Ochrana osobních údajů ve společnosti EUC a.s.

Vaše osobní informace jsou u nás v bezpečí. Přečtěte si, jak je zpracováváme.

Není-li stanoveno jinak, správcem Vašich osobních údajů je EUC a.s., se sídlem Evropská 859/115, 160 00 Praha 6, IČ: 267 30 413, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7918 (v následujícím textu také jen jako „Správce“).

Úvodní informace

Tato informace vám slouží k několika účelům. Dozvíte se, jaké údaje o Vás zpracováváme a proč tak činíme. Dále pak zjistíte, jaká máte v této souvislosti práva, tedy co od nás můžete považovat a na koho se obracet se svými podněty i případnými stížnostmi. Žádáme Vás proto, abyste si následující text pečlivě přečetli. Informace je rozdělena na několik částí, aby bylo snazší najít pro vás relevantní informace podle toho, v jakém postavení se nacházíte.

V případě, že by Vám cokoli v ochraně osobních údajů nebylo jasné, se na nás neváhejte obrátit následujícími způsoby:

 • poštou nebo po předchozí dohodě osobně na adrese EUC a.s., Evropská 859/115, 160 00 Praha 6,
 • e-mailem na e-mailové adrese: dpo@euc.cz,
 • telefonicky +420 731 546 921 od 9.00 do 15.00 (ne SMS)
 • prostřednictvím datové schránky ID: nxedyy6

Pro problematiku ochrany osobních údajů jsme dále zřídili speciální pozici – pověřence pro ochranu osobních údajů. Tato osoba je nezávislým odborníkem, který dohlíží na to, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak nám to ukládá aktuální legislativa. V případě potřeby se proto můžete obrátit přímo na pověřence ochrany osobních údajů, kterým je Ing. Jiří Benedikt, a to následujícími způsoby:

 • poštou nebo po předchozí dohodě osobně na adrese EUC a.s., Evropská 859/115, 160 00 Praha 6
 • e-mailem na e-mailové adrese dpo@euc.cz,
 • telefonicky +420 731 546 921 od 9.00 do 15.00 (ne SMS)

V úvodu bychom vám také rádi připomněli, že v České republice dohlíží na problematiku ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, který je taktéž připraven přijímat vaše podněty a stížnosti. Úřad pro ochranu osobních údajů sídlí na adrese: Ppl. Sochora 27, 170 00 Praha 7, přičemž aktuální kontaktní údaje naleznete na jeho webových stránkách: „www.uoou.cz“.

Základní zásady zpracování osobních údajů

K vašim osobním údajům přistupujeme vždy v souladu s aktuálně platnou legislativou. Seznam nejdůležitějších právních předpisů naleznete v závěru této informace. V souladu s těmito předpisy dodržujeme také následující základní zásady zpracování osobních údajů:

 • Vaše osobní údaje zpracováváme vždy korektně, v souladu se zákonem a způsobem, který je dostatečně zřejmý, jasný a zřetelný.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze v nezbytném rozsahu a způsobem, který je v souladu s účelem, pro nějž vaše údaje zpracováváme.
 • Dbáme na to, aby Vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly vždy přesné a podle potřeby aktualizované. Osobní údaje, které jsou nepřesné, budou vymazány nebo opraveny.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme jen po nezbytně nutnou dobu. V některých případech je tato doba stanovena přímo zákonem, jindy jsme si ji nastavili interně tak, aby odpovídala našim oprávněným zájmům.
 • Vaše osobní údaje náležitě zabezpečujeme před únikem, neoprávněným zpracováním, náhodnou ztrátou a poškozením. Za tímto účelem jsme přijali vhodná technická opatření, která spočívají zejména ve striktním nastavení přístupu jednotlivých osob k vašim údajům, šifrování a další technické i fyzické způsoby zabezpečení.

Seznam hlavních právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů

V následujících obecně závazných předpisech najdete nejdůležitější úpravu ochrany vašich osobních údajů:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR)
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů;
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů;
 • a další předpisy u oblasti hospodářství a účetnictví