MUDr. Miroslav Verner

Představení:

gynekologie
pracoviště Praha - Waltrovka

Již od svých profesních začátků, které jsou spjaté s Ústavem pro péči o matku a dítě, se snaží klinický zájem rovnoměrně dělit mezi gynekologii a porodnictví. Svou odbornou péči o ženy neopírá jen o vlastní bohaté zkušenosti z porodního a operačního sálu, specializovaných ambulancí pro rizikové gravidity nebo onkogynekologii, ale také o další odborné vzdělávání a o tzv. medicínu založenou na důkazech. Díky pracovnímu pobytu v sousedním Německu měl možnost seznámit se i s jiným zdravotním systémem než českým a získat tak i trochu jiný pohled na zdravotní péči a její další možnosti. Osobním měřítkem úspěchu není jen správně stanovit diagnózu a dobře léčit, ale i vše pacientkám srozumitelně vysvětlit.

Specialista pracoviště Praha - Waltrovka zejména pro:

 • diagnostiku, léčbu a poradenství u žen s onemocněním zevního genitálu, pochvy a děložního hrdla, včetně žen s přednádorovými stavy
 • péči o ženy s rizikovou graviditou
 • gynekologické ambulantní a jednodenní operační výkony
Představení:

gynekologie
pracoviště Praha - Waltrovka

Již od svých profesních začátků, které jsou spjaté s Ústavem pro péči o matku a dítě, se snaží klinický zájem rovnoměrně dělit mezi gynekologii a porodnictví. Svou odbornou péči o ženy neopírá jen o vlastní bohaté zkušenosti z porodního a operačního sálu, specializovaných ambulancí pro rizikové gravidity nebo onkogynekologii, ale také o další odborné vzdělávání a o tzv. medicínu založenou na důkazech. Díky pracovnímu pobytu v sousedním Německu měl možnost seznámit se i s jiným zdravotním systémem než českým a získat tak i trochu jiný pohled na zdravotní péči a její další možnosti. Osobním měřítkem úspěchu není jen správně stanovit diagnózu a dobře léčit, ale i vše pacientkám srozumitelně vysvětlit.

Specialista pracoviště Praha - Waltrovka zejména pro:

 • diagnostiku, léčbu a poradenství u žen s onemocněním zevního genitálu, pochvy a děložního hrdla, včetně žen s přednádorovými stavy
 • péči o ženy s rizikovou graviditou
 • gynekologické ambulantní a jednodenní operační výkony

Praxe

 • 2002 - 2015 Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, sekundární lékař, vedoucí lékař gynekologických ambulancí, vedoucí lékař gynekologického pooperačního oddělení
 • 2005 - dosud Canadian Medical, Praha
 • 3-6/2016 - Kreisklinik Bogen-Mallersdorf, SRN, primař gynekologického oddělení
 • 2010 - 2015 Universita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, vysokoškolský pedagog v oboru gynekologie v rámci magisterského programu Porodní asistentka

Vzdělání

 • 2002 promoce, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • 2005 atestace I. stupně, obor gynekologie a porodnictví
 • 2007 specializační způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví

Specializované kurzy

Certifikát:

 • Aprobationsurkunde, Regierung von Oberbayern, München, SRN

Členství v odborných společnostech

 • Česká lékařská komora
 • Česká gynekologicko-porodnická společnost