27. prosince 2018 Moderní léčba a prevence

Predikce karcinomu prostaty

EUC Klinika Plzeň zavádí novou formu testování rakoviny prostaty, tzv. PHI (Prostate Health Index). Metoda dokáže přesněji vyhodnotit riziko nádorového onemocnění prostaty.

Při diagnostice rakoviny prostaty se standardně používá tzv. PSA (Prostate Specific Antigen). Vyšší hladina PSA je spojena s vyšším rizikem karcinomu prostaty. Testování PSA sice výrazně zlepšilo záchyt onemocnění, ale nepřesnost metody přináší i svá rizika. 

Hladina PSA 4,0 ng/ml je spojena s 25% rizikem karcinomu, hladina 10 ng/ml již představuje riziko větší než 50 %. Na druhou stranu i minimální hodnoty PSA nevylučují přítomnost karcinomu. Pro stanovení diagnózy karcinomu prostaty je v každém případě nezbytné provedení biopsie prostaty a histologické vyšetření. 

Nepřesnost metody PSA na jedné straně znamená, že u některých pacientů není onemocnění zachyceno včas a na druhé straně se provádí řada zbytečných biopsií, které jsou nejen nepříjemné, ale přinášejí i svá rizika. Některé studie uvádějí, že až polovina pacientů, kteří podstoupí biopsii na základě zvýšeného PSA, vykazuje negativní výsledky, a to i opakovaně. Proto se hledají další možnosti preciznější diagnostiky. A právě stanovení tzv. PHI indexu dokáže diagnostiku rakoviny prostaty zpřesnit. Vyšetření se provádí z krve a kombinuje tři testy, z jejichž výsledků se vypočítává finální skóre. V EUC vyšetření provádí laboratoř EUC Kliniky Plzeň.

Související články

Více článků

Chřipku nepodceňujte a včas se nechte očkovat!

Mamocentra zdravotnické skupiny EUC se společně s CrossCafe zapojila do prevence rakoviny prsu

Prošlé obvazy můžete v domácí lékárničce mít, prošlé a neznáme léky však neskladujte

Odpolední rozhovor v Českém rozhlase Zlín o telemedicíně a virtuální klinice