MUDr. Otakar Kohl

Představení:

anesteziologie - pracoviště Ústí nad Labem

Představení:

anesteziologie - pracoviště Ústí nad Labem

Praxe

1.8.2004 – 30.4.2007 – Oddělení intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
1.5.2007 – 31.12.2010 – Klinika anesteziologie a intenzivní medicíny, Nemocnice Friedrichstadt – Drážďany (DE)
1.1.2011 – 30.9.2012 – Klinika anesteziologie a intenzivní medicíny, Univerzitní nemocnice Drážďany (DE)
1.10.2012 – 31.12.2020 – Klinika anesteziologie a intenzivní medicíny, Nemocnice v Pirně (DE)
1.1.2021 – JEPL, EUC Klinika Ústí nad Labem, vedoucí lékař anestezie
08/2010 – dosud – lékař záchranné služby, Německo (Sasko) 

Vzdělání

1998 – 2004 3. LF UK, Praha
04/2010 – atestace z oboru Anesteziologie a intenzivní medicína, Drážďany – SRN
06/2010 – doplňková atestace pro lékaře záchranné služby (nutný kvalifikační předpoklad pro výkon této činnosti v DE), Drážďany – SRN