Všechny naše kliniky a lékárny fungují v běžném rozsahu dle aktuální provozní situace. Vstupujte s nasazeným respirátorem FFP2.

Nepodceňujte prevenci. Rakovinu prsu pomůže mamograf odhalit včas

28. ledna 2021 Mamologie a mamografie Moderní léčba a prevence

Nepodceňujte prevenci. Rakovinu prsu pomůže mamograf odhalit včas

Díky pravidelným kontrolám lze rakovinu prsu odhalit v počátečním stadiu a šance na úplné uzdravení jsou vysoké. Vedoucí lékařka EUC Kliniky v Olomouci MUDr. Lucie Hallamová přibližuje příčiny a symptomy rakoviny prsu i postup při samotném vyšetření.

Začneme trochu ze široka. Čím je způsobena rakovina prsu a jaká je její příčina?

Jednoznačná příčina nádoru prsu není známa. Mezi rizikové faktory patří začátek menstruace před jedenáctým rokem, pozdní nebo žádné těhotenství, nástup menopauzy u žen starších padesáti pěti let. Dále také celkově vyšší věk, obezita, alkohol, stres, nevhodná strava, dědičnost, tedy genová mutace, hormonální stimulace, předchozí léčba zářením na oblast mezihrudí nebo prsou. Naopak například kojení snižuje riziko vzniku karcinomu prsu. Vzniku rakoviny prsu zatím nedovedeme zabránit. Včasnou diagnostikou a díky screeningové mamografii můžeme objevit nádor v počátečním stadiu a zajistit velmi vysokou šanci na úplné uzdravení.

Potkává jen ženy nebo se vyskytuje i u mužů?

Rakovina prsu je považována za výhradně ženské onemocnění. Bohužel se toto onemocnění nevyhýbá ani mužům. Poměr výskytu onemocnění mezi ženami a muži je přibližně sto ku jedné. Rakovina prsu představuje u mužů méně než jedno procento ze všech zhoubných nádorů, zatímco u žen je to dvacet šest procent. Za jeden rok zemře na následky karcinomu prsu celosvětově čtyři sta osmdesát mužů a přibližně čtyřicet tisíc žen.

Hraje zde roli genetika? Jaká je pravděpodobnost, že matka přenese nemoc na své potomky?

U desíti až patnácti procent žen je rakovina prsu způsobena genovou mutací a u nositelek těchto genů se onemocnění může objevit již v mladém věku. Jedná se nejčastěji o genové mutace BRCA 1 anebo BRCA 2. Riziko vzniku rakoviny prsu je u genové mutace BRCA 1 asi osmdesátiprocentní, u běžné populace žen je toto riziko šesti až osmiprocentní. Změny na genech lze zjistit genetickým vyšetřením. U žen pocházejících z rodin se zvýšeným výskytem rakoviny prsu nebo vaječníku, dvě a více přímých příbuzných, a není jim zjištěna prokazatelná genová mutace, lze míru rizika onemocnění rakovinou prsu vypočítat pomocí speciálních tabulek.

Jaké může žena, případně muž, na sobě pozorovat symptomy?

Je nutné provádět pravidelné samovyšetření prsů již od dosažení dospělosti, nejlépe jedenkrát za měsíc, vždy po ukončení menstruace. Mezi nejčastější symptomy rakoviny prsu, které lze pozorovat, patří:

  • Bulka, zatvrdnutí či vyklenutí části prsu, zesílení kůže připomínající pomerančovou kůru
  • Krvavý výtok z bradavky
  • Změny ve velikosti, tvaru či vzhledu prsu
  • Změny na povrchu prsu (vtažení, zduření, šupinatění, svraštění) či vtažení bradavek
  • Odlupování kůže či jiné změny na dvorci či bradavce (svědění, ekzém)
  • Barevné změny nebo zarudnutí
  • Zvětšení lymfatických uzlin v podpaží a pod klíční kostí
  • Otok paže, bolest nebo zvýšená teplota prsu ​

Bohužel v počátečních stadiích je nádor většinou tak malý, že ho nelze nijak nahmatat a je viditelný pouze na snímku z mamografu. Některé nádory je i na mamografu náročné identifikovat, proto každý snímek hodnotí dva nezávislí odborníci a pro potvrzení diagnózy se vždy dělá biopsie, tedy odběr vzorku tkáně z problematického místa.

