Kateřina Bělohlávková

Představení:

Oční - pracoviště Úst nad Labem

Absolvovala 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1995. Po promoci nastoupila na Oční kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a od května 2019 pracuje v oční ambulanci EUC Kliniky.  Atestovala v roce 1998 a v roce 2005 získala specializovanou způsobilost v oboru oftalmologie. Kromě všeobecné oftalmologie se od roku 2005 věnuje také dětské oftalmologii a strabologii. Dále provádí chirurgické výkony v oblasti očních víček včetně estetických výkonů. Je držitelkou oprávnění k předpisu speciálních optických pomůcek S4 a diplomu celoživotního vzdělávání.

Představení:

Oční - pracoviště Úst nad Labem

Absolvovala 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1995. Po promoci nastoupila na Oční kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a od května 2019 pracuje v oční ambulanci EUC Kliniky.  Atestovala v roce 1998 a v roce 2005 získala specializovanou způsobilost v oboru oftalmologie. Kromě všeobecné oftalmologie se od roku 2005 věnuje také dětské oftalmologii a strabologii. Dále provádí chirurgické výkony v oblasti očních víček včetně estetických výkonů. Je držitelkou oprávnění k předpisu speciálních optických pomůcek S4 a diplomu celoživotního vzdělávání.

Praxe

Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - oční klinika

EUC Klinika Ústí nad Labem - oční ambulance

 

Vzdělání

1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

Specializované kurzy

Estetická chirurgie obličeje, klinika Esthé, Praha