Rakovina – popis, jednotlivé druhy a jejich příznaky

16. března 2023

Rakovina – popis, jednotlivé druhy a jejich příznaky

Nádorová onemocnění sdružující se pod pojmem rakovina jsou po srdečně-cévních onemocněních druhou nejčastější příčinou úmrtí v ČR, kde rakovinou každoročně onemocní kolem 100 000 lidí. Největší šance na poražení nemoci bývá u rakoviny štítné žlázy a varlat, naopak nejhorší prognózu má rakovina slinivky a jater. V článku najdete stručný úvod do tématiky zhoubných nádorů a charakteristiky a možné příznaky nejznámějších druhů rakoviny.

Jedná se o různorodou skupinu chorob, které se projevují mutací některých skupin buněk v organismu, jejich nekontrolovatelným růstem a poškozováním okolních orgánů.

Co je to rakovina?

Jedná se o různorodou skupinu chorob, které se projevují mutací některých skupin buněk v organismu, jejich nekontrolovatelným růstem a poškozováním okolních orgánů. Agresivní typy bujení umí v krátké době přivodit fatální následky, jak je tomu např. u některých nádorů krve (správně leukemie) či nevyléčitelné rakoviny slinivky břišní, vysvětluje MUDr. Lenka Bambasová, klinický onkolog z EUC Kliniky České Budějovice.

Zhoubné nádory se častěji vyskytují u starších osob, ale postihnout mohou všechny věkové skupiny včetně dětí. Diagnóza rakoviny je v životě člověka zásadní mezník, přičemž následný proces léčby bývá velmi náročný fyzicky i psychicky. Díky neustálým pokrokům ve výzkumu, moderním metodám diagnózy a léčby však již lze velkou část nádorových onemocnění úspěšně léčit.

 

Vznik rakoviny a rizikové faktory

Příčinou rakoviny je hromadění faktorů, které oslabují vlastní obranný systém těla, až přestane správně fungovat. Denně se v těle obmění cca 29 miliard buněk. Chyby, k nimž zde dochází, jsou ovlivněny mnoha faktory – od dědičnosti, negativního vlivu volných radikálů až po nedostatečnost imunity způsobenou špatným životním stylem.

Dle odborníků jsou rakovinné buňky přítomny u každého, přičemž jejich likvidaci má za úkol imunitní systém – je-li dost silný, nemá rakovina šanci prorazit. Pokud se tedy rakovina objeví, jde o známku toho, že organismus strádá a imunitní systém nemá na jeho obranu sílu.

Existují i dědičně podmíněné mutace genů, které mohou vést ke vzniku nádoru. Takový předpoklad k jistému typu rakoviny se však vůbec nemusí projevit – většinou jde o výsledek kombinace více faktorů, z nichž nejvýznamnější je, jak již padlo, oslabený imunitní systém.

Na vzniku zhoubných nádorů se do určité míry mohou podílet i výživové faktory a nadváha, dále nadměrná konzumace alkoholu a kouření. Rakovina často souvisí také s věkem, kdy její vznik vysvětluje opotřebení buněk. Věková hranice se však působením stále většího množství negativních vlivů snižuje, říká MUDr. Lenka Bambasová.

Existují také typy zhoubných nádorů, jejichž vznik souvisí s virovou infekcí. Samotné viry však nemohou vyvolat rakovinu, ale mohou se podílet na procesu vzniku:

 • karcinom děložního hrdla – lidský papilomavirus (HPV),
 • Burkittův lymfom – virus Epsteina-Barrové,
 • hepatocelulární karcinom – viry hepatitidy,
 • T-buněčná leukemie – retroviry.

Potenciálním spouštěčem rakoviny může být v podstatě cokoliv, co vyvolá zlom nebo jiné poškození DNA. U následujících faktorů životního prostředí byla souvislost se vznikem nádorového onemocnění prokázána:

 • elektromagnetické záření,
 • některé chemikálie – např. v tabákovém kouři,
 • chronické infekce.

Foto: Unsplash.com

 

Co je to nádor?

Lidské tělo sestává z obrovského množství buněk různých funkcí atp. Zdravé buňky tvořící tkáně a orgány rostou, množí se a chovají se „slušně“. V případě potřeby dělení přijde z jádra buňky pokyn, ta se zvětší a rozdělí na dvě. Toto dělení je pod přísnou kontrolou – zdravá buňka pozná, kdy se dělit a kdy dělení ukončit.

