MUDr. Jiří Chod

Představení:

gynekologie
pracoviště Praha - Waltrovka

V oboru gynekologie a porodnictví pracuje více než 25 let. Specializuje se na expertní kolposkopii, která má velký význam při prevenci, diagnostice a léčbě přednádorových stavů děložního čípku. Postgraduální studium věnoval problematice karcinomu prsu. V oblasti operační léčby se zabývá zejména endoskopií, která šetrně a komplexně řeší problematiku děložního krvácení, myomů a endometriózy. Během působení na porodnici pomohl na svět stovkám dětí. I když se vlastnímu porodnictví nyní aktivně nevěnuje, ví, že těhotenství je krásným obdobím v životě každé ženy, proto i těmto klientkám zajišťuje maximální péči.

Specialista zejména pro:
gynekologickou a endoskopickou operativu a minimálně invazivní terapiii
expertní kolposkopii a řešení prekancerozních stavů
komplexní diagnostiku a léčbu děložního krvácení, myomů a endometriózy

Představení:

gynekologie
pracoviště Praha - Waltrovka

V oboru gynekologie a porodnictví pracuje více než 25 let. Specializuje se na expertní kolposkopii, která má velký význam při prevenci, diagnostice a léčbě přednádorových stavů děložního čípku. Postgraduální studium věnoval problematice karcinomu prsu. V oblasti operační léčby se zabývá zejména endoskopií, která šetrně a komplexně řeší problematiku děložního krvácení, myomů a endometriózy. Během působení na porodnici pomohl na svět stovkám dětí. I když se vlastnímu porodnictví nyní aktivně nevěnuje, ví, že těhotenství je krásným obdobím v životě každé ženy, proto i těmto klientkám zajišťuje maximální péči.

Specialista zejména pro:
gynekologickou a endoskopickou operativu a minimálně invazivní terapiii
expertní kolposkopii a řešení prekancerozních stavů
komplexní diagnostiku a léčbu děložního krvácení, myomů a endometriózy

Praxe

3/2009 - dosud  oddělení gynekologie a minimálně invazivní terapie, Nemocnice Na Homolce, Praha
4/1998 - 2/2009 gynekologicko-porodnické oddělení, 2. lékařská fakulta a FN Motol, Praha starší sekundární lékař, od r. 2003 vedoucí lékař JIP
od r. 2006 vedoucí lékař endoskopické ambulance
7/1994 - 3/1998 gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Kladno
8/1993 - 2/1994  gynekologicko-porodnické oddělení, 2. lékařská fakulta, UK, Praha - Motol

 

 

 

 

Vzdělání

1993  promoce, 1. lékařská fakulta, Universita Karlova, Praha
1996  atestace I. stupně, obor gynekologie a porodnictví
2000  atestace II. stupně, obor gynekologie a porodnictví
2003  Licence ČLK pro výkon vedoucího lékaře a primáře v oboru GYN/POR
2004  odborný kurz “Gene-expression - Micro-Array”, gynekologická klinikia AKH, Vídeň, Rakousko
2005  zkouška ze statistiky v biomedicíně, zkouška z anglické lékařské terminologie
2003 – 2008  Postgraduální studium biomedicíny v oboru Experimentální chirurgie, téma: Karcinom prsu a imunologie
2008  ukončení postgraduálního studia a udělení titulu PhD., 1. lékařská fakulta UK, Praha
2009 – Osvědčení MZd ČR o specializované způsobilosti lékaře v oboru GYN/POR

Specializované kurzy

3-6/1994 gynekologické-porodnické oddělení, Robert-Bosch Krankenhaus, Stuttgart, SRN
8/1992  gynekologicko-porodnické oddělení, Malmö General Hospital, University of Lund, Švédsko
9/1990  gynekologicko-porodnické oddělení, Elkerliek Ziekenhuis, Eidhoven, Nizozemí

Certifikáty:
Licence ČLK pro výkon vedoucího lékaře a primaře v oboru gynekologie a porodnictví
funkční licence F017 - expertní kolposkopie

Členství v odborných společnostech

Česká lékařská komora
ČGPS

Odborné publikace

aktivní účast na tuzemských a mezinárodních kongresech
publikační činnost v tuzemských a mezinárodních odborných časopisech