28. srpna 2018 Moderní léčba a prevence

Věrnostní program lékáren EUC - ochrana osobních údajů

Vaše osobní informace jsou u nás v bezpečí. Přečtěte si, jak je zpracováváme.

Správcem Vašich osobních údajů je společnost EUC a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 859/115, PSČ 160 00, IČ: 26730413, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7918  v následujícím textu také jen jako „Správce“).

Úvodní informace

Tato informace vám slouží k několika účelům. Dozvíte se, jaké údaje o Vás zpracováváme a proč tak činíme. Dále pak zjistíte, jaká máte v této souvislosti práva, tedy co od nás můžete považovat a na koho se obracet se svými podněty i případnými stížnostmi. Žádáme Vás proto, abyste si následující text pečlivě přečetli. Informace je rozdělena na několik částí, aby bylo snazší najít pro vás relevantní informace podle toho, v jakém postavení se nacházíte.

V případě, že by Vám cokoli nebylo jasné, se na nás neváhejte obrátit následujícími způsoby:

 • poštou nebo po předchozí dohodě osobně na adrese EUC a.s., Evropská 859/115, 160 00 Praha 6
 • e-mailem na e-mailové adrese dpo@euc.cz,
 • telefonicky +420 731 546 921 od 9.00 do 15.00 (no SMS)
 • prostřednictvím datové schránky ID: nxedyy6

Pro problematiku ochrany osobních údajů jsme dále zřídili speciální pracovní pozici – pověřence pro ochranu osobních údajů. Tato osoba je odborníkem, který dohlíží na to, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak nám to ukládá aktuální legislativa. V případě potřeby se proto můžete obrátit přímo na pověřence, kterým je Ing. Jiří Benedikt, a to následujícími způsoby:

 • poštou nebo po předchozí dohodě osobně na adrese EUC a.s., Evropská 859/115, 160 00 Praha 6
 • e-mailem na e-mailové adrese dpo@euc.cz,
 • telefonicky +420 731 546 921 od 9.00 do 15.00 (no SMS)

V úvodu bychom vám také rádi připomněli, že v České republice dohlíží na problematiku ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, který je taktéž připraven přijímat vaše podněty a stížnosti. Úřad pro ochranu osobních údajů sídlí na adrese Ppl. Sochora 27, 170 00 Praha 7, přičemž aktuální kontaktní údaje naleznete na jeho webových stránkách: www.uoou.cz.

Základní zásady zpracování osobních údajů

K vašim osobním údajům přistupujeme vždy v souladu s aktuálně platnou legislativou. Seznam nejdůležitějších právních předpisů naleznete v závěru této informace. V souladu s těmito předpisy dodržujeme také následující základní zásady zpracování osobních údajů:

 • Vaše osobní údaje zpracováváme vždy korektně, v souladu se zákonem a způsobem, který je dostatečně zřejmý, jasný a zřetelný.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze v nezbytném rozsahu a způsobem, který je v souladu s účelem, pro nějž vaše údaje zpracováváme.
 • Dbáme na to, aby Vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly vždy přesné a podle potřeby aktualizované. Osobní údaje, které jsou nepřesné, budou vymazány nebo opraveny.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme jen po nezbytně nutnou dobu. V některých případech je tato doba stanovena přímo zákonem, jindy jsme si ji nastavili interně tak, aby odpovídala našim oprávněným zájmům.
 • Vaše osobní údaje náležitě zabezpečujeme před únikem, neoprávněným zpracováním, náhodnou ztrátou a poškozením. Za tímto účelem jsme přijali vhodná technická opatření, která spočívají zejména ve striktním nastavení přístupu jednotlivých osob k vašim údajům, šifrování a další technické i fyzické způsoby zabezpečení.

Informace pro účastníky věrnostního programu lékáren ve skupině EUC

Úvodní informace

Důvodem zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů je Vaše účast založená na žádosti o zákaznickou kartu v rámci věrnostního Programu „V naší péči“ provozovaného Správcem. Vzhledem k tomu, že bez těchto údajů nelze poskytovat služby a výhody z účasti v tomto programu na dostatečné úrovni, bychom vám rádi poděkovali za důvěru a ubezpečili vás, že k vašim údajům nezíská přístup žádná nepovolaná osoba. Všechny osoby, které se k vašim osobním údajům mohou v rámci věrnostního programu „V naší péči“ dostat, pečlivě vybíráme, ať už se jedná o naše zaměstnance nebo dodavatele. Všichni zaměstnanci Správce jsou vázáni přísnou mlčenlivostí. Povinnost mlčenlivosti sjednáváme také se všemi svými smluvními partnery, pokud se mohou dostat do kontaktu s osobními údaji. Důvěra a vysoké zabezpečení údajů považujeme za jednu ze základních priorit v rámci naší činnosti.

Jaké údaje o vás zpracováváme?

V rámci Programu „V naší péči“ Vaše osobní údaje získáváme buď přímo od vás.

