18. září 2014 Zdraví a životní styl Moderní léčba a prevence

Očkování proti chřipce

Chraňte se v zimních měsících před chřipkou, nechte se naočkovat v našich ordinacích EUROCLINICUM.

Sezónní chřipka každoročně postihuje v České republice velkou část populace. Podzimní období je nejvhodnější pro aplikaci vakcíny Vaxigrip. Vakcinaci lze doporučit všem pacientům, kteří se chtějí účinně chránit před chřipkou.

Očkování pro rizikové skupiny je ze zákona hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění:

  • pojištěnci nad 65 let věku
  • pacienti po splenectomii nebo transplantaci krvetvorných buněk
  • pacientům se závažným chronickým onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin
  • osobám v LDN a v domovech pro seniory

Některé zdravotní pojišťovny pro své klienty proplácejí očkování proti chřipce v plné výši.

O aplikaci se informujte u svého ošetřujícího lékaře. 

Proč je chřipka při diabetu závažnější?

Diabetes mění hladiny cukru v krvi, což ovlivňuje imunitní systém a zvyšuje náchylnost k infekcím včetně chřipky.  Správná životospráva bývá během chřipky významně narušena a to má bezprostřední vliv na kontrolu glykémie. Pacient s diabetem je v obtížné situaci, kdy diabetes zvyšuje riziko onemocnění chřipkou a zároveň chřipka může zhoršit jeho diabetes. Zhoršení zdravotního stavu může být tak závažné, že si vyžádá akutní hospitalizaci. Tomuto riziku lze předejít včasným očkováním.

Proč je chřipka závažnější u lidí s onemocněním srdce?

Při kardiovaskulárních onemocněních neobíhá krev v těle správně. Špatné proudění a městnání krve v cévách může způsobit, že část tekutin je vytlačena mimo cévní řečiště a dojde k jejich hromadění v nohách a břiše a městnání v plicích. Více tekutiny v plicích ztěžuje odstraňování viru chřipky a boj s onemocněním není stejně účinný jako u zdravých lidí. Lidé s onemocněním srdce jsou vystaveni vyššímu riziku závažných infekcí, jako je například zápal plic (pneumonie). Během několika týdnů po chřipce je riziko infarktu dvojnásobné až trojnásobné.

Související články

Laboratorní vyšetření pro vegany a vegetariány. Které testy jsou důležité?

ŽENY ŽENÁM 2019 Zlín

ŽENY ŽENÁM 2019 Ústí nad Labem

ŽENY ŽENÁM 2019 Ostrava