Funkční vyšetření plic

Opavská 962/39
708 68 Ostrava
V přízemí kliniky

;

Kdy se provádí funkční vyšetření plic?

• Stanovení diagnózy – časná diagnostika onemocnění omezujících průtok
  vzduchu v dechových cestách, při postižení vaziva mezi plicními sklípky mohou
  odchylky ve funkčním vyšetření předcházet změnám na RTG snímku hrudníku.
• Monitorování léčby – opakované vyšetření umožní nastavení optimální léčby,
  zhoršení plicních funkcí někdy předchází subjektivním potížím, a tak můžeme
  včas zahájit léčbu.
• Stanovení průběhu a prognózy onemocnění – sledování dynamiky změn plicní
  funkce je významným prognostickým ukazatelem u většiny plicních
  onemocnění
• Předoperační vyšetření – stanovení operačního a pooperačního rizika u
  pacientů s plicním onemocněním.
• Posudkové, preventivní a výzkumné účely.
• Posouzení funkce plic u sportovců.

Naše funkční laboratoř je schopna provést následující vyšetření:

  • Pulzní oxymetrie – se používá ke zjištění množství kyslíku v krvi pacienta.
  • Spirometrie – základní vyšetření ventilační funkce plic.
  • Bronchodilatační test – zjišťuje odpověď dýchacích cest na látku dilatující (roztahující) průdušky – základní vyšetření při dušnosti.
  • Bronchokonstrikční test – zjišťuje odpověď dýchacích cest na podnět konstrihující (zužující) průdušky. Nejpoužívanějším podnětem bývá fyzická zátěž (běh, jízda na kole), inhalace látky provokující průdušky – při podezření na astma bronchiale.
  • Impulsní oscilometrie – dává informace o odporech v dechových cestách (centrálních i periferních), s úspěchem se dá využít u pacientů neschopných provést usilovné dechové manévry, které jsou potřebné u spirometrických vyšetření.
  • Rhinomanometrie – měření průchodnosti nosních průduchů
  • Bodypletysmografie – metoda, která přesným měřením zbytkového plicního objemu, napomáhá diagnostice rozedmy plic.
  • Vyšetření ústních tlaků – vyšetření síly dechových svalů při nádechu a výdechu nejen u plicních, ale i u neurologických onemocnění.
  • Vyšetření plicní difuze – pomáhá objasnit poruchy výměny plynů mezi plícemi a krví.

Na uvedená vyšetření se můžete objednat na tel. č. 597 437 612.

Objednací doba je dle požadovaného vyšetření do 1-2 týdnů.