 • údaje identifikační: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění (není-li tímto číslem rodné číslo pacienta), kód zdravotní pojišťovny;
 • kontaktní údaje pacienta: adresa trvalého bydliště případně korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa;
V jaké formě jsou mé osobní údaje zpracovávány?

Veškeré osobní údaje, které o vás v rámci Programu „V naší péči“ vedeme v písemné podobě Vaší žádosti o účast a v elektronické podobě v rámci lékárenského systému Medicus.

Proč vaše údaje zpracováváme a jaký je k tomu právní důvod?

Účelem zpracování vašich osobních údajů je zajištění účasti v programu „V naší péči“. Právním titulem tohoto zpracování je pak Váš Souhlas uvedený v Žádosti o zákaznickou kartu.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě vašeho dobrovolného souhlasu se zpracováním osobních údajů, jehož udělení na vás v žádném případě nesmí a nebude vynucováno. Svůj souhlas pak můžete kdykoli odvolat, případně využít i dalších práv s tímto spojených, o nichž vás důsledně poučíme ještě před udělením souhlasu.

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat také za účelem zasílán obchodních sdělení, pokud s touto formou zároveň vyslovíte svůj souhlas na Žádosti. Za tímto účelem však vždy zpracováváme pouze údaje nezbytné, a to zásadně v takové podobě, aby nebylo možné vás jednoduše identifikovat.

Komu můžeme vaše osobní údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje spravujeme uvnitř Správce, přičemž třetím subjektům je předáváme zásadně s vaším souhlasem.

Abychom vám zajistili poskytování kvalitní péče, využíváme v některých případech také externích dodavatelů, zejména pokud jde o technickou podporu našeho informačního systému Při těchto činnostech může docházet ke zpracování některých vašich osobních údajů. Externí dodavatelé jsou v pozici tzv. zpracovatelů. Vězte, že své dodavatele a spolupracující zpracovatele si vybíráme podle přísných kritérií, proto o své osobní údaje nemusíte mít obavu. V současné době zpracovávají vaše osobní údaje následující zpracovatelé zúčastnění na věrnostním Programu „V naší péči“

 

Název Lékárny

Adresa lékárny:

Provozovatel Lékárny 

IČ:

EUC Lékárna

Huťská 211, 272 80, Kladno

EUC Klinika  Kladno, spol. s.r.o.
272 80, Kladno
Huťská 211

47539771

EUC Lékárna

Smetanovo nám. 1358, Slaný, 274 01

EUC Klinika  Kladno, spol. s.r.o.
272 80, Kladno
Huťská 211

47539771

EUC Lékárna

Libušina 1379, Přelouč, 535 01

EUC Klinika a.s.
535 01, Přelouč
Libušina 203

60917415

EUC Lékárna

Karla Šípka 282, Pardubice, 530 09

EUC Klinika a.s.
535 01, Přelouč
Libušina 204

60917415

EUC Lékárna

Masarykova 92, Ústí nad Labem, 400 01

EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o. Masarykova 92, Ústí nad Labem, 400 01

62740482

EUC Lékárna

Matice školské 1786/17, České Budějovice, 370 01

EUC Klinika České Budějovice s.r.o.; Matice školské 1786/17, České Budějovice, 370 01

62525107

EUC Lékárna

Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň

EUC Klinika Plzeň . s r.o. Denisovo  nábřeží 1000/4, 30100 Plzeň

25202171

EUC Lékárna

nám. Českých legií 599, 330 03 Chrást

EUC Klinika Plzeň . s r.o. Denisovo  nábřeží 1000/4, 30100 Plzeň

25202171

Lékárna Euroclinicum nemocnice Frýdlant

V Úvoze 860, 464 01 Frýdlant

Nemocnice Frýdlant s.r.o., V Úvoze 860, Frýdlant, 46401

47311576

EUC Lékárna

Třída T. Bati 5135,  7601 Zlín

EUC Klinika ,a.s.   Třída T. Bati 5135,  7601 Zlín

60726636

EUC Lékárna

Bratří Štefanů 895/1 Hradec Králové  500 03

Bratří Štefanů 895/1 Hradec Králové  500 03

48169820

Lékárna Canadian Medical

V Parku 2308/8 Praha 4 ; 148 00

Canadian Medical s.r.o. Veleslavínská 1/30 16200 Praha 6

25706381

EUC Lékárna

Opavská 962/39, Poruba, 708 00 Ostrava

Mephacentrum a.s. Opavská 962/39, Poruba, 708 00 Ostrava

25860836

EUC Lékárna

Opatovská 1763/11, Praha 11

EUC Klinika Praha a.s. Plaňanská 573/1, Malešice, 108 00 Praha 10

1918028

EUC Lékárna

Plaňanská 1/753, Praha 10

EUC Lékárna

Kartouzská 204/6, Praha 5

EUC Lékárna

Šustova 1930/2, Praha 11

EUC Lékárna

Majerského 2038/21,Praha 4

EUC Lékárna

Počernická 699/62e, Praha 10

Slevolékárna

Pražská 152/36, Liberec, 460 01

První lékárenská , s.r.o.  Praha 8 - Čimice, Na zámkách 675/4, PSČ 18100

26441446

a společnost

Apatyka servis s.r.o., K Pérovně 945/7, 102 00 Praha 10, IČ 48027821, s.zn. C 14413 vedená u Městského soudu v Praze, jako provozovatel IS Medicus a zpracovatel o.ú.

