Astigmatismus – příčiny, projevy a léčba

15. července 2022 Pro média Nemoci a diagnózy

Astigmatismus – příčiny, projevy a léčba

Astigmatismus je oční vada způsobená chybným či zdeformovaným zakřivením rohovky. Jde o poměrně časté onemocnění, které ve svém vyšším stupni snižuje zrakovou ostrost a znemožňuje rozeznávání různých detailů. Jak funguje oko, jaké druhy astigmatismu existují, jaké jsou příčiny a projevy této vady a jak ji astigmatismus léčit?

Astigmatismus je typ refrakční oční vady, kterou způsobuje asymetrie optické mohutnosti rohovky, případně vzácněji zakřivení přirozených nitroočních čoček (astigmatismus čočky).

Jak funguje oko

Pro lepší pochopení astigmatismu si popíšeme, jak vlastně oko funguje. To se skládá ze 3 vrstev, které se dále rozdělují na jednotlivé součásti oka. Nejsvrchnější vrstva je tunica fibrosa (rohovka a bělima), střední tunica vasculosa (cévnatka, řasnaté těleso a duhovka) a nejhlubší tunica nervosa (sítnice).

Ze sítnice vychází zrakový nerv, který prochází otvorem v kostěné orbitě dovnitř lebky. Přivádí zrakové podněty do mozku, kde se samotný vjem vybaví. Ve vrstvě tunica fibrosa se tedy nachází rohovka – průhledný orgán oka mimo jiné chránící oko prostřednictvím nervových vláken, např. při dotyku, kdy dojde k zavření oka.

Rohovka ve tvaru hodinového sklíčka se vyklenuje nad bělimou. Přes rohovku jdou veškeré obrazy, které okem procházejí na sítnici. Tam se následně tvoří signál putující rovnou do mozku, teprve tam se obraz vybaví.

Proto je u rohovky důležitá úplná průhlednost a správné zakřivení nedeformující obraz. A jelikož je při astigmatismu rohovka změněná, neumožňuje, aby se paprsky světla na sítnici sešly správně a poslaly do mozku signál pro vybavení jasného obrazu.

Co je astigmatismus

Astigmatismus je typ refrakční oční vady, kterou způsobuje asymetrie optické mohutnosti rohovky, případně vzácněji zakřivení přirozených nitroočních čoček (astigmatismus čočky).

Rohovka má běžně pravidelný kulatý tvar. Je hladká a přechází přes ni světlo, které se ve všech směrech a rovinách láme stejně. V případě astigmatismu je však lomivá plocha oka v jedné rovině více zakřivená než v rovině na ni kolmé. Světlo dopadající na rohovku se tak láme různými směry, takže se paprsky světla nespojí na sítnici do jednoho ohniska (viz výše). Výsledkem je neostré a rozmazané vidění ve všech vzdálenostech.

Foto: Pixabay.com

Typy astigmatismu

  • Jednoduchý astigmatismus – může být myopický (světlo se láme do dvou ohnisek, jeden paprsek na sítnici a druhý před sítnici v jedné rovině) a hypermetrický (jeden paprsek se láme na sítnici, druhý za sítnici v jedné rovině).
  • Složený astigmatismus – může být opět myopický (světlo se láme do dvou rovin před sítnicí) a hypermetrický (světlo se láme do dvou rovin za sítnici).
  • Smíšený astigmatismus – zde se světlo láme do dvou rovin, přičemž jeden paprsek je před sítnicí a druhý za sítnicí.

Příčiny astigmatismu

Konkrétní příčiny astigmatismu zatím nebyly zcela objasněny. Většina lidí se s astigmatismem narodí, někdy se však může objevit též po zranění či operaci oka.

Slabou astigmatickou vadu má přitom takřka každý, jelikož zakřivení rohovky není téměř nikdy zcela pravidelné. Mírný astigmatismus ale nezpůsobuje potíže a nevyžaduje žádnou korekci. Problémy s viděním, které je třeba řešit a korigovat s očním lékařem, způsobuje až vyšší stupeň astigmatismu.

V některých případech se tato cylindrická oční vada projevuje až v dospělém věku. Důvodem může být zmíněná operace či poranění oka, ale také onemocnění zvané keratokonus, při němž se rohovka zdeformuje do tvaru kužele a dochází k poškození vidění.

Astigmatismus ovlivňuje vidění na blízko i na dálku, přičemž kvalita vidění se odvíjí od stupně vady. Mírný astigmatismus často ani nebývá zaznamenám, u vyšších stupňů se však objevují různé poruchy vidění, které často vedou k zaměňování některých písmen a znaků. Souhrnně mezi projevy astigmatismu patří:

  • rozostřené, až dvojité vidění,
  • zhoršené vnímání detailů a kontrastů,
  • deformovaný obraz,
  • odlišné vnímání barev.

Průvodním projevem astigmatismu bývají bolesti hlavy, až migrény, únava, pálení nebo řezání očí. Mohou se objevit problémy s orientací v prostoru, přivírání očí při pohledu dálky nebo např. natáčení hlavy na jednu stranu či šilhání. Konkrétně tyto příznaky často upozorní na astigmatismus u dětí, u nichž tato vada může být též příčinou zhoršujících se známek ve škole, vysvětluje MUDr. Kateřina Bělohlávková z EUC Kliniky Ústí nad Labem.

