Co je to bulimie a jaké jsou její projevy?

17. ledna 2022

Co je to bulimie a jaké jsou její projevy?

Poruchy příjmu potravy (dále jen PPP), kam spadá i mentální bulimie, představují psychosomatické poruchy a jsou charakterizované především psychogenně navozeným maladaptivním jídelním chováním. Tím je myšleno úmyslné snižování váhy nebo udržování podváhy, kdy typické je skrývání a popírání problému a odmítání pomoci. Tělesná váha je udržována nejméně 15 % pod předpokládanou váhou, pacientka snižuje váhu různými dietami, navozováním zvracení, užíváním diuretik, anorektik, laxativ či excesivním cvičením.

Zdroj: Bigstock

Projevy bulimie, anorexie a dalších PPP

Pacientky trpící poruchami přijmu potravy mají velký strach z tloušťky. Ten přetrvává i při výrazné kachexii (ztráta hmotnosti a svalové hmoty). Pacientky mají zkreslené vnímání svého těla a ovládavé myšlenky na udržení nízké váhy. Často mívají amenoreu (vynechávání menstruace), muži i ženy ztrácejí zájem o sex, ženy bývají neplodné nebo mají komplikace při porodu a v těhotenství. Dále jim vypadávají vlasy, mají vysokou kazivost zubů, suchou praskající kůži, zácpu, nadýmání, osteoporózu, hypotenzi a bradykardii (zpomalení srdeční frekvence), otoky, arytmie, anémie, křeče ve svalech a další problémy.

Zajímavost: U poruch příjmu potravy bývá často spojitost s dalšími různými psychiatrickými poruchami, jako například poruchy osobnosti, závislost na alkoholu a návykových látkách, deprese, obsedantní porucha. Tato spojitost vede k zhoršení prognózy.

Poruchy přijmu potravy v historii

V historii byly poruchy přijmu potravy popsány již ve 2. století Galénem. Ve 12. až 15. století mohlo být hladovění vykládáno jako náboženský soulad s dosažením svátosti, očištění od nečistých potřeb nebo jako posedlost ďáblem. Až v 60. letech minulého století byla mentální anorexie popsána jako onemocnění psychického původu a v této době počet onemocnění začal výrazně stoupat.

Mentální bulimie

„Mentální bulimie je charakterizovaná opakovanými záchvaty přejídáním se velkým množstvím kalorické stravy a jejím vyzvracením nebo následnými hladovkami, užíváním anorektik, laxativ, diuretiky, manipulací s inzulínem u diabetických pacientek, či hormony na štítnou žlázu,“ popisuje MUDr. Andrea Dutková z EUC Kliniky Praha – Opatovská.

Začátek onemocnění bývá mezi 14. až 15. rokem věku. V 17 a 18 letech věku se týká přibližně 1-3 % žen. Většinou postihuje mladé dívky a ženy, konkrétně je to 90 % v poměru oproti mužům a chlapcům. U nich bývá bulimie vázanější.

Zajímavost: Mentální bulimie začíná v pozdějším věku než anorexie.

Příčina a projevy bulimie

Příčina bulimie je multifaktoriální, tedy jde o souhrn individuálních vývojových, psychologických, sociálních a biologických faktorů. Onemocnění vzniká součtu složitějších neurohumorálních mechanismů, například anorexigenní hormony.

V současnosti je uznáván psychosomatický model, kdy k onemocnění přispívají narušené kortikálně limbické neuronální okruhy, zodpovědné za řízení jídelního chování, dále hipocampus, který je zodpovědný za emoční zpracování stresu a vývojových traumat a frontální kůra, která zužuje pozornost na tělesné schéma.

Bulimie je často skrytým problémem

„Tajení a popírání obtíží bohužel stěžuje přesné zjištění výskytu. Pacientky často nejprve vyhledávají praktického lékaře nebo pediatra pro různé, tzv. jiné zdravotní obtíže. Pokud jsou hospitalizovány, bývá častým jevem, že jídlo schovávají, vyhazují, přidávají si na váze nějakým schovaným těžkým předmětem,“ říká MUDr. Dutková.

Léčba bulimie aneb Jak se jí zbavit?

Léčba bulimie je spojená především s nutriční rehabilitací a navozením normálního jídelníčku, 6x denně, cílem je tedy odstranit následky podvýživy. Pokud je spolupráce s pacientkami špatná, pak lze zvážit výživu infuzní. Užívají se též psychofarmaka, antidepresiva a do léčby se zařazuje psychoterapie (individuální i skupinová).

Máte příznaky bulimie? Můžete se poradit s odborníky ze sítě EUC:

Psychologové a psychiatři z EUC

Často kladené otázky

Mentální bulimie je charakterizovaná opakovanými záchvaty přejídáním se velkým množstvím kalorické stravy a jejím vyzvracením nebo následnými hladovkami, užíváním anorektik, laxativ, diuretiky, manipulací s inzulínem u diabetických pacientek, či hormony na štítnou žlázu.

Začátek onemocnění bývá mezi 14. až 15. rokem věku. V 17 a 18 letech věku se týká přibližně 1-3 % žen. Většinou postihuje mladé dívky a ženy, konkrétně je to 90 % v poměru oproti mužům a chlapcům.

Léčba bulimie je spojená především s nutriční rehabilitací a navozením normálního jídelníčku, 6x denně, cílem je tedy odstranit následky podvýživy. Pokud je spolupráce s pacientkami špatná, pak lze zvážit výživu infuzní. Užívají se též psychofarmaka, antidepresiva a do léčby se zařazuje psychoterapie (individuální i skupinová).

Související články