18. ledna 2019 Zdraví a životní styl Moderní léčba a prevence

Přestanu kouřit!

Jedno z nejčastějších novoročních předsevzetí bývá: Přestanu kouřit. Kolik potřebuje kuřák pokusů?

Každá vykouřená cigareta působí na naše řasinky v dýchacích cestách jako šok. Oslabí je a ony přestanou kmitat tak, jak by měly, přestanou čistit dýchací cesty tak, jak by měly. Každá cigareta se s tou další sčítá. Říká se, že kuřák přestane skutečně kouřit až po svém pátém pokusu. Je tedy na místě poradit se o odvykání kouření s odborníkem, třeba s MUDr. Janou Kociánovou, plicní lékařkou z EUC Kliniky Ostrava, která byla hostem pořadu Lékárna v Českém rozhlase Ostrava.

Rozhovor si můžete poslechnout zde.


Přepis rozhovoru

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní doktorko, budeme hovořit o kouření. Někomu to třeba může vadit, ale někdo na to už čeká a těší se, až mu třeba pomůžete nějakou radou. Já jsem před chvílí, když jsem anoncovala náš rozhovor, uvedla první ozdravný efekt, který nastane u kuřáka, když si další cigaretu nezapálí. Bylo to hlavně o srdci a krevním oběhu, nicméně můžeme ve výčtu pozitivních změn pokračovat dál, třeba z pohledu vás jako plicní lékařky? Například kdy a jak se na plících pozitivně projeví fakt, že jsme přestali kouřit?

Jana KOCIÁNOVÁ, plicní lékařka
--------------------
Tak určitě můžeme pokračovat ve výčtu pozitivních informací. Zanechání kouření je vždy pozitivním momentem. Ten akutní projev se odehraje tak, jak jste říkala vy a samozřejmě na těch průduškách probíhají ty změny delší dobu. Nejdřív se musí upravit epitel, který je poškozen vdechováním toho cigaretového kouře, řasinky jsou oslabené, obleněné, nehýbají se tak, jak by měly. Čili to všechno jsou procesy, které trvají dny, týdny, měsíce. Samozřejmě s tím, že jsme zanechali kouření, tak se lepší i plicní funkce, nedochází k tak rychlému poklesu, jako kdybychom v kouření pokračovali. Ale ta celková doba, za kterou se ty, ten organismus opravdu vyčistí, ta bývá uváděna v 10 letech a více. Záleží samozřejmě na tom, jak dlouho jsme kouřili.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Kouření je nejčastěji spojováno s rakovinou plic, ta je největším strašákem. Máte k dispozici pár čísel, o kolik je pravděpodobnost onemocnění zhoubným nádorem plic u kuřáků vyšší než u nekuřáků?

Jana KOCIÁNOVÁ, plicní lékařka
--------------------
Tak pravděpodobnost vzniku rakoviny plic u kuřáků je mnohem vyšší. Uvádí se, že až 90 % rakoviny plic je způsobeno právě kouřením a jako druhý takový rizikový faktor bývá uváděn radon z podloží. Ale je jenom 10 % těch rakovin plic, které vznikají vlastně u pacientů nebo u nemocných, kteří nikdy nekouřili.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
A co byste vzkázala kuřákům, kteří se ohánějí řečmi například o 90letých kuřácích, a naopak o nekuřácích, kteří rakovinou plic nebo jinou plicní chorobou onemocněli v mladém věku? To jsou takové nejčastější výmluvy a argumenty kuřáků.

Jana KOCIÁNOVÁ, plicní lékařka
--------------------
Tak já bych řekla, že kdo si chce pro sebe najít omluvenku, tak ten si najde ty pozitivní argumenty. A kupříkladu můj dědeček umřel také téměř v 90 letech a kouřil tehdy ještě Partyzánky. No a myslím si, že to je o tom, že ten člověk má dobrou genetickou výbavu a vede jinak relativně zdravý životní styl a má veliké štěstí. Protože větší pravděpodobnost má takový člověk, že tu rakovinu plic dostane. No a samozřejmě je těch 10 % obyvatel, kteří, řekněme, tu genetickou výbavu mají horší, mají horší životní styl, přijdou do toho rizikové faktory infektu a jiných komorbidit, které pozmění jeho genetickou výbavu, a i s tou jednou cigaretou může rakovinu dostat.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Rakovina je nejzávažnější onemocnění, to bez debat. Nicméně na jaké další plicní choroby si kuřáci takzvaně zadělávají? Jaké jsou třeba jejich průvodní jevy? Asi, asi hlavně bychom měli hovořit o nemoci známé pod zkratkou CHOPN. Chronická obstrukční plicní nemoc.

