Estetická korekce ženského genitálu

třída Tomáše Bati 5135
760 01 Zlín
4. podlaží

;

 

Plastická operace stydkých pysků – labioplastika

V čem spočívá labioplastika

Zevní ženské pohlavní ústrojí je tvořeno poševním vchodem, vyústěním trubice močové a výběžkem s mnoha citlivými nervovými zakončeními – poštěváčkem (klitoris). Celá tato oblast je po stranách kryta jemnými kožními řasami – malými stydkými pysky, které se stýkají právě v oblasti poštěváčku. Zevní ženské pohlavní ústrojí je ze stran kryto mohutnějšími kožními valy s tukovými polštářky – velkými stydkými pysky. Velké stydké pysky běžně zevní pohlavní ústrojí zcela zakrývají a uzavírají.

Někdy se ale stává, že malé stydké pysky vyrostou do větší velikosti či délky a pak mohou mezi velkými pysky stydkými vyčnívat. Většinou tento přesah není příliš veliký, a tak nijak nevadí ani esteticky, ani funkčně. Vyčnívají-li však malé stydké pysky příliš, mohou vadit jak z hlediska estetického, tak i v praktickém životě. Někdy je obtížné vtěsnat tento přesah do menších dámských kalhotek či plavek, o kalhotkách typu „tanga“ ani nemluvě, někdy dokonce překáží při sportovní činnosti, například při jízdě na kole. Také intimní hygiena bývá v těchto případech složitější a tato „vada“ může být i psychickou překážkou v pohlavním životě. Chirurgická úprava, tzv. labioplastika, je pak zcela namístě a má velmi dobré výsledky. Občas se setkáváme se žádostí o modelaci či zvětšení stydkých pysků velkých, tyto operace se však provádějí poměrně zřídka

Příprava k operaci

Nezbytně nutnou podmínkou k výkonu je plnoletost pacientky. Další nezbytností je důkladné konzultační vyšetření operatérem, kdy se pacientce kromě vyšetření dostane podrobného poučení, jakým způsobem bude operace provedena a co od ní lze očekávat. Pacientka se může domluvit s operatérem na svých požadavcích ohledně velikosti či tvaru operované oblasti. Termín operace by pak měl být sjednán tak, aby pacientka byla operována krátce po skončené menstruaci.

Vlastní operace

Operace se provádí téměř vždy v celkové anestezii (narkóze), na operačním stole v gynekologické poloze. Operatér si před operací přesně vyměří vedení chirurgických řezů tak, aby výsledné jizvy nebyly nijak patrné, a především aby pacientce nijak nevadily. Velkou pozornost při operaci je třeba věnovat zejména oblasti kolem poštěváčku, aby nebyly nijak narušeny jemné nervy, které dávají této oblasti speciální citlivost.

Při operaci je kromě velmi jemné a pečlivé práce nezbytně nutné dokonalé stavění operačního krvácení. Po úpravě je nutné pevné, ale přitom jemné sešití operačních ran. Na šití rány se používají různé druhy šicích materiálů, někdy vstřebatelné, jindy nevstřebatelné (takové stehy je pak třeba po zhojení odstranit). Jaký šicí materiál bude použit, záleží vždy na operatérovi a jeho zkušenostech. Operace trvá podle rozsahu výkonu asi jednu hodinu a není pro pacientku nijak zvlášť náročná. Také bolestivost po výkonu nebývá velká, pacientky udávají pouze nepříjemné, ale nijak silné pálení v této oblasti.

Pooperační péče

Pacientky po labioplastice obvykle odcházejí domů 2.–3. den po operaci. Je dobré, aby v dalším období, asi tak po dobu jednoho týdne, zachovávaly klidový režim, vyvarovaly se dlouhého sezení, včetně delších jízd autem, a měly možnost perfektní hygieny několikrát denně. Doporučujeme sprchování a mytí jemným dezinfekčním mýdlem po každé návštěvě toalety a krytí oblasti intimní vložkou. Některé pacientky ale lépe snášejí a lépe se hojí, je-li operovaná oblast naopak zcela nekryta a ponechána „na volno“. Operovaná místa poměrně často dost otečou, běžně se však otok ztratí za několik málo dní. Je lepší, jste-li svým operatérem pravidelně kontrolována. V každém případě musíte počítat s tím, že ke zhojení dojde nejdříve za 10, většinou ale až za 14 dní. Estetický efekt operace lze definitivně hodnotit až s odstupem 1–2 měsíců po operaci.

Výsledky

Kosmetické operace genitálu – labioplastika – přinášejí pacientkám téměř vždy velmi uspokojivé výsledky. Samozřejmě že hodně záleží na zkušenostech operatéra, aby dokázal předejít možným komplikacím, které nebývají příliš časté. Rovněž ale velmi záleží na spolupráci a disciplíně pacientky, aby dokázala v pooperačním období plnit všechna doporučení. Někteří lékaři – sexuologové – nemají tyto operace příliš v oblibě, obávají se možného snížení sexuální citlivosti u operovaných žen. Zkušenosti posledních let, kdy se u nás labioplastiky provádějí, hovoří ale spíše o opaku. Ženy, které operaci podstoupily, uvádějí většinou spíše zlepšení citlivosti při pohlavním styku. Také to, že je operací odstraněn jejich psychický problém ze vzhledu pohlavního ústrojí, přispívá k jejich celkovému uvolnění a zlepšení prožitků v sexuálním životě.

 

Nástup k operaci je den předem do 9.00 hodin s potřebným předoperačním vyšetřením, propuštění je 2.až 3. den po operaci.