V buňce však z různých příčin může dojít ke změně – změní se genetický kód a kontrolní systém přestane fungovat. Buňka dostane chybný signál a začne se nekontrolovatelně dělit. Neobdrží ani stop signál, čímž vznikne jakási masa buněk, která vytvoří nádor – zhoubný, či nezhoubný.

 • Nezhoubné nádory – pokud se masa buněk ohraničí a nemá snahu o další dělení, jde o benigní nádor, který život nositele zpravidla neohrožuje. Může však působit problémy např. utlačováním okolní tkáně, tudíž je i tak třeba jej odstranit.
 • Zhoubné nádory – projevem malignity je prorůstání nádoru do okolní tkáně, napadání orgánů a zakládání vzdálených nádorových ložisek, tzv. metastáz. Jediným cílem buněk zhoubného nádoru je přežít, zajistit si prostor a živiny. Zhoubný nádor je proto zpravidla nutné urychleně odebrat z těla nositele, jelikož ohrožuje jeho život. Často je nutné odstranit jej i s orgánem, v němž roste.

Zhoubný nádor je tedy nekontrolovatelný růst buněk, které se vymkly zákonitostem a kontrolním mechanismům. Druhy zhoubných nádorů dělíme (dle tkání, z nichž vznikají) na 4 hlavní skupiny. Nejrozšířenější skupinou jsou karcinomy, odkud je odvozen laický název pro všechny druhy zhoubných nádorů:

 • karcinomy – vznikají z výstelky dutých orgánů, z kůže a tkáně žlázových orgánů,
 • sarkomy – vznikají z pojivové a tukové tkáně, chrupavek, kostí a svalů,
 • nádory krve a lymfatického systému,
 • nádory CNS (mozku a míchy) a periferních nervů.

Foto: Unsplash.com

 

Druhy rakoviny a možné příznaky

Rakovina mozku

Mozkové nádory mohou mít různé prvotní příznaky. Jednou z možností je podráždění mozku, které se nejčastěji projeví epileptickým záchvatem. Pokud se tak nestane, projevy bývají kombinací ložiskových příznaků dle části mozku, v níž nádor vyrůstá. Mohou se objevit poruchy pohyblivosti končetin, řeči či funkce hlavových nervů. S růstem nádoru pak vzniká syndrom nitrolební hypertenze, který se může projevit bolestí hlavy, zvracením, poruchami zraku a dalšími příznaky.

Rakovina krve (leukemie)

Leukemie je zhoubné nádorové onemocnění krvetvorby. Vyznačuje se zmnožením bílých krvinek, které jsou nezralé a neplní svou normální funkci. Vyskytují se v kostní dřeni, v krvi a někdy i v dalších orgánech.

Mezi možné hlavní příznaky zde patří ztráta energie, rychlá únavnost, bledost, časté infekce a krvácivost z nosu a dásní, nadměrná tvorba modřin a červených teček na kůži, zvětšené mízní uzliny, bolesti břicha, bolesti kostí a kloubů, případně horečka, noční pocení, bolesti hlavy, nechutenství a úbytek na váze. Nemoc však může být objevená náhodně při vyšetření krevního obrazu z jiného důvodu.

Rakovina kostí

Rakovina kosti může laicky označovat různé nádory postihující kost, např. sarkom kosti vznikající z kostních buněk, dále nádory vznikající např. z buněk kostní dřeně jako mnohočetný myelom či některé leukémie. Dále nádory jiných tkání či orgánů, které do kosti prorůstají nebo metastazují. Mezi hlavní příznaky lze zařadit vystřelující bolest, zvýšenou teplotu, zduření kosti, bolestivý výrůstek na kosti, bolesti zad, únik moči, nechutenství, únavu a další.

Rakovina slinivky břišní

Rakovina slinivky patří k nejzákeřnějším a stále není k dispozici vyšetření, které by jej dokázalo odhalit včas. Má rychlý průběh, špatnou prognózu a projevuje až v pokročilé fázi. Varovnými příznaky bývá bolest v nadbřišku, bolesti zad, nechutenství, nevolnost, váhový úbytek, příp. zežloutnutí sliznic a kůže, změny barvy a konzistence stolice či záněty žil.

