Pravidla Zubní pohotovosti v EUC Klinika Plzeň

20. června 2018

Pravidla Zubní pohotovosti v EUC Klinika Plzeň

Stomatologická pohotovost, kterou provozuje pro Plzeňský kraj EUC Klinika Plzeň, nastavuje pravidla, které povedou k naplnění poslání zubní pohotovosti.

„V tuto chvíli zubní pohotovost z velké části supluje péči praktických stomatologů u osob, které svého zubního lékaře nenavštěvují, nebo jej dokonce vůbec nemají. Hledáme cestu, jak být skutečnou pohotovostí pro urgentní případy a ne pouze nahrazovat péči, která má být poskytnuta ve standardní ambulanci,“ uvedl vedoucí lékař zubní pohotovosti v Plzni stomatochirurg Martin Lívanec. Vedení EUC Klinika Plzeň rozhodlo, že pořadí pacientů bude mít jasnější pravidla a že již nebude možné se objednat.

“Přednostně ošetříme těhotné, pacienty s úrazy a se závažnými stavy. Bude-li vůle čekajících, abychom upřednostnili děti, ošetřující personál to bude respektovat, nařizovat to ale nebudeme. Ctíme pořadí pacientů tak, jak se dostavili do čekárny," sdělil ředitel EUC Kliniky Plzeň Jan Šlajs.

Ordinační doba zubní pohotovosti v EUC Klinika Plzeň je ve všední dny od 18 do 24 hodin, o víkendech a svátcích od 6 do 18 hodin.

S ohledem na ordinační dobu je nutné provádět ke konci ordinačních hodin výběr pacientů podle jejich stavu, sloužící personál může pacienty dvě hodiny před koncem pracovní doby odmítnout z důvodu naplnění kapacity již čekajících pacientů k ošetření. Vždy však lékař posoudí aktuální situaci pacienta, aby u něho vyloučil závažný život ohrožující stav.

„Kapacitní omezení ošetřených pacientů před koncem ordinační doby je nutné opatření s ohledem na kvalitu poskytované péče. Každá diagnóza má svůj potřebný čas na ošetření. Abychom garantovali péči lege artis, musí mít naši lékaři a sestry dostatečný časový prostor. Je-li čas na ošetření, nikoho neodmítneme. Pravidly chceme předejít zneužívání pohotovosti a poskytnout péči těm, kteří ji opravdu akutně potřebují,“ dodala hlavní lékařka EUC Klinika Plzeň Jana Vyskočilová.

Související články

Více článků