Inhalace

;

Zaměření inhalační léčby

Jedná se o léčbu doplňkovou zaměřenou na preventivní i léčebnou péči v oblasti dýchacích cest.

Organizace inhalační léčby

Inhalační léčbu indikuje lékař (počet inhalací, použité inhalační roztoky, způsob inhalace – ústy nebo nosem) a počet inhalací a jejich délku stanovuje dle aktuálního Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Po skončené inhalační léčbě kontroluje lékař výsledek terapie.
Pokud inhalace požaduje foniatr, praktický, dětský nebo plicní lékař, je potřeba mít doporučení včetně upřesnění inhalací.

Poučení pacienta o inhalační léčbě včetně záznamu o zjištěných alergiích proti podpisu klienta zajišťuje pověřená sestra.

Inhalace pro samoplátce

V případě zájmu pacienta o další inhalace nad rámec objemu hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, existuje možnost přikoupení si inhalací.

Bližší informace a ceny nadstandardních inhalací Vám budou poskytnuty v ambulancích ORL oddělení.