Všechny naše kliniky a lékárny fungují v běžném rozsahu dle aktuální provozní situace. Vstupujte s nasazeným respirátorem FFP2.

Predikce karcinomu prostaty

03. listopadu 2020 Moderní léčba a prevence

Predikce karcinomu prostaty

EUC Klinika Plzeň provádí ve své laboratoři vyšetření Indexu zdraví prostaty, tzv. PHI (Prostate Health Index od firmy Beckman Coulter). Metoda dokáže přesněji vyhodnotit riziko nádorového onemocnění prostaty. Jedná se o vypočtený index z výsledků stanoveného celkového PSA (tPSA), volného PSA (fPSA) a (-2) proPSA. Oproti doposud běžně používanému vyšetření tPSA a fPSA, vyšetření PHI výrazně zlepšuje diagnostiku karcinomu prostaty, pomáhá v rozhodování o dalším postupu vyšetřování a léčby. Vyšetření je plně hrazeno zdravotní pojišťovnou, pokud ho indikuje ošetřující lékař. Vyšetření provádíme i pro samoplátce.

Při diagnostice rakoviny prostaty se standardně používá tzv. PSA (Prostate Specific Antigen). Vyšší hladina PSA je spojena s vyšším rizikem karcinomu prostaty. Testování PSA sice výrazně zlepšilo záchyt onemocnění, ale nepřesnost metody přináší i svá rizika. 

Hladina PSA 4,0 ng/ml je spojena s 25% rizikem karcinomu, hladina 10 ng/ml již představuje riziko větší než 50 %. Na druhou stranu i minimální hodnoty PSA nevylučují přítomnost karcinomu. Pro stanovení diagnózy karcinomu prostaty je v každém případě nezbytné provedení biopsie prostaty a histologické vyšetření. 

Nepřesnost metody PSA na jedné straně znamená, že u některých pacientů není onemocnění zachyceno včas a na druhé straně se provádí řada zbytečných biopsií, které jsou nejen nepříjemné, ale přinášejí i svá rizika. Některé studie uvádějí, že až polovina pacientů, kteří podstoupí biopsii na základě zvýšeného PSA, vykazuje negativní výsledky, a to i opakovaně. Proto se hledají další možnosti preciznější diagnostiky. A právě stanovení tzv. PHI indexu dokáže diagnostiku rakoviny prostaty zpřesnit. Vyšetření se provádí z krve a kombinuje tři testy, z jejichž výsledků se vypočítává finální skóre. O vyšetření můžete požádat ve všech našich odběrových místnostech, ať už se žádankou od lékaře nebo jako samoplátce (ceník vyšetření – PHI).

 

 

 

Související články

Více článků