29. března 2018 Zdraví a životní styl Moderní léčba a prevence

Spánková laboratoř dva roky poté

Klinika EUC Plzeň rozšířila pod vedením MUDr. Jany Vyskočilové ambulantní spánkovou laboratoř o noční lůžko. Jak se spánkové laboratoři vede a jaké jsou plány do budoucna? Více prozradí medicínská ředitelka EUC Kliniky Plzeň a vedoucí lékařka spánkové laboratoře MUDr. Jana Vyskočilová.

Naše spánková laboratoř začala fungovat před více než dvěma lety, kdy jsme úspěšně složili akreditaci. Péči jsme prováděli ambulantně a vyšetření probíhalo u pacientů doma. Zpočátku jsme měli smlouvy na plnou péči od diagnostiky po zahájení terapie jen od dvou svazových pojišťoven, od ČPZP a OZP. Pevně jsme ale doufali, že se nám podaří navázat spolupráci i s dalšími pojišťovnami, protože péče v oblasti spánkové medicíny je chronicky poddimenzovaná. 

Abychom získali co nejvíce unicitních rodných čísel, převzali jsme po domluvě roční kontroly pacientů na přetlakové léčbě z přetíženého Centra pro dýchání a spánek ve FN Plzeň. Zároveň jsme jednali se zbylými pojišťovnami o možnostech spolupráce. Naším hlavním argumentem bylo to, že v oblasti spánkové medicíny jednoduše nemají zajištěnou péči. Objednací doba na první vyšetření ve FN Plzeň je dlouhodobě cca 3/4 roku, k léčbě se tedy pacient dostane cca po 1,5 roce od vyslovení podezření na poruchy dýchání ve spánku, což je vzhledem k závažným kardiovaskulárním rizikům neléčené spánkové apnoe příliš dlouho. 
Na základě těchto jednání jsme se nakonec domluvili, že pacienty z FN Plzeň vyšetříme u nás a budeme jim poskytovat i terapii, jen poukazy projdou podpisem vedoucí spánkové laboratoře ve FN Plzeň, která shodou okolností bývala mojí studentkou. Tím jsme nabídli péči i pacientům pojišťoven, které s námi neměly smlouvu, část výkonů ale stejně zůstala s doplatkem.  
V další fázi s námi uzavřela smlouvu Vojenská zdravotní pojišťovna, napřed zkušebně na 3 měsíce a pak trvale. Pojišťovna Ministerstva vnitra u nás provedla revizi, při které zjistila, že kvalita záznamů provedených v domácím prostředí je stejná jako při hospitalizaci. Přesto ale trvala na doplnění ambulantního lůžka pro noční vyšetření. Toto lůžko jsme díky sponzorské podpoře firmy Resmed získali a následně s námi v prosinci nasmlouvala péči i tato pojišťovna. Vyšetření pacientů z pojišťovny MZCR tedy probíhá tak, že screeningové vyšetření proběhne doma, pokud mají nález určený k terapii, stráví jednu noc u nás, a až pak se zahajuje terapie. 

Při plném provozu jsme v současné době schopni diagnostikovat přes 20 pacientů týdně, provádíme cca 10 ročních kontrol a zahajujeme terapii u přibližně 5 pacientů. Vzhledem k časové náročnosti práce je takto spánková laboratoř plně vytížena. Během dvou let se nám tedy povedlo provoz spánkové laboratoře kompletně pokrýt smlouvami se zdravotními pojišťovnami, ale tím naše práce na budování laboratoře nekončí. 
Po rekonstrukci prostor bychom rádi rozšířili naši péči na dvě monitorovaná lůžka a uvítali bychom, kdyby se nám navíc podařilo domluvit zapůjčení kompletní polysomnografické diagnostiky. Zvažujeme tedy vyšší typ akreditace na tzv. Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch dýchání ve spánku.

Naše práce nás baví a přináší i časté „veselé příhody z natáčení“

U každého profesionálního řidiče se musíme zeptat, zda netrpí nadměrnou denní spavostí nebo jestli neměl mikro­spánek:

Pacient č. 1: „Nene, mikrospánek nemám, ale když vidím na silnici krávy, vím, že už to brzy přijde, a zastavím.“

Pacient  č. 2: „Ne, krávy já nevidím, já zastavuji, když vidím bagr, jak vyjíždí z příkopu.“

Pacient č. 3.: „Možná že jsem malý mikrospánek měl, to bylo tehdy, když se mě kolega ptal, proč stojím, a já na to: Přece čekám, až zvednou závory. A kolega: Jaký závory, vždyť jsme na dálnici!“

Manželka úspěšně léčeného pacienta: „Dědo, mlč, pořád mluvíš. Že řeknu paní doktorce, ať ti ten přístroj vezme!“

Distinguovaná paní, cca 50 let, po léčbě: „Paní doktorko, to byste nevěřila, jaké se mi teď zdají erotické sny…“

Pacient zaváděný na léčbu poté, co jsme mu sdělili, že teď to s přístrojem zkoušel, a do doby schválení pojišťovnou musí spát bez něj: „No to přeci nejde, to je, jako když někomu půjčíte zuby a když se – cituji doslova – nažere, tak mu je zas seberete.“ Domluvili jsme se tedy s dodavatelem na  vydání přístroje před schválením… Naším cílem je spokojený a zaléčený pacient.
 

Související články

Laboratorní vyšetření pro vegany a vegetariány. Které testy jsou důležité?

ŽENY ŽENÁM 2019 Zlín

ŽENY ŽENÁM 2019 Ústí nad Labem

ŽENY ŽENÁM 2019 Ostrava