Vyšetření OCT - optická koherentní tomografie

Opavská 962/39
708 68 Ostrava
3.patro

;

Vyšetření na OCT je bezbolestné a trvá pár minut. Vyšetření je možné provádět BEZ ROZKAPÁNÍ, v některých případech je pro lepší kvalitu snímku rozkapání vhodné.

Vyšetření OCT přináší lékaři mnohem podrobnější informace o stavu sítnice a jejích jednotlivých vrstvách, než umožňovaly dosavadní vyšetřovací metody. Přístroj pomocí laserového paprsku proměří a zmapuje sítnici a následně vytvoří řezy strukturou sítnice na jakémkoli místě, které lékař potřebuje zobrazit. Lékař tak získá relevantní podklady, na základě kterých může dále posuzovat stanovení individuální léčby.

Vyšetření na moderním OCT přístroji je bezpodmínečně nutné při:

  • podezření na zelený zákal a při jeho léčbě,
  • při onemocnění sítnice - VPMD (věkem podmíněné makulární degenerace),
  • diabetické retinopatii, makulární díře i dalších onemocnění sítnice, sklivce a zrakového nervu.

Všechny zmiňované choroby jsou velmi závažné a mohou vést k poškození zraku a postupně i jeho ztrátě.

Vyšetření na OCT není hrazeno ze zdravotního pojištění a jeho cena je uvedena v ceníku