Na kůži se vyskytuje několik druhů zhoubných nádorů, nejčastěji pak bazaliom, spinaliom a maligní melanom. Melanom je nejagresivnější – metastázuje do kůže, lymfatických uzlin i do vnitřních orgánů. Zpočátku může vypadat jako skvrna, někdy se rozvine z mateřského znaménka. Alarmující příznaky jsou změny znamének či pih – změny tvaru, mizení okrajů, tmavnutí, skvrnatění, průměr nad 5 mm či vypouknutí nad kůži.

TIP: Přečtěte si náš článek, který je celý věnován právě melanomu.

Rakovina děložního čípku

Vznik rakoviny děložního čípku nebo též děložního hrdla je zpravidla vyvolává lidský papilomavirus (HPV), z 99,9 % přenášen pohlavním stykem. U žen HPV nejčastěji způsobuje právě karcinom děložního čípku, příp. pochvy a vulvy, u mužů pak karcinom penisu, u obou karcinom konečníku či karcinom v oblasti dutiny ústní a hltanu. U nás je dostupné očkování proti HPV – je-li provedeno mezi 13. a 14. rokem věku, hradí jej pojišťovny.

Infekce HPV se neprojevuje žádnými příznaky – většina žen se o nákaze HPV dozví z výsledků odběru onkologické cytologie. Při pokročilém stádiu se může objevit bolest v podbřišku, krvácení po styku nebo zapáchající výtok z pochvy.

Rakovina prsu

Rakovina prsu se nejčastěji objevuje v oblasti mlékovodů (duktů), dále v oblasti lobulárních laloků. Nádor se ale může projevit i v jiné tkáni. V počátcích žena často nepozoruje žádné změny a nádor lze zachytit jen zobrazovacími metodami. Objevit se však může bulka/zatvrdnutí v prsu, změny tvaru, velikosti či vzhledu prsu, změny na kůži prsu, dvorce i bradavky, vtažená kůže, ďolíčky, vpáčení bradavky, olupování, zarudnutí kůže, bolest prsu (u pokročilých stadií), zvětšení uzlin v podpaží, krvavý výtok z bradavky…

TIP: Přečtěte si náš kompletní článek na téma rakovina prsu.

Rakovina vaječníků

Rakovina vaječníků patří spíše k vzácnějším nádorovým onemocněním. Žádné typické příznaky pro včasné zjištění zde neexistují. První příznaky jsou necharakteristické, např. bolesti v podbřišku či zácpa. U starších pacientek se může vracet krvácení podobné menstruačnímu. Symptomem pokročilého onemocnění pak může být zvětšení objemu břicha.

Rakovina dělohy

Většinou začíná na povrchu děložní sliznice, kdy vzniká tzv. karcinom endometria. Zhoubný nádor však časem může prorůst i do svalové vrstvy dělohy a šířit se do okolních tkání a orgánů – do lymfatických uzlin, vejcovodů, vaječníků, močového měchýře či střev. Metastázy se pak mohou objevit v lymfatických uzlinách, játrech, plicích či kostech. Vzácněji vzniká zhoubný nádor dělohy ve svalové vrstvě (sarkom dělohy). Varovné příznaky jako neobvyklé krvácení z pochvy vždy vyžadují okamžitou návštěvu gynekologa.

Rakovina plic

Většina nemocných rakovinou plic má jeden či více příznaků vyvolaných základním onemocněním. Cca 5 % nemocných je zpočátku bez příznaků, podezření padne po běžném vyšetření nebo např. po rentgenu hrudníku.

Velká část příznaků je typická pro řadu chorob dýchacích cest a plic, včetně těch nádorových. Objeví-li se i jen jeden z nich, je na místě vyhledat lékaře. Může to být chronický kašel, který se náhle změnil, zánět průdušek či nachlazení, které nereaguje na antibiotika, vzrůstající dušnost, krev ve vykašlaném hlenu, bolest v hrudníku, ztráta hmotnosti, úbytek sil, polykací obtíže a chrapot.

Rakovina tlustého střeva a konečníku

Kolorektální karcinom je u nás i v celé Evropě onkologickým onemocněním s největší úmrtností. Příznaky, které mohou (ale nemusí) být varováním, jsou např. úbytek hmotnosti, nadýmání, zácpy, průjmy, či jejich střídání, pocit neúplného vyprázdnění střev, úzká stolice, krev ve stolici, bolesti břicha, pocit plnosti, křeče, zvracení, nauzea, častá únava.