Jana KOCIÁNOVÁ, plicní lékařka
--------------------
Ano, říkáte to velice správně. Je to, mnoho mých kolegů říká, že je to taková ta nemoc, co se jí říká zkratkou, ale ono dneska zkratkou označujeme téměř všechny nemoci, nebo všechny, které se skládají z více názvů. CHOPN je opravdu jednou z nejrizikovějších nemocí u kuřáků už proto, že začíná nenápadně, plíživě a kuřák její projevy nepřikládá onemocnění. Myslí si, že to jsou nežádoucí vlastně důsledky toho kouření, snaží se to bagatelizovat, nějaký kašel, narůstající dušnost. A ten pacient přijde až tehdy, až dojde k takzvané exacerbaci, to znamená k zhoršení akutnímu při infektu. A tehdy teprve je tato nemoc diagnostikována. Je, předpokládá se, že v České republice je 10 % pacientů s CHOPN, nebo až 10 % pacientů s CHOPN a my zatím máme diagnostikované asi 3 %. Takže pořád je to nemoc výrazně poddiagnostikovaná.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
No a dobře. A jak se tedy liší chronická obstrukční plicní nemoc od toho normálního kuřáckého kašle, co u toho CHOPNu jako /nesrozumitelné/ k smrti nebo je to, na to se umírá, že jo taky?

Jana KOCIÁNOVÁ, plicní lékařka
--------------------
Žádný, žádný kuřácký kašel není normální, protože ten je chronický a každý chronický kašel, který trvá déle než, řekněme, tři týdny po infektu až šest týdnů, tak už to je kašel, který by měl vidět lékař. U té chronické obstrukční plicní nemoci, spojené s kouřením anebo se škodlivinami z prostředí, dochází k tomu, že trvá zánět na sliznicích dýchacích cest, ty sliznice postupně se mění, atrofují, ztrácí svou funkci, průdušky se zužují, v plicích se zadržuje větší množství vzduchu, máme daleko menší kapacitu, se kterou můžeme počítat pro fyzickou zátěž, jsme dušnější. A toto všechno přispívá k dalším sdruženým onemocněním, které se projevují na cévně kardiovaskulárním systému. Na metabolickém systému a tak dále. Takže ona ta CHOPN je velmi rizikové onemocnění.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
A je vyléčitelné onemocnění? Dejme tomu, kdybychom opravdu přestali kouřit, máme, kdyby nám, takhle: Kdyby nám lékař diagnostikoval CHOPN a my bychom si řekli: Aha, dobře, takže dnes přestanu kouřit, mám šanci?

Jana KOCIÁNOVÁ, plicní lékařka
--------------------
Chronická obstrukční plicní nemoc je určitě onemocnění preventabilní, to znamená nekouřit je zásadní prevence. A když už tedy kouříme, co nejrychleji přestat, protože čím dřív přestaneme, tím lepší šanci máme na to, že naše onemocnění se nebude zhoršovat. My ty průdušky už nevyléčíme úplně ad integrum, ale můžeme velice zabránit tomu, aby se zhoršoval zánět, aby se zhoršovalo to zužování, aby narůstala dušnost. A aby ten pacient měl čím dál víc problémů.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to bylo takové vážné povídání, teď to odlehčíme chvilkou hudby. Vy, milí posluchači, od této chvíle můžete telefonovat své případné dotazy, které se týkají kouření a problémy s kouřením spojenými na číslo 59 611 22 66 a my po písničce budeme pokračovat.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Dnes Lékárna s paní doktorkou Janou Kociánovou, plicní lékařkou, která nám hovoří o kouření a o odvykání kouření, což by bylo fajn se odnaučit kouřit. Máme na lince posluchačku, která se na to chce zeptat. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?

posluchačka
--------------------
Dobrý den, tady Věra z Poruby. Já jsem se chtěla zeptat, já mám dva dotazy. A chtěla jsem se zeptat nejdřív na to, jaký vliv má kouření na astma a potom mám takovou, takovou intimní skoro otázku na paní doktorku, jestli sama kouří, nebo jestli někdy kouřila. Děkuju.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak děkujeme za dotaz, paní Věrko. Paní doktorko, tak na kterou otázku nejprve chcete odpovědět?

