Domácí péče zajišťuje na základě doporučení registrujícího lékaře ošetřování a dohled nad léčbou v domácím prostředí pacienta. Provádí odběr biologického materiálu, měření fyziologických hodnot, všechny druhy převazů, aplikace injekcí /i.m., s.c./, aplikace infuzí, péče o stomie, péče o permanentní katetry, cévkování, rehabilitační ošetřování apod. dle požadavků lékaře.
Zdravotní sestry v naší agentuře pracují samostatně, mají empatický a zodpovědný vztah k pacientům.

Služby

Agentura domácí péče

Lékaři a ordinace

Adresa

Opavská 962/39
708 68 Ostrava

Kontakty

staniční sestra, záznamník

+420 597 437 840

ostatní sestry

+420 597 437 841

mobilní telefon

+420 736 670 832