09. července 2018 Pro média

Klinika a skupina EUC - EUC Klinika Ostrava

Akciová společnost EUC Klinika Ostrava (dříve MEPHACENTRUM) provozuje nestátní zdravotnické zařízení v centru městské části Poruba, které ročně poskytne služby cca 500.000 klientů.

Klientům je poskytována zdravotní péče jak lékaři společnosti EUC Klinika Ostrava tak soukromými lékaři v pronajatých ordinacích v širokém spektru od praktických lékařů pro děti a dorost a pro dospělé, přes specializovaná ambulantní pracoviště, diagnostická oddělení – radiodiagnostické oddělení a biochemická a hematologická laboratoř až po poskytování sesterské domácí péče. Výjimečným oddělením mezi poliklinikami je plicní oddělení, které jako jedno z mála v ČR je pouze ambulantní bez lůžkové části. Přesto toto pracoviště je jedním z nejlépe vybavených plicních oddělení u nás – jak po stránce personální, tak i přístrojové

EUC Klinika Ostrava je součástí zdravotnické skupiny EUC

Zdravotnická skupina EUC tvoří největší síť ambulantních klinik v ČR. Je největším poskytovatelem ambulantní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a lékařské péče pro zaměstnavatele. Od roku 2011 investovala 544 milionů korun především do modernizace přístrojů, vzdělávaní zaměstnanců a elektronizace systémů a služeb. V 28 zdravotnických zařízeních napříč ČR (včetně 10 prémiových), 19 lékárnách a 14 laboratořích zaměstnává 1890 lidí, kteří poskytnou péči 1,8 milionu pacientů ročně. Na podzim 2017 vydala jako první v sektoru zdravotnictví v ČR emisi dluhopisů, v celkovém objemu 1,4 miliardy korun.

Související články

Více článků

MephaCentrum se mění na EUC Klinika Ostrava

Rozhovor lékařky Jany Kociánové pro Deník

Rozhovor ředitele polikliniky pro MF Dnes

Rozhovor s MUDr. Janou Vymětalovou