Jana KOCIÁNOVÁ, plicní lékařka
--------------------
Tak dobrý den, Věrko, odpovím asi postupně. Astma samozřejmě může být zhoršováno kouřením. Mnoha pacientům s astmatem vadí pobyt v kuřáckém prostředí a vzhledem k tomu, že jejich sliznice je zánětlivě změněna a daleko citlivější k expozici kouře, tak určitě by astmatik neměl kouřit a neměl by být vystaven kouření. No a co se týče té druhé intimní otázky, jak říkáte, tak kouřila jsem samozřejmě, studovala jsem střední školu, vysokou školu, takže tam všude bylo nezbytně nutné kouřit. Ale naštěstí mě se podařilo se s kouřením vyrovnat poměrně jednoduše, protože mi kouření přestalo chutnat. Takže dnes zůstávám rituálním kuřákem možná třikrát, čtyřikrát do roka při zvláštních příležitostech.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak my vám děkujeme za upřímnost, paní doktorko. To byla, to chce velkou odvahu to takhle do éteru přiznat. Paní Věrko, stačí vám to takhle? Tak paní Věrku už jsme odpojili, nejen, ne od vysílání, ale, ale z naší linky, tak my vám děkujeme ještě prostřednictvím rozhlasových vln za vaše dotazy. Samozřejmě, milí posluchači, i vy další, můžete telefonovat na linku 59 611 22 66. My jsme před písničkou hovořili o chorobě CHOPN. Existují různé druhy onkologických onemocnění, když se ještě k nim vrátíme. Vy jste říkala vlastně, jak se začne projevovat CHOPN. Ale jak pozná člověk, že třeba má počínající rakovinu plic? To je asi záludnější, jak jste naznačila.

Jana KOCIÁNOVÁ, plicní lékařka
--------------------
Rakovina plic je mnohem záludnější. Samozřejmě ten pacient, který, většinou je to teda pacient, který má CHOPN čili už má nějaké chronické potíže. A odlišit to, že se v těchto chronických potížích přidalo něco nového, je velmi těžké. Jak už jsem řekla, kuřák to bere jako svůj zlozvyk čili potíže spojené s tímto zlozvykem. A pokud už dojde na to, že ho někde něco takzvaně tlačí nebo, že začíná hubnout, bývá pozdě. Proto bych doporučila, že u všech kuřáků, kteří mají odkouřeno těch 10; 15 krabičkoroků, to znamená 20 cigaret za rok, za den během roku, by mělo být provedeno vyšetření rentgenové, což si většinou hlídají praktičtí lékaři, ale mělo by být provedeno také vyšetření spirometrické, které právě odhalí tu chronickou obstrukční plicní nemoc a ten rentgen může pomoci odhalit to nádorové onemocnění.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Teď jste mi ale nahrála na otázku, hovořila jste o těch krabičko...

Jana KOCIÁNOVÁ, plicní lékařka
--------------------
Rocích, ano.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Krocích, to, ne krocích, ale rocích.

Jana KOCIÁNOVÁ, plicní lékařka
--------------------
Krabičkorok.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, krabičkorok. To znamená, že se zaměřujete na kuřáky, kteří vykouří krabičku cigaret denně. A teď by mohli si někteří takoví ti svátečnější, kteří vykouří třeba jenom pět cigaret denně, myslet, že takové to cigárko vykouřené jen občas neuškodí. Anebo, jak říkám, mnoho lidí si myslí, že když vykouří denně maximálně tři cigarety, že je to v pohodě, jak to s nimi je?

Jana KOCIÁNOVÁ, plicní lékařka
--------------------
No, je, musíme říci, že ani jedna cigareta za den není v pohodě. Ani, řekněme, ta rituální cigareta není úplně v pohodě. Protože každá ta cigareta působí na naše řasinky v těch dýchacích cestách, jako takový šok. Ona je oslabí, ty řasinky prostě přestanou kmitat tak, jak by měly, přestanou čistit vlastně ty dýchací cesty, jak by měly. No a každá ta cigareta se s tou další cigaretou sčítá. Takže samozřejmě, když je ten interval dlouhý, tak ta restituce proběhne dostatečně. Ale pokud kouříme denně, tak už je to špatně.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě před pár lety vypadaly krabičky cigaret docela přitažlivě, pak na nich přibyly varující nápisy, posléze i odstrašující fotky. Podle vašeho názoru pomohlo to k poklesu kuřáctví ve společnosti? Co si tady o této kampani myslíte?