Foto: Pixabay.com

Astigmatismus často doprovází jinou refrakční vadu, např. krátkozrakost nebo dalekozrakost. Stupeň astigmatismus určuje lékař na základě očního vyšetření, přičemž velikost vady se udává v tzv. cylindrických dioptriích, které doplňuje údaj o počtu úhlových stupňů osy. Tyto údaje jsou důležité pro následnou a správnou korekci astigmatismu.

TIP: Astigmatismus test → Máte-li podezření na oční vadu, můžete vyzkoušet některý z domácích online testů. Takový test je však vždy třeba považovat za pouhou pomůcku, nikoliv za skutečnou diagnózu, kterou vždy určí oční lékař.

Léčba astigmatismu

Ve většině případů lze astigmatismus snadno léčit, přičemž je stěžejní včasné vyhledání lékaře. Pokud se tato oční vada neřeší, může dojít ke vzniku tupozrakosti (zejména u dětí). Astigmatismus lze korigovat několika způsoby, které si popíšeme níže.

Brýle a kontaktní čočky

Dioptrické brýle jsou základní korekční pomůckou při astigmatismu. Vada se koriguje torickými čočkami, jejichž hodnotu určuje lékař dle výsledků vyšetření. Zvlášť u vyššího stupně astigmatismu však může být snášenlivost brýlí problematická. Obraz se totiž může jevit deformovaný, případně způsobovat nevolnost.

Při vyšším stupni postižení oka je tedy třeba použít tvrdé kontaktní čočky neboli čočky typu RPG. Ty drží tvar a současně umožňují volné proudění kyslíku k rohovce. Naopak měkké kontaktní čočky v případě silného astigmatismu nezajistí ostré vidění.

Nitrooční operace astigmatismu

K řešení refrakčních očních vad jsou dnes operace využívány čím dál častěji. Nitrooční operace navíc spolu s astigmatismem odstraňují i jiné oční vady. Proto bývají volbou léčby nejen u pacientů s těžším astigmatismem, ale též při astigmatismu kombinovaném s jinou refrakční vadou či dalšími problémy – např. u pacientů 45+, které trápí presbyopie či u pacientů, kteří zároveň trpí šedým zákalem.

Při nitroočních operacích je původní oční čočka nahrazena torickou umělou oční čočkou. Ta napraví astigmatismus spolu s dioptrickou vadou a zajistí jasný a ostrý obraz – toto řešení je trvalé.

Foto: Pixabay.com

Laserové operace astigmatismu

Principem laserových metod je změna zakřivení oční rohovky. Během takové operace dojde k vyhlazení rohovky, díky čemuž je optický systém následně schopen na sítnici zobrazovat pozorované předměty co nejpřesněji. Laserovými metodami operace lze odstranit nejen astigmatismus, ale též krátkozrakost či dalekozrakost.

Operační korekce zraku (dalekozrakost, krátkozrakost a astigmatismus) není běžně hrazena žádnou z českých pojišťoven.

Existuje prevence?

Jedinou možnou prevencí astigmatismu je ochrana očí a správná péče o zrak. Při práci, čtení či sledování televize/počítače je důležité dbát na vhodné osvětlení a pravidelné přestávky. V létě je pak na místě chránit oči kvalitními slunečními brýlemi, při činnostech s rizikem poranění oči zase používat ochranné brýle.

Počítá se též vyvážená strava, která by měla být bohatá na vitamíny ACEa další prvky jako zinek nebo selen. V případě příznaků připomínajících průvodní projevy astigmatismu, zánět či jiný oční problém je vždy důležité vyhledat lékaře.

Obrátit se můžete také na odborníky z klinik EUC.

Oftamologové EUC

Často kladené otázky

Ano, a to nitroočním či laserovým zákrokem. Při nitrooční operaci je původní čočka nahrazena torickou umělou oční čočkou, což napraví astigmatismus spolu s dioptrickou vadou a zajistí jasný a ostrý obraz. Při laserové operaci dojde k vyhlazení rohovky, díky čemuž je optický systém schopen na sítnici zobrazovat objekty co nejpřesněji. Laserově lze odstranit nejen astigmatismus, ale též krátkozrakost či dalekozrakost.

Astigmatismus je oční vada refrakčního charakteru způsobená změněným zakřivením rohovky. Pacient s astigmatismem vnímá obraz zkresleně, a to na blízko i na dálku. U vyšších stupňů astigmatismu se objevuje rozostřené vidění, zhoršené vnímání detailů a kontrastů, pokřivený a deformovaný obraz. Neřešený astigmatismus způsobuje časté bolesti hlavy, zvýšenou únavu očí a zvlášť u dětí může vést až k tupozrakosti.

Konkrétní příčiny astigmatismu zatím nebyly zcela objasněny. Většina lidí se s ním narodí, někdy se však může objevit též po zranění či operaci oka. Nízký astigmatismus má většina lidí, ale jeho vliv na kvalitu vidění je zanedbatelný. Vyšší stupeň však může deformovat vidění a je třeba ho vhodným způsobem korigovat.

Související kategorie:

Související články