Tympanometrie

Opavská 962/39
708 68 Ostrava
3.patro

;

Princip vyšetření

Princip této diagnostické metody je založen na zavedení měřící sondy do vnějšího zvukovodu, která jej tím hermeticky uzavře. Měnícím se tlakem se hodnotí stav blanky bubínku a ipsilaterální (stejnostranné) i kontralaterální (druhostranné) stapediální reflexy ke zhodnocení tuhosti řetězu středoušních kůstek. Výsledky jsou zobrazeny na tympanometrické křivce.

Tympanometrické vyšetření doplňuje audiometrické a je zcela objektivním vyšetřením k posouzení sluchové ztráty klienta. Indikuje jej vždy lékař podle klinického stavu.

Přístroj MI 34 umožňuje i vyšetření Eustachovy trubice s normálním nebo perforovaným bubínkem.

Spolupráce klienta je minimální. Postačí, když bude sedět v klidu a omezí mimiku obličeje. Vyšetření lze provádět i u malých dětí, pokud se je podaří zabavit a zklidnit.

V současnosti patří tympanometr k základnímu přístrojovému vybavení ORL ambulance.