Tympanometrie

Opavská 962/39
708 68 Ostrava

Princip vyšetření

Princip této diagnostické metody je založen na zavedení měřící sondy do vnějšího zvukovodu, která jej tím hermeticky uzavře. Měnícím se tlakem se hodnotí stav blanky bubínku a ipsilaterální (stejnostranné) i kontralaterální (druhostranné) stapediální reflexy ke zhodnocení tuhosti řetězu středoušních kůstek. Výsledky jsou zobrazeny na tympanometrické křivce.

Tympanometrické vyšetření doplňuje audiometrické a je zcela objektivním vyšetřením k posouzení sluchové ztráty klienta. Indikuje jej vždy lékař podle klinického stavu.

Přístroj MI 34 umožňuje i vyšetření Eustachovy trubice s normálním nebo perforovaným bubínkem.

Spolupráce klienta je minimální. Postačí, když bude sedět v klidu a omezí mimiku obličeje. Vyšetření lze provádět i u malých dětí, pokud se je podaří zabavit a zklidnit.

V současnosti patří tympanometr k základnímu přístrojovému vybavení ORL ambulance.