MUDr. Jan Červák

MUDr. Jan Červák
Představení:

gynekologie - pracoviště Zlín

Vystudoval Lékařskou fakultu University J. E. Purkyně v Brně (nynější Masarykova univerzita) obor všeobecné lékařství. Promoval v roce 1984, atestaci I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví složil v roce 1987, atestaci II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví složil v roce 1993. Do roku 2008 zastával funkci zástupce primáře a ordináře pro rizikové těhotenství na por. - gyn. oddělní nemocnice Uh. Hradiště. Od roku 2008 je zástupcem primáře gynekologického oddělení (Nemocnice Atlas), nynější EUC Kliniky Zlín. Je členem sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS, členem sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS, a členem sekce gynekologické endoskopie ČGPS. Pravidelně se vzdělává a účastní se odborných konferencí a seminářů, je držitelem diplomu celoživotního vzdělávání lékařů a primářské licence v oboru gynekologie a porodnictví.
Ve volném čase rád cestuje, chalupaří, stará se o kočku Micku a má rád dobré jídlo a pití.

Představení:

gynekologie - pracoviště Zlín

Vystudoval Lékařskou fakultu University J. E. Purkyně v Brně (nynější Masarykova univerzita) obor všeobecné lékařství. Promoval v roce 1984, atestaci I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví složil v roce 1987, atestaci II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví složil v roce 1993. Do roku 2008 zastával funkci zástupce primáře a ordináře pro rizikové těhotenství na por. - gyn. oddělní nemocnice Uh. Hradiště. Od roku 2008 je zástupcem primáře gynekologického oddělení (Nemocnice Atlas), nynější EUC Kliniky Zlín. Je členem sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS, členem sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS, a členem sekce gynekologické endoskopie ČGPS. Pravidelně se vzdělává a účastní se odborných konferencí a seminářů, je držitelem diplomu celoživotního vzdělávání lékařů a primářské licence v oboru gynekologie a porodnictví.
Ve volném čase rád cestuje, chalupaří, stará se o kočku Micku a má rád dobré jídlo a pití.