Gynekologické operace

třída Tomáše Bati 5135
760 01 Zlín
4. podlaží

;

Nejčastěji provádíme tyto operace: odstranění dělohy a vaječníků, ošetření cyst vaječníků a vejcovodů, operace nezhoubných nádorů ženských pohlavních orgánů, rozrušení srůstů v děloze či dutině břišní, plastické úpravy pochvy a vulvy, závěsné operace, síťky, diagnostika neplodnosti, operace močové inkontinence, konizace čípku, odběr vzorků z ženských pohlavních orgánů či dutiny břišní.

Nástup k operaci je den předem v 9.00 hodin s potřebným předoperačním vyšetřením, propuštění je 2. až 5. den po operaci, dle jejího rozsahu.

Laparoskopie
Laparoskopie umožňuje vizualizaci orgánů malé pánve (vaječníky, vejcovody, dělohu a její vazy, slepé střevo, pobřišnici atd.). Provádí se minimálně invazivními technikami pomocí několika drobných vpichů přes přední stěnu břišní. Cílem operace je odstranění nebo zmírnění příčiny potíží. Operační výkon lze provádět na všech orgánech malé pánve i na ostatních okolních orgánech. Informaci o nálezu a o provedené léčbě vám poskytneme ihned po výkonu. V celkové anestezii se zavádí laparoskop, tj. zařízení, kterým prohlédneme pánev a dutinu břišní. Laparoskop tvoří tenká trubice s optikou napojená na videookruh a pomocné nástroje, které umožní přístup k jednotlivým orgánům. Zavádí se z krátkých řezů délky přibližně 1,5 cm. Všechny odstraněné tkáně se odesílají na histologické vyšetření. V porovnání s klasickými břišními operacemi je pooperační průběh po laparoskopických operacích pacientkou lépe snášen, kratší je doba rekonvalescence a rychlejší návrat do normálního života.

Operační odstranění dělohy poševní cestou s laparoskopickou asistencí (LAVH)
V celkové anestezii se jizvou těsně pod pupkem zavádí laparoskop. Dále se zavádějí ze dvou malých vpichů (cca 0,5–1,5 cm) nad hranicí ochlupení další dva nástroje, pomocí kterých se operační výkon v dutině břišní provádí. Při tomto výkonu se dutina břišní plní kysličníkem uhličitým. Odstranění samotné nemocné dělohy může být spojeno s odstraněním vejcovodů a vaječníků. Po laparoskopické fázi bude operace pokračovat vynětím dělohy pochvou. Odstranění dělohy, které je započato laparoskopickým a následně poševním přístupem, může někdy vzhledem k obtížnosti operace, která nebyla předvídána, skončit otevřením dutiny břišní z kožního řezu a dokončením operace touto cestou. Protože po operaci může dojít k dočasné poruše vyprazdňování moči, je na cca 24 hodin zavedený katetr do močového měchýře, ten průběžně odvádí vytvářenou moč, aby nedošlo k poškození ledvin.

Operační odstranění dělohy (hysterektomie) poševní cestou
Operace se provádí v celkové nebo svodné anestezii poševní cestou. Může byt spojena s odstraněním vejcovodů či vaječníků. Při současném sestupu poševních stěn mohou být provedeny poševní plastiky. Protože po operaci může dojít k dočasné poruše vyprazdňování moči, je na cca 24 hodin zavedený katetr do močového měchýře, který průběžně odvádí vytvářenou moč, aby nedošlo k poškození ledvin.

Operační odstranění dělohy (hysterektomie) břišní cestou
Operační výkon se provádí v celkové anestezii břišním kožním řezem většinou příčným nad hranicí ochlupení. Výsledkem je odstranění dělohy z její původní lokalizace v malé pánvi, současně mohou být odstraněny vejcovody či vaječníky, event. jiné nemocné orgány. Protože po operaci může dojít k poruše vyprazdňování moči, je na cca 24 hodin do močového měchýře zavedený katetr, který průběžně odvádí vytvářenou moč, aby nedošlo k poškození ledvin.

Operační hysteroskopie
Cílem operační hysteroskopie je prohlédnutí dutiny děložní speciální optikou a ošetření některých změn v dutině děložní (vrozená přepážka dělohy, myom v dutině, polypy v dutině děložní, ablace endometria). Operace se provádí v celkové anestezii, přístup do dutiny děložní je přes pochvu a děložní hrdlo, které rozšiřujeme dilatací pro zavedení hysteroskopu. Po větších výkonech v dutině děložní pacientky propouštíme 2. až 4. den po operaci.

Operace pro močovou inkontinenci (únik moči) TVT/TOT/TVT-S
Cílem operace je úprava poruchy uložení močové trubice a zabránění nechtěnému úniku moči. Provádí se pomocí zavedení „pásky“ přes pochvu a jejím protažením do dvou kožních řezů nad stydkou sponou při TVT nebo v tříslech při TOT, popřípadě novou metodou TVT-S, přičemž zkratky TVT/TOT/TVT-S označují druh pásky. Před touto operací je nezbytné provést urogynekologické vyšetření.

Kosmetické úpravy zevního genitálu
Cílem těchto operací je úprava vchodu poševního zejména po porodu, kdy pacientky obtěžuje bolestivost nebo ne zcela ideální zhojení jizvy po nástřihu nebo samovolném poranění hráze. Dále provádíme kosmetické úpravy malých stydkých pysků při jejich hypertrofii (nadměrné velikosti) ať již symetrické, či asymetrické.

Operace prolapsu pochvy
Jedná se o operaci u žen, kterým byla v minulosti odoperována děloha a u kterých postupně docházelo ke snižování poševních stěn, až nakonec došlo k úplnému výhřezu pochvy před zevní rodidla. V těchto případech je možné provést korekci speciální operací, jejímž principem je zavěšení vrcholu pochvy na tzv. sakrospinální vaz, což je vazivový pruh v oblasti malé pánve. Součástí této operace bývá také přední a zadní poševní plastika.