Co je bipolární afektivní porucha aneb Příznaky, příčiny a projevy

18. ledna 2022

Co je bipolární afektivní porucha aneb Příznaky, příčiny a projevy

Bipolární afektivní porucha (zkráceně také BAP), byla dříve známa především pod označením maniodepresivní psychóza. Jak již sám původní název napovídá, jedná se o závažné psychické onemocnění, které se vyznačuje poruchami nálad. Konkrétně se pak střídá manická fáze s depresí, a někdy se dokonce vyskytují oba stavy zároveň. Jak se bipolární afektivní porucha projevuje a lze ji léčit?

Deprese s sebou přináší ztrátu energie, nevůli, pocity bezcennosti i viny.

Chování lidí s bipolární afektivní poruchou

Hned v úvodu je třeba zmínit, že člověk trpící bipolární poruchou se rozhodně neocitá v jejím zajetí neustále. Většinu života může prožívat bez potíží, tedy v bezpříznakovém období. Bipolární porucha osobnosti se pak u jedinců projevuje v podobě depresivních, manických nebo smíšených epizod.

Deprese

„Základním rysem depresivní poruchy je patická nálada. Takový depresivní člověk popisuje svou náladu jako smutnou, beznadějnou, bezradnou, sklíčenou, je tzv. „na hromadě“. Obvykle ztrácí zájem o potěšení ze všech obvyklých činností a zábav. Často bývá spojena s dalšími příznaky depresivního syndromu, jako jsou pláč, úzkost, strach, vyskytuje se porucha chuti k jídlu, změna tělesné hmotnosti,“ popisuje MUDr. Andrea Dutková z psychiatrické ambulance EUC Kliniky Praha – Opatovská.

Deprese s sebou přináší ztrátu energie, nevůli, pocity bezcennosti i viny. Tyto stavy pak mohou dojít až do fáze, kdy dotyčný nemá citový zájem o okolí, své přátele a bývá tzv. emočně paralyzován. Může mít také obtížné soustředění a přemýšlení, a dokonce může mít myšlenky na smrt, sebevraždu či k sebevražedným pokusům skutečně dochází. Odhaduje se, že v důsledku BAP deprese je u nás 10–25 % sebevražd.

Depresivní epizoda jako součást BAP

Samotná depresivní epizoda trvá minimálně 2 týdny. Její začátek se projevuje zejména nespavostí, plachostí, úzkostí a únavou. Depresivní epizoda pak může dále gradovat, až vyústí v pesimismus, apatii, snížené sebehodnocení a sebevědomí nebo třeba v poruchu soustředění. Důsledky však mohou být mnohem fatálnější.

Zajímavost: Počet lidí s depresí celosvětově roste. Deprese navíc postihuje jedince už i v mladším věku. První fáze maniodepresivity se vyskytuje okolo 21. roku života, často mezi 15 až 24 lety života.

Zdroj: Christopher Lemercie, Unsplash

Mánie a manická fáze

„Základním rysem manické fáze je ohraničené období v životě nemocného, kdy převládá hypománie až nadnesená euforická nebo expanzivní či rezonantní (zlostná) nálada. Objevují se zde příznaky jako nadměrná činorodost (často však „jalová“), tlak řeči, rychlá řeč, myšlenkový trysk, zvýšené sebehodnocení a sebevědomí, snížená potřeba spánku, roztržitost a často sklon k jednání bez odhadu nepříjemného dopadu na dotyčného,“ říká MUDr. Andrea Dutková.

Manická fáze trvá minimálně 1 týden a vyznačuje se právě uvedenými manickými příznaky. Lidé v mánii velmi často nevybíravě navazují kontakty s lidmi, bývají naléhaví, dotěrní, v hluboké noci například telefonují známým, rozdávají nahodilým chodcům peníze. Dále mohou urputně šířit různé náboženské nauky, zpívat, skládat hudbu nebo psát literární díla, aniž by jim rozuměli. Často se oblékají bizarně a celkově zkrátka působí nápadným dojmem. Nejčastějšími komplikacemi bývá užívání psychoaktivních látek, finanční potíže nebo trestné činy.

Bipolární porucha a láska

Bipolární afektivní porucha je velmi zátěžovou diagnózou nejen pro samotného pacienta, ale také pro jeho okolí. Manické a depresivní stavy se totiž propisují do sociálního chování i vztahů. Samotné seznamování pak může pro člověka s BAP představovat náročnou situaci a nervové vypětí.

V oblasti budování dlouhodobých vztahů pak lidé s bipolární poruchou vyžadují trpělivost a především pochopení příčiny jejich obtíží. Důležitá je také podpora, správná léčba a upřímná komunikace s partnerem.

Zdroj: Kelly Sikkema, Unsplash

Léčba bipolární afektivní poruchy

Bipolární porucha je závažné a většinou doživotní psychické onemocnění, které se může objevit okolo 21. roku života. Zásadní podmínkou akceptovatelného průběhu a minimalizace dopadů na nemocného je odborná, dlouhodobá a pravidelná léčba.

Diagnostika bipolární poruchy

Bipolární porucha se dá zjistit pomocí řady testů. A i když jich najdete na internetu nepřeberné množství, máte-li podezření, že trpíte bipolární poruchou, případně chcete-li pomoct někomu blízkému, nejlépe vám v této oblasti poradí psychiatr.

Diagnostika bipolární poruchy expertem je tedy v tomto případě naprosto klíčová. Ta probíhá pomocí pečlivého odběru anamnézy, posouzení příznaků, laboratorních nálezů či prostřednictvím specializovaných testů či stupnic, jako například Altman Self-Rating Mania Scale nebo Bech-Rafaelsen Mania Rating Scale). Situaci můžete nejdříve konzultovat s praktickým lékařem, který podnikne další kroky. A pokud by podobné obtíže trápily vaše dítě, na psychiatrickou péči o děti a mladistvé se specializují dětští psychiatři.

Obrátit se můžete také na odborníky z klinik EUC.

Praktičtí lékaři EUC

Často kladené otázky

Tato nemoc byla dříve známa především pod označením maniodepresivní psychóza. Jedná se o závažné psychické onemocnění, které se vyznačuje poruchami nálad. Konkrétně se pak střídá manická fáze s depresí, a někdy se dokonce vyskytují oba stavy zároveň.

Člověk trpící bipolární poruchou se rozhodně neocitá v jejím zajetí neustále. Většinu života může prožívat bez potíží, tedy v bezpříznakovém období. Bipolární porucha osobnosti se pak u jedinců projevuje v podobě depresivních, manických nebo smíšených epizod.

Bipolární porucha je závažné a většinou doživotní psychické onemocnění, které se může objevit okolo 21. roku života. Zásadní podmínkou akceptovatelného průběhu a minimalizace dopadů na nemocného je odborná, dlouhodobá a pravidelná léčba.

Související články