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme do zahraničí.

Jak dlouho vaše osobní data uchováme?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány vždy po nezbytně nutnou dobu Vaší účasti v Programu „V naší péči“. Zavazujeme se je zpracovávat pouze po dobu v Souhlasu/Žádosti uvedenou.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

Jako subjektu údajů vám právní řád svěřuje celou řadu práv. Jako účastník programu „V naší péči“ máte ve vztahu k vašim osobním údajům následující práva.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte samozřejmě právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, jak dlouho, kde jsme tyto údaje získali, zda a komu je předáváme. Zároveň máte právo na poučení o dalších právech týkajících se těchto údajů. K vašemu informování má sloužit zejména tento dokument, nicméně jsme připraveni vám poskytnout potvrzení nebo upřesnění ke kterémukoli bodu této informace.

Pokud nás o to požádáte, poskytneme vám bez zbytečného odkladu také kopii zpracovávaných osobních údajů. Za tuto kopii, zejména pokud by byla žádána opakovaně, jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek, a to v souvislosti s administrativními náklady. Pokud tuto žádost podáte v elektronické formě, budeme automaticky předpokládat, že máte zájem o poskytnutí informací také v elektronické formě. Máte však možnost požádat i o jiný způsob. Vezměte prosíme na vědomí, že právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nemohou být nepříznivě dotčena práva jiných osob.

Právo na opravu osobních údajů

V případě, že zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat, abychom je bez zbytečného odkladu doplnili nebo opravili.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení některých vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly nadále předmětem dalšího zpracovávání, a to po určitou dobu. Není to totéž, jako právo na výmaz, jelikož omezení zpracování není trvalé. Právo, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, máte v případě že:

 • popíráte přesnost údajů, které o vás zpracováváme, a to na potřebnou dobu k tomu, aby mohla být jejich přesnost ověřena,
 • zpracování je bez právního základu (např. nad rámec údajů, které jsme oprávněni zpracovávat), ale na místo výmazu upřednostňujete omezení zpracovávání, kupříkladu proto, že předpokládáte, že nám tyto údaje v budoucnu stejně poskytnete,
 • již více nepotřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
 • vznesete námitku proti zpracování (o tomto právu viz další bod poučení).

Pokud je zpracování omezeno, mohou být zpracovávány údaje jen s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby, ať již fyzické nebo právnické, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů můžete využít pouze v situaci, kdy bychom některé vaše osobní údaje zpracovávali ve veřejném zájmu či na základě našeho oprávněného zájmu anebo pro účely přímého marketingu. V takových případech můžete vznést námitku kdykoli. Pokud se tak stane, budeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pouze pokud pro to prokážeme závažné oprávněné důvody (zejména pokud je budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků). Pokud však vznesete námitku proti zpracovávání údajů za účelem přímého marketingu, neprodleně vaše údaje přestaneme pro tento účel zpracovávat.

Právo stěžovat si u dozorového úřadu

Uplatněním práv, které byly doposud uvedeny, není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v úvodu dokumentu. Aktuální pak naleznete přímo na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Stížnost můžete podat kdykoliv, kdy máte pochybnosti o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak by měly být, tedy neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

Právo na výmaz

V některých případech máte jako subjekt údajů i právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. K výmazu vašich osobních údajů obecně přistupujeme, když je již nepotřebujeme a nemáme právní důvod k jejich zpracování. Dále vaše údaje vymažeme, pokud byly zpracovávány na základě souhlasu a tento souhlas byl odvolán.

Vezměte na vědomí, že i když půjde o jeden z důvodů k výmazu, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění našich právních povinností, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo odvolat souhlas

Pokud se jedná o případy, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte dále právo kdykoli souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu nicméně nebude nikterak dotčeno předchozí zpracování, které jsme prováděli před jeho odvoláním.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to následujícími způsoby:

 • poštou nebo po předchozí dohodě osobně na adrese EUC a.s., Evropská 859/115, 160 00 Praha 6
 • e-mailem na e-mailové adrese dpo@euc.cz,
 • telefonicky +420 731 546 921 od 9.00 do 15.00 (no SMS)

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

Seznam právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů

V následujících předpisech najdete nejdůležitější úpravu ochrany vašich osobních údajů:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
 • zákon č. (*)/2018 Sb., o zpracování osobních údajů; (*jako nahrazující zákon Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) po jeho vydání ve Sbírce zákonů ČR)
 • Zákon č. 378/2007 Sb. Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

 

Související články

Více článků

Navštivte náš stánek Centra sportovní medicíny na půlmaratonu v Ústí

Čím dříve odstraníte přisáté klíště, tím více snižujete riziko nákazy boreliózou

Až polovina pacientů s plicním onemocněním neinhaluje své léky správně

ŽENY ŽENÁM 2019 Zlín