Jana KOCIÁNOVÁ, plicní lékařka
--------------------
Já se přiznám, že nevím. A pod dojmem toho, že dneska na toto téma budu hovořit, tak jsem se dívala na nějaké ankety a servere Aktuálně dnes uvádí, že asi o 10 % u kuřáků poklesl po roce tedy těchto nálepek objem těch použitých cigaret. No, myslím si, že skalní kuřák to dokáže překonat. Přelepí nálepku, použije obal na cigarety a nenechá se tím vyvést z míry takzvaně. Význam podle mě mají tyto obrázky možná u začínajících a citlivějších kuřáků. U mládeže chceme cílit hlavně, protože nechceme, aby narůstalo procento mládeže kouřící, což se bohužel děje. Takže tam snad ty obrázky jakýsi vliv mohou mít.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak vlastně s odvykáním kouření začít? Teď už se přeneseme tady k tomuto tématu, protože jsem slíbila, že třeba i poradíte lidem. Do jakého bodu se kuřák musí dostat, aby opravdu chtěl?

Jana KOCIÁNOVÁ, plicní lékařka
--------------------
No, máme poměrně značné procento odnaučených kuřáků, ale rozhodující u všech těchto osob pacientů, je to přece jenom diagnóza, je rozhodnout se, že chci přestat. Většinou člověk přestane náhle kouřit, pokud dojde k nějaké závažné zdravotní komplikaci. Infarkt, ten je jasně viditelný. Těžký zápal plic nebo se objeví rakovina. Prostě tam ten pacient nemá problém s tím říct si: A dost. Ale jinak nám to začne vadit spíše sociálně. Smrdíme, nechce nás naše okolí, vadí nám, že kouříme a tehdy nebo v každém případě i pokud to nepociťujeme, tak bychom se měli rozhodnout. A když můžeme, cigarety zahodit. Pokud nemůžeme, vyhledat lékaře nebo vyhledat poradnu a domluvit se tam, co pro nás mohou udělat.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale i přesto si to nemůžeme malovat narůžovo. Pozitivní účinky na tělo poté, co uhasíme poslední cigaretu, jsou jasné. Ale teď nás možná poslouchají lidé, kteří se sice odhodlali k nekuřáctví, ale trpí. A pokušení je opravdu hrozné. Jak jim pomoci? Teď v tuto chvíli můžete aspoň nějakým slovem pomoci?

Jana KOCIÁNOVÁ, plicní lékařka
--------------------
Tak já samozřejmě držím palce a obdivuju všechny, kteří se k tomu rozhodli. Protože znamená to určitým způsobem překonat sám sebe, překonat nějaký svůj chtíč. A pokud se pro tuto dráhu rozhodneme, tak a použijeme k tomu lékaře, aby nám pomohl, tak máme dostatek prostředků, kterými si můžeme vypomoci. To znamená jsou dneska dobré léky, kterými můžeme snížit chuť na cigaretu, jsou dneska dostupné nikotinové substituční náplasti, spreje nebo žvýkačky, kterými se můžeme přechodně ve snižujícím se množství ten nikotin doplnit. No a samozřejmě je dobré i takové změnit trošku to chování, mít připravenu nakrájenou zeleninu, abychom měli, co s rukama a čím uspokojit naši potřebu něco pro sebe udělat. Věnovat se více fyzickým aktivitám, prostě postavit se k tomuto našemu rozhodnutí komplexně.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Dnes hovoříme o kouření a o odvykání kouření s paní doktorkou Janou Kociánovou, plicní lékařkou. Na lince máme paní Marii, dobrý den.

posluchačka
--------------------
Dobrý den, srdečně vás obě dvě zdravím.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
My vás také zdravíme, dobrý den.

Jana KOCIÁNOVÁ, plicní lékařka
--------------------
Dobrý den, taky zdravíme.

posluchačka
--------------------
Mám takový dotaz. Přestala jsem kouřit. A jak se dostat z nikotinového absťáku, slyšela jsem, že se dá použít B6 a B12 a snad i magnesium je na to dobré.

