18. ledna 2017 Pro média

Výroční cena profesora MUDr. FRANTIŠKA KÖLBELA, DrSc.

EUC v závěru roku 2016 poprvé udělovala svým nejlepším zdravotníkům Výroční cenu profesora MUDr. FRANTIŠKA KÖLBELA, DrSc. Ocenění získal MUDr. Bohumil Dudešek z naší zlínské nemocnice, který je světově uznávanou autoritou v oblasti chirurgie štítné žlázy. 

Na jaře 2016 nás dostihla smutná zpráva. Po dlouhé a závažné nemoci zemřel náš kolega, prof. MUDr. František Kölbel, DrSc. Byl špičkovým českým kardiologem, člověkem vysokých morálních a lidských hodnot a také dlouholetým spolupracovníkem EUC kliniky Canadian  Medical Care. Jeho odchod se nás všech hluboce dotkl. Na počest pana profesora vzniklo ocenění pro výjimečné zdravotníky z řad EUC, které nese jeho jméno. Na cenu prof. MUDr. Františka Kölbela, DrSc., devítičlennou porotou nominováno devět našich kolegů. Ocenění za mimořádný přínos v péči o pacienty EUC získal MUDr. Bohumil Dudešek z EUC Nemocnice Atlas.

Nominovaní

MUDr. BOHUMIL DUDEŠEK 
zástupce primáře chirurgického oddělení Nemocnice Atlas MUDr.

Bohumil Dudešek je předním českým specialistou na chirurgii štítné žlázy a příštítných tělísek. Zasloužil se o rozvoj oboru nejen v Nemocnici Atlas, ale i v celé ČR. Má mimořádný podíl na tom, že v oblasti chirurgie štítné žlázy patří Nemocnice Atlas mezi evropská elitní pracoviště. Je průkopníkem miniinvazivní chirurgie štítné žlázy v ČR.

MARIE JAREMOVÁ
vedoucí laborantka, EUC Klinika Ústí nad Labem

Je vyhledávanou laboratorní specialistkou. Laboratoř se pod jejím vedením rozvíjí po odborné i ekonomické stránce. Pracovníky laboratoře vede k laskavému a vstřícnému přístupu k pacientům. V ústecké klinice pracuje již 20 let.

MUDr. KARIN TAUSSIG
internistka, praktická lékařka, EUC Premium

Excelentní lékařka a výjimečná žena s velkým srdcem. Má velký cit pro diagnostiku. Mnoho jejích pacientů se uzdravilo, protože u nich dokázala zachytit vážnou nemoc včas. Její přístup je komplexní a lidský.

MUDr. DUŠAN ŽIAK
primář oddělení patologie, CGB laboratoř

Je brilantním a zkušeným diagnostikem, který neustále sleduje vývoj oboru. Svou erudicí je oporou všem kolegům. Díky přirozené autoritě dokáže motivovat tým. Trpělivě se věnuje začínajícím kolegům.

MARIE DOULOVÁ

vedoucí zdravotní laborantka, EUC Klinika Přelouč Spolehlivá a pečlivá odbornice. Neustále se zajímá o novinky v oboru a průběžně se vzdělává, podílela se na úspěšné akreditaci laboratoře.

Mgr. PETRA ŠTENGLOVÁ
hlavní sestra, vedení nelékařských zdravotních pracovníků, EUC Klinika Plzeň

Erudovaná, iniciativní a nesmírně obětavá profesionálka s velkým zájmem o obor. Pracuje s ohromným nasazením. Je velmi kolegiální a inovativní. Zajímá se o dění kolem, často pracuje nad rámec svých povinností.

MUDr. MAGDALENA KREIMOVÁ
pediatrička, Canadian Medical Care

Excelentní pediatrička, významně se zasloužila o rozvoj pediatrie v CMC. Péče o pacienty je u ní na prvním místě. Jejího citlivého a obětavého přístupu si cení mnoho rodičů. Nesmírně se zajímá o nové poznatky z oboru a odbornost si neustále zvyšuje účastí na mezinárodních kongresech. Slouží též jako nemocniční pediatrička ve fakultní nemocnici.

MUDr. STANISLAV STROLENÝ
vedoucí lékař chirurgického oddělení, EUC Klinika Kladno,

Významně se zasloužil o rozvoj prsní diagnostiky a chirurgie v celém regionu. Spolupodílel se na vzniku multidisciplinárního týmu zaměřeného na diagnostiku a léčbu nemocí prsu. Pacientky si ho cení nejen kvůli jeho nesporné odbornosti, ale také kvůli jeho citlivému přístupu. Sleduje vývoj oboru a nové postupy rychle zavádí do praxe.

MUDr. MARIE LÖBLOVÁ

obezitoložka a diabetoložka, EUC Klinika České Budějovice Zkušená diabetoložka, která péči o diabetiky pojímá komplexně. Věnuje se také obezitologii a problematice fyzické aktivity u diabetiků. Zajímá se o technologické inovace v diabetologické péči. V letošním roce zahájila práci s kontinuálním glukózovým senzorem. Věnuje se též edukaci zdravotníků v problematice diabetu.

Fotogalerie

Související články

Více článků

Ženy se bojí gynekologického vyšetření, které jim může zachránit život

Mamocentra zdravotnické skupiny EUC se společně s CrossCafe zapojila do prevence rakoviny prsu

Prošlé obvazy můžete v domácí lékárničce mít, prošlé a neznáme léky však neskladujte

Neděle 29. září 2019 je „Světovým dnem srdce“. Slibme si, že budeme žít zdravěji