MUDr. Gabriela Klementová

Opavská 962/39
708 68 Ostrava

call centrum

+420 597 437 777

Ordinační hodiny

Po
7:30 - 9:00
Pouze pro objednané
9:00 - 11:00
Pouze pro objednané
12:00 - 14:30
Pouze pro objednané
Út
7:30 - 9:00
Pouze pro objednané
9:00 - 11:00
Pouze pro objednané
12:00 - 14:30
Pouze pro objednané
St
7:30 - 9:00
Pouze pro objednané
9:00 - 11:00
Pouze pro objednané
12:00 - 16:30
Pouze pro objednané
Čt
7:30 - 9:00
Pouze pro objednané
9:00 - 11:00
Pouze pro objednané
12:00 - 14:30
Pouze pro objednané
7:00 - 12:00
Objednaná audiometrická vyšetření
;

Činnost ambulance

Běžná vyšetření a ošetření chorob ušních, nosních a krčních
Jde o základní práci ušního, nosního a krčního specialisty - otorinolaryngologa. Obor se jmenuje otorinolaryngologie - ORL. Tato specializovaná vyšetření by měla být prováděna na základě doporučení obvodního nebo dětského lékaře. Vyšetření pro práci ve výškách nebo v riziku hluku provádíme dle platných směrnic, tzn. vstupní a výstupní vyšetření si klient sám, preventivní doporučení obvodního nebo závodního lékaře hradí zdravotní pojišťovna. V dopoledních hodinách objednáváme na audiometrické vyšetření. Odpolední ordinace jsou jen na objednání.

Drobné operační zákroky
provádíme, pokud nemusí být pacient odeslán k operačnímu výkonu do nemocnice. Naše objednací doby jsou výrazně kratší. Je vhodné k plánovanému zákroku přijet s doprovodem.

Audiometické vyšetření - přesná diagnostika sluchových vad
Jedná se o vyšetření sluchu na jednotlivých frekvencích – od hlubokých tónů až po nejvyšší. Měření provádíme na audiometru v tzv. tiché komoře. K vyšetření by se měl pacient dostavit bez akutních zánětů v oblasti dýchacích cest av dobré psychické kondici - tedy vyspalý a odpočatý. Další informace viz  Audiometrie .

Tympanometrie - vyšetření středního ucha, lícního nervu a zčásti i mozkového kmene
Jedná se o vyšetření, kdy se měří tlak před a za bubínkem zároveň s vysíláním zvuku na bubínek. Vyšetření nás informuje o stavu celistvosti bubínku ao stavu podtlaku či přetlaku ve středním uchu. Všechny tyto stavy jsou příčinou snížení sluchu. Součástí je i vyšetření reflexů středoušních svalů. Spolupráce klienta je minimální. Postačí, když bude sedět v klidu a omezí mimiku obličeje. Vyšetření lze provést iu malých dětí, pokud je možné zabavit a zklidnit.

Aurikuloterapie
Je akupunktura ucha pro pacienty s akutními a chronickými bolestmi kloubů, páteře, hlavy, trojklanného nervu. Dále pro pacienty s tinnitem a závratěmi. Je také pomocník při hubnutí. Jehličkami aplikovanými do ušního boltce prodáváme různé oblasti a orgány lidského těla. Aurikulotherapii provádí lékař s erudicí. Výkon není hrazený zdravotními pojišťovnami. Více informací  zde .

Lidé

MUDr. Gabriela Klementová

MUDr. Gabriela Klementová