Kam kráčí česká telemedicína? Lékařské vyšetření na dálku chrání pacienty před nebezpečnou samodiagnostikou

15. října 2021 Pro média Moderní léčba a prevence

Kam kráčí česká telemedicína? Lékařské vyšetření na dálku chrání pacienty před nebezpečnou samodiagnostikou

Technologie mění lékařskou praxi po celá desetiletí. Dalším významným milníkem, který může zlepšit dostupnost poskytované péče, monitoring chronických pacientů a poskytnout značnou flexibilitu, je telemedicína. Jde o online přenos lékařských informací pomocí videa, chatu nebo třeba prostřednictvím aplikace na chytrém telefonu, kdy se pacient spojí se svým lékařem a konzultuje s ním svůj zdravotní stav. Nejde tedy o pouhou internetovou poradnu, ale o kvalifikovanou lékařskou péči. Významným průkopníkem telemedicíny v ČR je zdravotnická skupina EUC. Již přes rok poskytuje pacientům vyšetření na dálku.

Lékař z Lékaře online 24/7 má také možnost, v případě potřeby, zdravotní problém pacienta konzultovat s dalšími kolegy ve službě.

Tento způsob lékařské praxe zaujímá významnou roli i v období, kdy je návštěva lékaře nedostupná či komplikovaná. „Ve světě přitom nejde o žádnou novinku – tento koncept je populární zejména ve Skandinávii, kde funguje už víc než dvacet let. U nás celou problematiku urychlila pandemie covid-19, a tak v oblasti telemedicíny nastal významný posun. Lékařské vyšetření na dálku dává pacientům možnost být optimálně léčen a diagnostikován nejen v době pandemie,“ říká prof. Miloš Táborský, vedoucí Národního telemedicínského centra. Jeho slova potvrzují i údaje zdravotnické skupiny EUC o počtu konzultací, kterou její telemedicínská služba Lékař online 24/7 poskytuje – zatímco na začátku to bylo kolem dvaceti konzultací měsíčně, v současné době je jich zhruba tisíc.

Zrádná samodiagnostika

V současné době lidé často hledají odpovědi na své zdravotní problémy přes internet. Mnozí se rovněž během pandemie z obavy před nákazou bojí chodit k lékaři a raději se uchylují k samodiagnostice, právě na základě takto načtených informací. Podle průzkumu agentury Ipsos[1] třetina respondentů vyhledávajících informace o zdraví na internetu dokonce uvedla, že si poté jde koupit léky bez jakékoliv konzultace s lékařem. Tento přístup je ale velmi riskantní a důsledky laické samoléčby bez porady s lékařem mohou být fatální. V internetových poradnách není navíc pacient ověřen a jednoznačně identifikován. „Informace z internetu či běžných online poraden rozhodně nelze stavět na roveň vyšetření lékařem na dálku, protože neberou v potaz individuální zdravotní stav a potřeby pacienta, a jsou tak zcela vytržené z kontextu,“ upozorňuje na rizika MUDr. Petra Bomberová Kánská, vedoucí lékařka služby Lékař online 24/7, a varuje: „Nebezpečím mohou být i nevhodné nebo kontraindikované kombinace léků či doplňků stravy. Nedostatečná či nevhodně zvolená léčba pak může vést k vážným zdravotním komplikacím.“

Vyšetření na dálku vyřeší 7 z 10 případů

Průkopníkem kvalifikované lékařské distanční péče je v ČR zdravotnická skupina EUC. Ta na jaře loňského roku spustila provoz služby Lékař online 24/7. Podle dosavadních zkušeností lékařů lze díky této službě na dálku vyřešit 7 z 10 případů, které obvykle vyžadují návštěvu ordinace praktického lékaře – od různých typů bolestí přes alergie až po kožní problémy. Služba přináší řadu výhod jak pacientům, tak lékařům. Především dokáže ušetřit čas a náklady za cestování do ordinace. Velkou výhodou je i časová dostupnost – Lékař online 24/7 je lidem k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, odkudkoli – tedy i ze zahraničí. Další z předností služby je naprosto diskrétní a důvěryhodné zacházení se zdravotní dokumentací i osobními údaji pacienta. Ty jsou maximálně zabezpečeny, není tedy důvod obávat se úniku citlivých údajů. Pro komunikaci s Lékařem online 24/7 slouží pokročilá platforma Doctrin, která veškerá data po odeslání šifruje.

Telemedicína v praxi

A jak přesně Lékař online 24/7 funguje? K využití služby stačí pacientům počítač, tablet nebo chytrý telefon připojený na internet. „Před spojením s lékařem pacient vyplní registraci a jednoduchý strukturovaný dotazník, kde uvede údaje o svém zdravotním stavu. Lékař jej poté do 30 minut kontaktuje a formou chatu nebo videohovoru pak proběhne samotné vyšetření, kde pacienti konzultují své potíže,“ vysvětluje MUDr. Petra Bomberová Kánská.

Nejedná se tedy o žádnou internetovou poradnu, před nimiž varuje i prof. Miloš Táborský: „V ČR je řada predátorů, kteří se snaží budit dojem telemedicíny, nicméně jsou pouhou consierge službou za peníze a pacientovi nic nepřinášejí.“

V případě služby Lékař online 24/7 se jedná o certifikované a oprávněné lékařské vyšetření, navíc se silným zázemím kamenných klinik. Lékař pracuje se zdravotní dokumentací pacienta a po vyšetření vystaví lékařskou zprávu, o kterou se lze opírat při následné péči. V rámci vyšetření lékař navrhne pacientovi vhodný postup léčby, případně vystaví e-recept nebo doporučí odborné vyšetření, pokud je třeba.

„U služby Lékař online 24/7 je rovněž zajištěna návaznost na další služby zdravotnické skupiny EUC, mezi něž patří i síť 25 klinik, 23 lékáren, lékárenský e-shop nebo laboratorní služby napříč Českou republikou,“ dodává Ing. Václav Vachta, generální ředitel zdravotnické skupiny EUC, a doplňuje: „Lékař z Lékaře online 24/7 má také možnost, v případě potřeby, zdravotní problém pacienta konzultovat s dalšími kolegy ve službě.“

Budoucnost telemedicíny

Systém konzultací s lékařem na dálku nebo domácí monitoring především snižují frekvenci návštěv v ambulancích lékařů. „Pro chronicky nemocné nebo například imobilní pacienty zase přináší tu výhodu, že jejich zdravotní stav je monitorován v bezpečí jejich domácího prostředí,“ říká MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, ředitelka zdravotního úseku Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, jež svým pojištěncům na některé telemedicínské služby přispívá.

Telemedicína má velký potenciál a v budoucnu by takto mohlo probíhat až kolem třetiny veškerých medicínských kontaktů.[2] Technologický vývoj navíc dává tušit, že zásadním aspektem telemedicíny budou právě chytrá zařízení a algoritmy fungující na principu umělé inteligence, čímž dojde k dalšímu zkvalitnění distanční lékařské péče i časovým úsporám na straně lékaře i pacienta. „Zároveň bude možné obsloužit násobně více pacientů, výrazně účinněji léčit chronické nemoci, a zvýšit tak kvalitu života pacientů,“ dodává prof. Miloš Táborský.

Lékař online 24/7

[1] Online průzkum byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos v období od 14. do 19. 4. 2021 na vzorku 2100 respondentů z ČR ve věkové kategorii 25–65 let.

[2] Zdroj: https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/telehealth-a-quarter-trillion-dollar-post-covid-19-reality

Fotogalerie

Související články

Více článků