V případě, že na sobě zjistíme některé ze symptomů, máme se obrátit na svého gynekologa nebo se přímo objednat na mamograf?

Při potížích je nutné zajistit si k vyšetření žádanku od gynekologa či obvodního, praktického lékaře a poté se k vyšetření prsu objednat na naše pracoviště. Při akutních potížích vyšetřujeme ženy ihned či do druhého dne.

Jak si má žena plánovat den vyšetření? Existuje doporučení, ve které části menstruačního cyklu se má žena dostavit, může používat deodorant či je zde nějaké omezení?

Preventivní mamografické vyšetření prsu je nejvhodnější provádět v období týden po ukončení menstruace. Pacientkám radíme neprovádět vyšetření před menstruací. V den vyšetření nedoporučujeme používat deodorant. V případě podezření na možné těhotenství je nutné informovat radiologickou asistentku nebo přímo lékaře screeningového centra.

Za jak dlouho se dozví výsledek vyšetření?

Na našem pracovišti se klientka dozví výsledek vyšetření do několika minut.

Je péče v mamocentru na EUC Klinice Olomouc hrazená ze zdravotního pojištění?

Preventivní, tedy screeningové mamografické vyšetření prsu hradí pojišťovna každé dva roky ženám od čtyřiceti pěti let. K objednání na toto vyšetření je potřeba mít žádanku od gynekologa či obvodního lékaře. Ženy mladší čtyřiceti pěti let si preventivní vyšetření prsu, mamograf či ultrazvuk hradí samy. Většina pojišťoven na něj ale přispívá. Výběr mamocentra není vázaný na doporučení lékaře, který vystavil žádanku na vyšetření. Naše mamocentrum akceptuje i žádanky vystavené na jiná mamodiagnostická pracoviště.

Od kolika let a jak často by měla žena chodit na preventivní vyšetření?

Doporučujeme ženám chodit na preventivní vyšetření prsů již od třiceti let. U žen do čtyřiceti let je vhodný ultrazvuk, od čtyřiceti již mamograf.

Měla by se žena snažit své prsa vyšetřit i sama? Jak případně na to?

S pravidelným samovyšetřováním by žena měla začít ideálně již od dosažení dospělosti. Doporučujeme vyšetřovat si prsa pravidelně každý měsíc. Nejvhodnější doba pro samovyšetření je těsně po ukončení menstruace, kdy jsou prsa nejméně citlivá a dobře prohmatatelná. Každá žena se může ohledně samovyšetření informovat u našeho lékaře, případně jsou k dispozici i informační brožury. 

Častým důvodem, proč ženy na mamografii nechodí, je fakt, že mají obavu ze škodlivosti rentgenového záření. Je to opodstatněná obava?

Není to opodstatněná obava, přesto se velmi často objevuje vlna spamů ohledně nebezpečnosti mamografie, které upozorňují na údajně velkou dávku u screeningové mamografie. Mnoho žen právě z tohoto strachu z rentgenového záření nechodí ke screeningové mamografii a k vyšetření přichází, až pokud se objeví nějaký problém, což může být již pozdě. Mamografie je první volbou v prevenci nádoru prsu a je spojena s velmi nízkou dávkou záření (0,1 mSV), kterou normálně každý člověk dostává z přírodního pozadí za přibližně patnáct dní. Strach tedy rozhodně není na místě.

Co lepšího nabízí pracoviště EUC Mamocentra svým klientkám?

Naše pracoviště nabízí klientkám zcela nový nejmodernější mamograf zn. Hologic s minimální radiační zátěží, komfortní prostory s vlastní čekárnou, bezbariérový přístup, výbornou dostupnost MHD, bezplatné parkování přímo před budovou. O naše stávající i nové klientky se postará stabilní tým zkušených mamodiagnostiků, mezi které patří například i moje kolegyně MUDr. Yveta Lenertová. Pro více informací o EUC Klinice Olomouc se podívejte zde, případně navštivte EUC Kliniku v ulici Na Šibeníku 1 (vchod zezadu).

Rády byste se objednali na mamografické vyšetření v mamocentru EUC Kliniky Olomouc?

Chci se objednat

Související články