Tetanus – na prevenci onemocnění se zapomíná

30. července 2020 Zdraví a životní styl Moderní léčba a prevence

Tetanus – na prevenci onemocnění se zapomíná

Tetanus je infekční onemocnění způsobené bakterií Clostridium tetani, jejíž spóry se běžně vyskytují v půdě. Pak stačí i malá ranka a poranění společně s kontaminací rány půdou může znamenat problém. Tetanové spóry jsou hojně přítomny ve střevech hospodářských i domácích zvířat, a mohou se tak dostat do půdy, zejména hnojenou jejich výkaly. V půdě pak přežívají řadu let. V ráně může ze spóry vzniknout aktivní forma bakterie.

Víte, jak jste na tom s protilátkami proti tetanu?

Onemocnění tetanem není dnes v našich podmínkách časté. To je ovšem zásluha plošného povinného očkování – dříve se na tetanus umíralo často. V roce 1951, rok před zavedením očkování, zemřelo v ČR na tetanus 140 osob. Očkování proti tetanu se v bývalém Československu zavádělo postupně, první byly na řadě dětské kolektivy, celonárodní očkování dospělých začalo v letech 1974–75.

Ale ani dnes není nebezpečí nulové. Většinou jsme byli již v dětství a dospívání očkováni, ale protilátky po očkování nás nechrání navěky – jejich hladiny zvolna klesají, a ochranná funkce tak může vymizet. A to je příležitost pro bakterii Clostridium tetani. Onemocnět tedy lze i v našich podmínkách.  „Z dat Státního zdravotního ústavu (ISIN) vyplývá, že v České republice byly zaznamenány od roku 2015 tři případy. Onemocnění probíhala jako poměrně závažná, jeden pacient bohužel zemřel,“ udává MUDr. Petr Podroužek, CSc., odborný ředitel EUC Laboratoří. Na tetanus ve světě stále umírá přes milion lidí ročně, z toho 80 % v rozvojových zemích.

Jaké má tetanus příznaky?

Inkubační doba, tedy doba, kdy se po nákaze objeví první příznaky nemoci, se u tetanu pohybuje mezi 3 a 30 dny. Bakterie produkuje toxin, který se šíří nervovými vlákny do mozku, proto je u periferních poranění inkubační doba delší. Onemocnění se může projevit jen stahem svalů v určité oblasti, jako místní, lokalizovaný tetanus. Ten může předcházet pozdější generalizovanou formu tetanu, která se zpočátku projevuje nejčastěji jako bolest při otevírání úst a křečí obličejových svalů, postupně se bolest a napětí šíří na krk, křeče hlasivek způsobují, že nemocný nemůže mluvit.  Objevuje se strnulost a křeče svalů břicha a lýtek. Postupně dojde k rozvoji celkových křečí, trvají několik minut a tělo je při nich prohnuto do charakteristické podoby napnutého luku, dochází ke ztrátě koordinovaných svalových pohybů.

Právě generalizovaná forma onemocnění je u tetanu nejčastější.  Před zavedením očkování proti tetanu býval častý i novorozenecký tetanus, který stále ještě tvoří významné procento novorozeneckých úmrtí v rozvojových zemích. Pokud matka nebyla očkována, nemají novorozenci pasivní imunitu proti tetanu, porod probíhá často v hygienicky nepříznivých podmínkách a možnost infekce, zejména kontaminace pupečního pahýlu, je zde značná.

Léčba tetanu

Pokud je léčba poskytnuta včas, lze tetanus léčit. Úplné uzdravení i při dobré lékařské péči je zdlouhavé. Onemocnění se vždy považuje za velmi závažné. V pokročilém stádiu i přes cílenou terapii může vést až ke smrti.

Nejprve je nutné řádné vyčištění rány a chirurgické odstranění odumřelé a infikované tkáně. Po úrazu je také co nejdříve podán protitetanový lidský imunoglobulin. Tím se navodí u nemocného pasivní imunita, která zabraňuje rozvoji nemoci. Dále jsou podávána i antibiotika. Bakterie je citlivá na penicilin, vzhledem k vyššímu riziku křečí je ale spíše podáván Metronidazol, který má též dobrý průnik do tkání. Vážnější případy jsou léčeny na jednotkách intenzivní péče, které poskytnou podpůrnou léčbu dýchání a krevního oběhu. Bolesti jsou tlumeny analgetiky, uklidňujícími léky pomáhajícími s tlumením dalších příznaků, zejména křečí. Při onemocnění nedochází ke vzniku ochranných protilátek proti tetanu, proto je nutné zahájit i aktivní imunizaci tetanickým anatoxinem.

