Skupina EUC emitovala dluhopisy v hodnotě 1,5 mld. Kč

25. července 2022 Pro média

Skupina EUC emitovala dluhopisy v hodnotě 1,5 mld. Kč

Společnost letos vyzvala majitele cenných papírů s pětiletým plněním vydaných v roce 2017 k výměně za nové. Vlivem vysoké poptávky ze strany investorů se následně skupina rozhodla pro navýšení celkové hodnoty emitovaných dluhopisů o 100 mil. na 1,5 mld. Kč. Společnost tak dokázala úspěšně splnit svůj cíl aktivního řízení závazků. Skupina EUC zároveň zůstává jediným subjektem z oblasti zdravotnictví aktivním na dluhopisovém trhu

V roce 2017 společnost EUC poprvé ve své historii provedla na finančních trzích emisi pětiletých dluhopisů v celkovém objemu 1,4 miliardy korun, se splatností v tomto roce. Letos vyzvala majitele těchto nesplacených dluhopisů k výměně za nové.

Dluhopisy pro rok 2022

Společnost EUC úspěšně splnila svůj cíl aktivního řízení závazků, přestože makroekonomická situace prochází turbulencemi a nejistotou budoucího výhledu. „Těší nás, že i navzdory náročným podmínkám na finančních trzích projevili nezávislí investoři o dluhopisy velký zájem. Vnímáme, že nás trh ocenil jako stabilní a perspektivní společnost, což považujeme za skvělý výsledek. Stejně jako před pěti lety byly nové dluhopisy upsány s 2% marží, což potvrzuje jejich dlouhodobě nízkou rizikovost,“ popisuje Ing. Václav Vachta, MBA, generální ředitel zdravotnické skupiny EUC.

Na základě silné poptávky se EUC rozhodla zvýšit objem nových dluhopisů s proměnlivým ručením, a to o 100 milionů korun na hodnotu 1,5 mld. Kč. Celý objem dluhopisů byl alokován domácím investorům. „Dluhopisy byly prodány z 52 % bankovním institucím, z 39 % klientům privátního bankovnictví a z 9 % institucionálním investorům,“ dodává Milan Zapletal, finanční ředitel zdravotnické skupiny EUC a člen představenstva EUC.

 

Související články

Více článků