Jana KOCIÁNOVÁ, plicní lékařka
--------------------
Tak nikotinový absťák, nevím úplně přesně, co tím myslíte, když říkáte, že už jste přestala kouřit. Pokud je to už delší doba, tak tam si myslím, že možná ten hořčík může být trošku doplňkový k té restituci tkání. O B6, B12 nemám konkrétní informace. Myslím si, že to není nezbytné. Pokud zrovna přestáváte a máte abstinenční projevy, pak je možná dobré mít zajištěnu nějakou tu nikotinovou přechodnou substituci. Ať už je to žvýkačka nebo náplast, která vám umožní nemít tyto abstinenční příznaky.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Stačí vám to tak, paní Marie?

posluchačka
--------------------
Stačí mně to tak. Děkuji pěkně.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkujeme.

posluchačka
--------------------
A na shledanou.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Na shledanou. Paní doktorko, je lepší postupně snižovat počet vykouřených cigaret anebo si dopředu stanovit pevné datum a psychicky se na to připravit a skončit prostě úplně ze dne na den?

Jana KOCIÁNOVÁ, plicní lékařka
--------------------
Myslím, že tahle ta otázka záleží na konkrétní osobnosti. Mám mnoho pacientů, kteří řekli: Prostě mě to jeden den přestalo vadit, kouřil jsem 30 cigaret denně, krabičku jsem zahodil a už jsem po ní nešáhl. Je ale další obrovská skupina pacientů, která přestává kouřit napotřetí, napočtvrté, dokonce se říká, že kuřák přestane až po pátém pokusu. Při tom postupném odvykání doporučujeme právě spojit se s lékařem.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Máme na lince dalšího posluchače nebo posluchačku. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?

posluchač
--------------------
Dobrý den, tady je pan Zdeněk Vrána, pacient paní doktorky přímo dlouholetý.

Jana KOCIÁNOVÁ, plicní lékařka
--------------------
A zdravím.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den, pane Vráno.

posluchač
--------------------
Znám, moc ji zdravím, zdravím i všeho nejlepší do nového roku.

Jana KOCIÁNOVÁ, plicní lékařka
--------------------
Taky přeju.

posluchač
--------------------
A myslím, že jsem příkladem toho, že sám jsem taky přestal. A to už víc jak před 9 lety s tím kouřením. Trápilo mě hrozně astma, nutilo mě to nějak, tak jsem si dal takový závazek, že přestanu a přestal jsem. Měl jsem asi tak měsíc takové ty příznaky šáhnout po tom, ale už jsem nešáhnul. A těší mě to, že jsem to dokázal a že to jde. Ale na druhou stranu bych se chtěl zeptat paní doktorky, jelikož má v péči taky mou neteř.

Jana KOCIÁNOVÁ, plicní lékařka
--------------------
Ano.

posluchač
--------------------
A ona, i když nekouřila nikdy, ani nekouří, má chronickou obstrukční plicní nemoc. Takže jak, jak se dívá ona na to u takových pacientů, kteří nikdy nekouřili?

Jana KOCIÁNOVÁ, plicní lékařka
--------------------
Tak já děkuji za dotaz, moc vás zdravím, pane Vráno. No, ona chronická...

Jana KOCIÁNOVÁ, plicní lékařka
--------------------
Ano, na slyšenou. Chronická obstrukční plicní nemoc může z 20 % vznikat i u nemocných, kteří nikdy nekouřili. Mohou se na tom podílet jak vlivy zevního prostředí, tak vlastně i třeba, pokud děti vyrůstají v kuřáckém prostředí, můžou se na tom podílet dlouhodobá život blízko rušné křižovatky s velkým provozem nebo provoz chemickým, v chemickém průmyslu. Vím, že vaše příbuzná tedy v chemickém průmyslu nepracovala, no ale ta má zase velmi těžké jiné příznaky, které právě můžou do chronické obstrukční plicní nemoci vyústit.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže nejen kouření, ale i jiné faktory. A tady bych zvedla prst rodičům, kteří jsou kuřáci a kteří v podstatě nedávají svým dětem na výběr a jejich děti dýchají zplodiny cigaret.

