient plně nevnímá, je vybavení operačních sálu a možnosti pro jednotlivé lékařské profese. Naše pracoviště lékařům nabízí moderní vybavení. Naše ortopedie je vybavena moderním rentgenovým přístrojem (mini C-ramenem), který umožňuje provádět miniinvazivní ortopedické výkony a nevystavuje tak lékaře ani pacienta vysoké dávce rentgenového záření.

ZDROJ: Practicus

Související články

Více článků

ŽENY ŽENÁM 2019 Zlín

ŽENY ŽENÁM 2019 Ústí nad Labem

ŽENY ŽENÁM 2019 Ostrava

ŽENY ŽENÁM 2019 Olomouc