Jak se vyznat „ve všech těch injekcích“

U čerstvých poranění (např. úrazy, popáleniny), které by mohly být kontaminovány bakterií Clostridium tetani, ale také pokud také pacient nebyl v posledních deseti letech očkován nebo stav očkování neznáme, se snažíme dodat pacientovi protilátky proti tetanu přímo (protitetanický imunoglobulin). Jedná se tedy o pasivní imunizaci, rychlé dodání protilátek do krevního oběhu pacienta, které brání šíření nemoci. Tyto protilátky ale v organismu poměrně rychle vymizí, proto je nutné vytvořit imunitu dlouhodobou. Ta je získána aktivní imunizací tetanickým anatoxinem – očkováním vakcínou. Poté organismus sám vytvoří ochranné protilátky proti tetanu, které přetrvají řadu let.

Lidové termíny „tetanovka, protitetanovka“ jsou používány hovorově pro pasivní i aktivní imunizaci.

Povinné očkování proti tetanu hradí stát. Foto: CDC, Pexels

Povinné očkování proti tetanu hradí stát. Foto: CDC, Pexels

Očkování proti tetanu

Očkování proti tetanu je v ČR součástí povinného očkování, hradí jej stát. Od ledna 2018 se očkuje třemi dávkami hexavakcíny (chrání proti záškrtu, tetanu, dětské obrně, dávivému – černému – kašli, hemofilovým infekcím a žloutence typu B). První očkování se provede od započatého 9. týdne dvěma dávkami v průběhu prvního roku života dítěte, třetí dávka vakcíny je pak podána mezi 11.–13. měsícem věku dítěte. U nedonošených dětí je schéma upraveno a obsahuje i čtvrtou dávku vakcíny. Dále mezi 5.–6. rokem se provádí přeočkování proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli, a následně ještě v 10.–11. roce. Další přeočkování proti tetanu má následovat vždy po každých 10–15 letech. V dospělosti si už na nutnost pravidelného přeočkování musíme myslet sami – a vzhledem k dlouhým intervalům mezi přeočkováním (běžně 15 let, u osob nad 60 let 10 let) není snadné si na potřebu přeočkování vzpomenout.

O případných kontraindikacích očkování je potřebné se poradit s lékařem. Mezi obecné kontraindikace patří horečnaté onemocnění, některá chronická onemocnění nebo alergické reakce.

Nežádoucí reakce po očkování: V místě podání se může objevit lokální reakce, která obvykle zmizí bez nutnosti terapie. U některých lidí se může objevit teplota, bolesti hlavy či svalů nebo únava. Závažnější reakce jsou podle vakcinologické společnosti vzácné.

Jak zjistit, jak jsem na tom s ochranou proti tetanu?

„Nejjednodušší je zjištění úrovně hladiny ochranných protilátek v laboratoři, kde je z výsledku zřejmé, zda je ochrana proti infekci ještě dostatečná, nebo je doporučeno přeočkování po určité době, případně je ochrana nedostatečná,“ uvádí MUDr. Petr Podroužek, CSc., odborný ředitel EUC Laboratoří. „Dnes je možné vyšetření provést i bez doporučení lékaře, za přímou úhradu. Stačí si dojít – i bez objednání, na odběrové místo laboratoře. Kupříkladu u nás v EUC Laboratořích stojí toto vyšetření 396 Kč + cena odběru (dospělí) 46 Kč,“ doplňuje MUDr. Podroužek.

Jak se připravit na vyšetření protilátek v laboratoři

Pokud máte o vyšetření zájem, přijďte nalačno do odběrové místnosti, nejezte cca 12 hodin předem a nekuřte. Je vhodné vypít 250 ml vody či neslazeného čaje. Pacient samoplátce si při odběru vybere způsob doručení výsledku – zabezpečenou cestou formou e-mailu (heslo mobilním telefonem), doporučeným dopisem, nebo si jej vyzvedne přímo na odběrovém místě laboratoří.

 

Další informace k odběrům krve a k vyšetřením naleznete na webu www.euclaboratore.cz.

EUC Laboratoře

Související články