MUDr. Nora Grušková

Představení:

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. V rámci studia absolvovala zahraniční stáž v rámci programu Erasmus na University of Debrecen. Po studiu působila ve vícero oborech (nukleání medicína, ORL, popáleninová medicína a interní medicína). Od roku 2016 se věnuje oboru všeobecné praktické lékařství, v roce 2018 úspěšně absolvovala atestační zkoušku. V současné době působí jako praktická lékařka a lékařka na interní ambulanci.

Představení:

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. V rámci studia absolvovala zahraniční stáž v rámci programu Erasmus na University of Debrecen. Po studiu působila ve vícero oborech (nukleání medicína, ORL, popáleninová medicína a interní medicína). Od roku 2016 se věnuje oboru všeobecné praktické lékařství, v roce 2018 úspěšně absolvovala atestační zkoušku. V současné době působí jako praktická lékařka a lékařka na interní ambulanci.