Novinky v oblasti pracovnělékařských služeb / New Developments in Occupational Health Services

02. ledna 2023

Novinky v oblasti pracovnělékařských služeb / New Developments in Occupational Health Services

Koncem roku 2022 došlo k úpravě vyhlášky o pracovnělékařských službách. 

Abychom našim klientům zprostředkovali změny, které se jich týkají, připravili jsme přehledný dokument, který obsahuje vše podstatné:

Novinky v oblasti pracovnělékařských služeb

At the end of 2022, the decree on occupational health services was amended.

In order to convey to our clients the changes that concern them, we have prepared a clear document that contains everything essential:

New Developments in Occupational Health Services

Související články