Jana KOCIÁNOVÁ, plicní lékařka
--------------------
Ano, protože to pasivní kouření je jenom o nižší koncentraci. Ale všech těch 4 tisíce, jak se udává, toxických látek, které se v cigaretě vyskytují, tak všechny tyto látky musí děti vdechovat. A děti kuřáků mají nejméně o 50 % větší riziko výskytu infekčních dýchacích problémů. Prostě jejich dýchací cesty jsou oslabené.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Teď bychom si mohli povědět něco o různých mýtech, které s kouřením souvisí. Údajně na terapii nikotinem, ať už to jsou žvýkačky nebo náplasti, se stane člověk závislý, jako na cigaretách. Je to pravda?

Jana KOCIÁNOVÁ, plicní lékařka
--------------------
No, tak závislost na cigaretách je spojená s dodáváním nikotinu do organismu. Náplasti, které nikotin obsahují, vlastně vytváří substituci, to znamená pořád tam ten nikotin dodáváme. Ale vlastně my je využíváme k léčbě. To znamená používáme snižující se dávku a snažíme se tak ten organismus od nikotinu odvykat.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže v podstatě nějaké ty účinky, jako bych řekla vedlejší, jako u všech léků, tam jsou. Ono nicméně je to menší zlo než kouření. Dá se to tak říci?

Jana KOCIÁNOVÁ, plicní lékařka
--------------------
Je to rozhodně menší zlo, protože právě jak už jsem říkala, je těch, v té cigaretě je prostě nejméně sto karcinogenních látek, které díky té náplasti, žvýkačce do těla nedostaneme.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano. Máme tady ještě jeden dotaz. Já jsem čekala, že bude větší zájem. Pěkné odpoledne, kdo se k nám dovolal?

posluchačka
--------------------
Dobrý den, Lída z Místku.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Zdravíme, Liduško.

posluchačka
--------------------
Prosím vás pěkně, měla jsem manžela, který do 50 let kouřil, pak ze dne na den přestal a onemocněl, jak přestal kouřit, s různýma nemocema. A obvodní lékař mu řekl, že udělal chybu, že když to tělo je /nesrozumitelné/ celý život na nikotin, takže pak se to stává. Chtěla bych vědět, co si o tom myslíte.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkujeme za dotaz, paní Lído.

Jana KOCIÁNOVÁ, plicní lékařka
--------------------
Dobrý den, paní Lído. No, nemyslím si, že by onemocnění těmi nemocemi bylo způsobeno tím, že pan manžel přestal kouřit. Ono tak dlouho se do lesa chodí se džbánkem, až se to ucho utrhne, nebo ke studánce. A prostě on by pan manžel byl asi onemocněl, i kdyby kouřit nepřestal. Jenom prostě došlo k tomu bodu zlomu, kdy ty nemoci se začaly projevovat.

Eva PANOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, tak já věřím, že paní Lídě toto stačí. Jsem ráda, že tento dotaz padl, protože jsem už takové to názory slyšela z více stran. A je smutné, když to člověk slyší od lékaře nějakého.

Jana KOCIÁNOVÁ, plicní lékařka
--------------------
Ono těch mýtů je kolem nás víc. Možná bych si tady dovolila upozornit ještě na jeden mýtus, který, který často mezi našimi pacienty panuje. Když už dojde k tomu, že zjistíme, že ten člověk je nemocný rakovinou plic, tak musíme udělat podrobné vyšetření, musíme použít nejen ty zobrazovací metody, ale musíme se do těch průdušek i podívat, abychom získali tkáň, která vlastně způsobuje to nádorové onemocnění. A na základě ní mohli volit správnou léčbu. A ten mýtus, který panuje mezi mnoha pacienty, je, že udělal bronchoskopii nebo měl, pacient měl bronchoskopii a následně zemřel, což samozřejmě není pravda. On tu bronchoskopii měl proto, že tam bylo to nádorové onemocnění a ta diagnóza byla udělána již pozdě, takže tady bych apelovala na to, že čím včasnější diagnóza, tím lepší diagnóza a tím lepší možnost dneska moderní léčby.

Související články

Laboratorní vyšetření pro vegany a vegetariány. Které testy jsou důležité?

ŽENY ŽENÁM 2019 Zlín

ŽENY ŽENÁM 2019 Ústí nad Labem

ŽENY ŽENÁM 2019 Ostrava