Inkontinence - co to je a jaké jsou příčiny?

06. března 2024

Inkontinence - co to je a jaké jsou příčiny?

Inkontinenci moči můžeme všeobecně definovat jako ztrátu schopnosti vědomě udržet moč, a tak určovat okamžik vyprázdnění močového měchýře. Jde tedy o nechtěný a mimovolný únik moči, způsobený ztrátou schopnosti vůlí moč zadržovat. Tato situace může nastat kdykoli a kdekoli, při smíchu, kašlání, sportu, mírné zátěži.

Inkontinence je rozšířený problém, postihuje nejen ženy, ale i muže. Může ale trápit i lidi v mladším věku.

  • 3x více žen než mužů trpí inkontinencí moči
  • 30 až 50% žen má v průběhu svého života občasný únik moči
  • přibližně 510 000 žen v České republice trpí inkontinencí, přičemž stresovou inkontinencí je postiženo 20% žen ve věku kolem 45 let
  • pouze každá 4. až 5. žena vyhledá pomoc lékaře.

Příčiny inkontinence

Existuje mnoho příčin, které inkontinenci způsobují. Mezi ty nejčastější patří především genetická predispozice, obezita, pokles hladiny estrogenů u žen v menopauze a ochabnutí svalů pánevního dna přicházející s přibývajícím věkem a porody. Únik moči je všeobecně způsobený poruchou, respektive sníženou funkcí uzávěrového mechanizmu močového měchýře a příčinou je vrozená nebo získaná nedostatečnost svěrače močové trubice.

Pokud se inkontinence objevuje pouze přechodně či ojediněle, může být způsobena aktuálním zánětem močových cest, zácpou, infekcí, či hormonální nerovnováhou. Pokud však přetrvává, je způsobená dalšími faktory, jejichž přítomnost v našem životě není ojedinělá.

Rizikové faktory vzniku inkontinence

  • oslabení svalů pánevního dna – porody, vyšší věk, pokles hladiny estrogenů u žen v menopauze, obezita, namáhavá práce
  • stavy po operacích a úrazech v oblasti svěrače močové trubice

Typy a stupně inkontinence moči

V závislosti na tom, jaké příznaky inkontinence se u Vás běžně objevují, rozpoznáváme i různé typy inkontinence. V praxi se nejčastěji setkáváme se stresovou, urgentní a smíšenou inkontinencí.

Stresová

Při stresové inkontinenci, která je nejrozšířenější, dochází k mimovolnímu úniku moči, který je spojený s fyzickou aktivitou jako například běh, skákání, stoupání nahoru po schodech, zdvihání těžších předmětů, kašel, kýchání, smích. Stresová inkontinence je zřejmě nejčastějším typem inkontinence moči u žen.

Urgentní

V případě urgentní inkontinence pociťujeme silný a náhlý pocit nutkání na močení, který neumíme vůlí ovládat. Tyto situace přicházejí neočekávaně, náhle a potřeba je někdy tak silná, že se tímto pocitem budíme v noci.

Smíšená

Pokud se objevují příznaky obou typů, stresové i urgentní, jde o smíšenou inkontinenci.

Léčba inkontinence

Léčba 1. volby k odstranění příznaků inkontinence spočívá v posílení svalů pánevního dna, pravidelném cvičení a úpravě životosprávy. Při přetrvávajících obtížích je lékařem po specializovaném vyšetření aplikována farmakologická či chirurgická léčba.

Konzervativní léčba

  • Posílení svalstva pánevního dna
  • Pravidelné cvičení tzv. Kegelových cviků
  • Úprava životosprávy – redukce tělesné hmotnosti, vynechání těžké fyzické práce a zdvíhání těžkých předmětů, pravidelné vyprazdňování močového měchýře, vynechání pití většího množství tekutin před námahou, omezení pití kávy, čaje a alkoholu, praktikování správného časování močení, řešení případných problémů se zácpou

Farmakologická léčba

Farmakoterapie spočívá v podávání léků - estrogenů, stimulátorů α a β adrenoreceptorů a tricyklických antidepresiv, které zvyšují hladinu serotoninu a noradrenalinu v nervovém systému.

Chirurgická léčba

Rozhodnutí o chirurgické léčbě předchází důkladné, tzv. urogynekologické vyšetření. Základní chirurgická řešení jsou tzv. páskové metody (vložení speciální pásky pod oblast močové trubice - suburetrální inzerce), aplikace látek do okolí močové trubice - periuretrálního prostoru, či závěsné metody - kolposuspenze.

Související články