MUDr. Ivo Gerych

MUDr. Ivo Gerych
Představení:

gynekologie - pracoviště Zlín
primář

Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně, dnes Masarykova univerzita, obor všeobecné lékařství, promoval v roce 1984. V roce 1988 složil atestaci I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví, v roce 2002 složil atestaci II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví. Od roku 1984 - 1985 pracoval na gynekologickém odd. v Kroměříži jako sekundární lékař, 1985-1986 základní vojenská služba. Od roku 1986 do roku 1999 pracoval jako sekundární lékař gynekologického odd. KNTB ve Zlíně. Od roku 1999 zastupuje funkci primáře gynekologického oddělení EUC Kliniky Zlín. Od roku 1989 je členem sekce gynekologické endoskopie a od roku 2004 je členem sekce asistované reprodukce. Pravidelně se vzdělává a účastní odborných konferencí a seminářů. Je držitelem diplomu celoživotního vzdělávání. Ve volném čase rád rybaří, absolvoval rybářské výpravy (Mongolsko, Norsko, Balkán), rád houbaří, lyžuje a jezdí na kole.

Představení:

gynekologie - pracoviště Zlín
primář

Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně, dnes Masarykova univerzita, obor všeobecné lékařství, promoval v roce 1984. V roce 1988 složil atestaci I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví, v roce 2002 složil atestaci II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví. Od roku 1984 - 1985 pracoval na gynekologickém odd. v Kroměříži jako sekundární lékař, 1985-1986 základní vojenská služba. Od roku 1986 do roku 1999 pracoval jako sekundární lékař gynekologického odd. KNTB ve Zlíně. Od roku 1999 zastupuje funkci primáře gynekologického oddělení EUC Kliniky Zlín. Od roku 1989 je členem sekce gynekologické endoskopie a od roku 2004 je členem sekce asistované reprodukce. Pravidelně se vzdělává a účastní odborných konferencí a seminářů. Je držitelem diplomu celoživotního vzdělávání. Ve volném čase rád rybaří, absolvoval rybářské výpravy (Mongolsko, Norsko, Balkán), rád houbaří, lyžuje a jezdí na kole.