Karla Šípka 282
530 09 Pardubice
Přízemí, č. dveří 54
;