COVID-19 – příznaky a léčba

19. listopadu 2020

COVID-19 – příznaky a léčba

Jak se přenáší koronavirus

Vysoce infekční respirační onemocnění je způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. K přenosu dochází kapénkami při kašli, kýchání nebo mluvení infikovaného. Nejvíce rizikový je přenos nemoci při kontaktu se sliznicí, nejčastěji dýchacích cest – tedy nosu a úst, ale i očí. COVID-19 se šíří také kontaktem s kontaminovanými povrchy, například použitím stejného předmětu, kterého se předtím dotýkal nemocný. Z kontaktu kůže na kůži k onemocnění nedojde.

Inkubační doba koronaviru se pohybuje v rozpětí od 2 do 14 dnů. U většiny pacientů se příznaky projeví do 5-6 dne od kontaktu s infikovanou osobou.

Příznaky COVID-19

K nejběžnějším příznakům koronaviru patří horečka, kašel, dušnost, bolesti svalů a kloubů, ztráta čichu a chuti. Další projevy nákazy covidem jsou únava, zvracení a průjem, bolest v krku a rýma. V některých případech však může pacient prodělat onemocnění COVID-19 bez jakýchkoli projevů.

Projevy koronaviru u dětí

Příznaky koronaviru u dětí jsou podobné jako u dospělých. Obvykle však prodělávají mírnější průběh onemocnění. K nejčastějším příznakům patří horečka, slabost, bolesti svalů, kašel, bolest v krku, rýma a kýchání. Někdy se u dětí koronavirus projevuje spíše trávicími problémy, jako jsou nevolnost, zvracení, bolesti břicha a průjem. Běžný je u dětí také asymptomatický průběh koronaviru, kdy nemají žádné příznaky, ale výsledek testu je pozitivní. K nejohroženějším skupinám patří kojenci, děti s plicním onemocněním a děti s poruchou imunity.

Léčba koronaviru probíhá formou tlumení konkrétních projevů. Foto: Karolina Grabowska, Pexels

Léčba koronaviru

Při mírnějším průběhu onemocnění COVID-19 je nařízena domácí karanténaklidový režim a tzv. symptomatická léčba konkrétních příznaků. Nemoc však může způsobit těžký zápal plic vyžadující hospitalizaci, terapii kyslíkem, v nejtěžších případech i a napojení na umělou plicní ventilaci. Závažnější průběh může skončit i smrtí.

Rizika neléčení koronaviru

Vzhledem k neznámosti nového koronaviru nelze vyloučit trvalé následky. Navíc může dojít ke zhoršení stavu vedoucímu k hospitalizaci a napojení na umělou plicní ventilaci nebo i k úmrtí. V neposlední řadě můžete snadno nakazit své blízké, zejména u starších osob pak riziko závažnějších následků vzrůstá.

Obvyklá medikace při COVID-19

V současné době dochází k podpůrné léčbě konkrétních projevů. Využívají se tak zejména léky na horečku a kašel. Cílená léčba nemoci zatím není k dispozici, zkoušejí se však dostupná antivirotika, experimentální léky a imunomodulátory.

Jak postupovat při podezření na onemocnění COVID-19

Pro jednoznačnou diagnostiku je potřeba absolvovat test na přítomnost koronaviru. Pokud máte podezření, že trpíte touto nemocí, nenavštěvujte svého lékaře osobně, abyste neohrozili ostatní pacienty a zdravotníky. I proto je ideálním řešením chat s našimi lékaři online. Ti vás v případě podezření na nemoc pošlou na test do našich EUC Laboratoří. Sami se můžete objednat na test zjišťující přítomnost protilátek proti koronaviru. Ten je vhodný zejména v případě, že jste nemoc již prodělali a chcete si ověřit, zda si proti ní váš imunitní systém vytvořil protilátky. Hodí se také na zpětné ověření prodělané nemoci.

Svůj zdravotní stav můžete konzultovat s našimi lékaři online. Foto: Anna Shvets, Pexels

Téma COVID-19 můžete konzultovat s našimi lékaři online 24 hodin denně bez nutnosti osobní návštěvy:

Lékař online 24/7                                

Chcete vědět o koronaviru více? Nabízíme odpovědi na nejčastější otázky v samostatném článku:

Koronavirus v otázkách a odpovědích

 

Související články