Objednejte se prosím telefonicky na níže uvedeném čísle nebo online:

;

Domácí péče zajišťuje na základě doporučení registrujícího lékaře ošetřování a dohled nad léčbou v domácím prostředí pacienta. Provádí odběr biologického materiálu, měření fyziologických hodnot, všechny druhy převazů, aplikace injekcí /i.m., s.c./, aplikace infuzí, péče o stomie, péče o permanentní katetry, cévkování, rehabilitační ošetřování apod. dle požadavků lékaře.
Zdravotní sestry v naší agentuře pracují samostatně, mají empatický a zodpovědný vztah k pacientům.

Obory léčby

Toto oddělení spadá pod následující obory léčby:

Lékaři a ordinace