Kartouzská 204/6
150 00 Praha 5 – Smíchov
;

Klinická psychologie zahrnuje veškeré odborné psychologické služby pro děti a dorost a jedná se převážně o tyto typy odborných výkonů dětské klinické psychologie a poskytuje specializované psychologické služby dětem a jejich rodinám, a to v oblastech prevence, diagnostiky, terapie a rehabilitace psychických funkcí. Zaměření na děti se zdravotními nebo psychickými poruchami zhruba od 3 let věku do 18 let.