MUDr. Mgr. Marek Pérez Ph.D., MBA

Soukromá ordinace

Opavská 962/39
708 68 Ostrava
4.patro

MUDr. Mgr. Marek Pérez, PhD

MUDr. Petra Schmiedová

MUDr. Karin Cieslarová

MUDr. Jan Gardáš

Ordinační hodiny

Po
8:00 - 12:00
MUDr. Peréz (Objednaní)
13:00 - 16:00
MUDr. Peréz (Objednaní)
Út
8:00 - 12:00
MUDr. Peréz (Objednaní)
13:00 - 16:00
MUDr. Cieslarová (Objednaní)
St
13:00 - 16:00
MUDr. Gardáš (Objednaní)
Čt
8:00 - 12:00
MUDr. Schmiedová (Objednaní)
13:00 - 16:00
MUDr. Schmiedová (Objednaní)
;

Činnost ambulance:

Provádíme léčbu a léčbu duševních poruch dospělých. U klientů mladších 18 let provedeme úvodní vyšetření, základní diagnostiku a navrhneme další postup.

Základem je osobní setkání, rozhovor s klientem. V případě potřeby také rozhovor s jeho blízkými osobami. Setkání se může zaměřit na diagnostiku a farmakologickou léčbu konkrétních duševních potíží nebo může probíhat formou psychoterapeuticky vedeného rozhovoru, konzultace, poradenství. Kromě správné diagnostiky a léčby je naším cílem komplexní vedení případu, poskytnutí psychoterapeutické podpory a zprostředkování souvisejících medicínských, psychologických nebo sociálních služeb.

Spolupracujeme s regionálními ambulantními pracovišti psychiatrie, psychologie, se všemi regionálními lůžkovými pracovišti psychiatrie, včetně psychiatrickcýh nemocnic. Dle povahy případu a potřeb klienta zprostředkováváme hospitalizaci v psychiatrickém lůžkovém zařízení nebo ústavní léčbě v rámci celé ČR.

Zajistíme zařazení do léčebných, rehabilitačních a ergoterapeutických programů v zařízeních typu denních stacionářů, chráněných dílen, přijetí k dlouhodobému rehabilitačnímu a resocializačnímu pobytu v terapeutických komunitách apod.

Za úhradu poskytujeme také služby mimo okruh činností hrazených zdravotních pojištění: Odborná vyjádření, zprávy a posudky dle požadavků klienta (odborné vyjádření k návrhům na lázeňské pobyty, vyjádření pro účely posouzení invalidity, stanovení stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, žádosti o průkazy ZTP, ZTP/P, vyhotovení znaleckých posudků na žádost institucí nebo osob a pod.).

Více informací na  www.meditrine.cz

Lidé

MUDr. Mgr. Marek Pérez

MUDr. Mgr. Marek Pérez