Ambulantně prováděné gynekologické zákroky

třída Tomáše Bati 5135
760 01 Zlín
4. podlaží

;

 

Zákroky

Umělé přerušení těhotenství v I. trimestru
Operace se provádí v celkové anestezii na vlastní žádost či ze zdravotních důvodů. Přístup k dutině děložní je přes pochvu. Obsah dutiny děložní je odstraněn odsátím nebo kyretou. Zákrok trvá cca 10–15 minut. První menses se po výkonu dostaví za 4–6 týdnů.

Revize dutiny děložní po spontánním potratu, při zmlklém těhotenství či po porodu
Podstatou operace je odstranění obsahu dutiny děložní a její uvedení do původního stavu před otěhotněním. Operace se provádí v celkové anestezii. Přístup k dutině děložní je přes pochvu, revize je provedena kyretou. Výkon trvá asi 15 minut. Doba hospitalizace závisí na stavu pacientky, je-li výkon bez komplikací, činí maximálně 1 den. Operace umožní histologické vyšetření získané tkáně. Slabé krvácení (špinění) po výkonu ustává do týdne. První menstruace po výkonu se dostaví za 4–6 týdnů.

Kyretáž – revize dutiny děložní
Během operace je odstraněna sliznice hrdla a těla děložního. Operace se provádí v celkové anestezii. Přístup k děložní dutině je přes pochvu. Sliznice je uložena v povrchových vrstvách stěny děložní směřující do dutiny a při výkonu se šetrně odstraní kyretou. Operace umožní histologické vyšetření odebrané tkáně a posouzení jejích změn. Hojení trvá obvykle asi 10 dní a bývá spojeno s krvavým výtokem. Pobyt v nemocnici nebývá delší než 1 den. Operace neohrozí další průběh menstruačního cyklu ani váš sexuální život, rovněž možnost otěhotnění u fertilních žen je zachována.

Hysteroskopie
Účelem hysteroskopie je prohlédnutí dutiny děložní speciálním optickým zařízením, případně odběr kousků tkáně nebo ošetření některých změn v dutině děložní. Operace se provádí v celkové anestezii, po důkladné dezinfekci rodidel. Přístup k děložní dutině je přes pochvu a děložní hrdlo, které rozšiřujeme dilatací pro zavedení nástrojů hysteroskopu. Operace umožní histologické vyšetření odebrané tkáně a posouzení jejích změn. Vytvoření nové děložní sliznice trvá obvykle asi 14 dní a bývá spojeno s krvavým výtokem. Pobyt v nemocnici je stejný jako u všech ambulantních zákroků (přijetí v 7.00, propuštění v nekomplikovaných případech s doprovodem do 12.00). 

Hysterosalpingografie (HSG)
Jedná se o vyšetření průchodnosti vejcovodů na RTG. Pomocí speciálního přístroje se naplní děložní dutina a vejcovody kontrastní látkou, která umožní vytvořit rentgenový snímek zobrazující snímanou oblast.

Ošetření čípku děložního LEEP technikou
Podstatou operace je odstranění části děložního čípku, která je postižena slizničními změnami. Operace se provádí v celkové anestezii. Přístup k děložnímu čípku je přes pochvu. Oblast změněné tkáně se vytne elektrickou kličkou. Krvácení v oblasti je stavěno elektrokoagulací. Obvykle se připojí odebrání vzorku sliznice z hrdla děložního. Jde o výkon diagnostický, pomocí kterého určíme současný stav onemocnění čípku, veškerá tkáň je odeslána k histologickému vyšetření. Často jde i o zákrok léčebný, neboť se odstraní postižená tkáň čípku a další léčba není nutná.

Biopsie z pochvy, čípku či vulvy
Účelem výkonu je odběr vzorků tkáně z určeného místa a jejich následné histologické vyšetření. Výkon se provádí v celkové anestezii eventuálně v lokálním znecitlivění – dle rozsahu výkonu.

Odstranění anogenitálních bradavic
Během operace jsou odstraněna kondylomata (genitální bradavice) z oblasti zevních rodidel, event. z pochvy či povrchu čípku děložního. Condylomata accuminata jsou bradavičnaté výrůstky, nacházející se především v oblasti zevního genitálu, v pochvě nebo v okolí konečníku, jsou způsobené virovou infekcí. Přenášejí se pohlavním stykem. Zákrok se provádí v celkové anestezii.

Nástup na oddělení je v den výkonu v 7.00 hodin nalačno s potřebným předoperačním vyšetřením. Zákroky jsou prováděny denně, v celkové či lokální anestezii. Pro výše jmenované zákroky nabízíme pacientkám výhodný časový režim, při kterém je pacientka přijata ráno v 7.00 a do domácího léčení  odchází s doprovodem ve 12.00 téhož dne.