Je zde mimořádně nutné zahájit případnou léčbu co nejdříve. Osoby starší 50 let mají každé dva roky nárok na bezplatné vyšetření na okultní krvácení z tlustého střeva a konečníku.

TIP: Přečtěte si náš článek, který je kompletně věnován tématu kolorektální karcinom.

Rakovina prostaty

Nejčastěji diagnostikované nádorové onemocnění u mužů v ČR, které nejvíce postihuje starší muže. Rakovina prostaty obvykle roste pomalu a většina mužů si příznaků všimne, až když nádor tlačí na močovou trubici a brání močení.

Rakovina varlat

Nejčastější příznak je zde nebolestivé zvětšení varlete. První projevy jsou ale často podceněny a nádor se do první návštěvy lékaře rapidně zvětší. Cca 20 % pacientů uvádí jako úvodní příznak bolest v oblasti třísel, cca 10 % je bezpříznakových, nádor je u nich odhalen náhodně. Občasným příznakem je pak ztráta sexuálního apetitu a infertilita. Všem mužům ve věku 15 až 40 let se doporučuje pravidelné samovyšetření.

Rakovina žaludku

Obvykle se vyvíjí několik let. Než se vyvine skutečně zhoubný nádor, často se objevují přednádorové změny v žaludeční sliznici, které však jen výjimečně způsobují příznaky či potíže. Ve většině případů zhoubného nádoru žaludku jde o adenokarcinom. Jiné typy, které mohou mít původ v žaludku, se vyskytují vzácněji.

Rakovina jater

Zde jde častěji o metastatickou rakovinu jiného orgánu, která se do jater rozšířila z jiné části těla. Primární rakovina jater je pak ta, která začíná přímo v buňkách jater. V počátečních stádiích primární rakoviny jater se většinou příznaky neobjevují. Může to ale být např. ztráta hmotnosti a chuti k jídlu, bolest v horní části břicha, pocit zvětšení jater, nevolnost, zvracení, slabost, únava, otok břicha či nohou, bolest v břiše, změna barvy kůže, zežloutnutí bělma, tekutina v břiše, světlá stolice.

 

Další druhy rakoviny

 • rakovina jazyka, krku, mandlí,
 • rakovina hrtanu (hlasivek) či průdušek,
 • rakovina jícnu,
 • rakovina ledvin,
 • rakovina tenkého střeva,
 • rakovina štítné žlázy,
 • rakovina mízních uzlin,
 • rakovina děložního hrdla,
 • rakovina páteře a míchy,
 • rakovina pobřišnice,
 • rakovina nosu či nosohltanu.

Foto: Unsplash.com

 

Existuje prevence rakoviny?

K prevenci nádorových onemocnění značně přispívá jistý způsob života a některá cílená opatření, např. pravidelné preventivní prohlídky a účast na screeningových programech (viz níže). Včasná diagnostika maligního nádoru silně zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu a může též zlepšit pacientovu prognózu.

 

Rakovina a životní styl

 • Kouření – souvislost zde byla jednoznačně prokázána u zhoubných nádorů plic, hrtanu, jícnu, močového měchýře, slinivky břišní, žaludku, hltanu, ledvin, prostaty a jater.
 • Alkohol – na vzniku rakoviny se podílí i nadměrná konzumace alkoholu, což se týká zejména jícnu, slinivky břišní, žaludku, tlustého střeva a konečníku, jater a prsu.
 • Pohyb – naopak prevencí vzniku zhoubných nádorů může být dostatek pohybu, zvláště u zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku, plic, prsu a prostaty.
 • Slunění – pokud je slunečního záření příliš, dochází nejen k urychlení stárnutí kůže, ale stává se též rizikovým faktorem pro zhoubné nádory kůže.

 

Pravidelné prohlídky a screening

Na všeobecnou preventivní prohlídku má u nás nárok každý občan jednou za 2 roky. Ženy mají navíc od 15 let ročně nárok na gynekologickou preventivní prohlídku. Podezřelé změny v oblasti hlavy a krku může odhalit i zubař – dospělý jedinec by měl podstoupit zubní preventivní prohlídku minimálně jednou ročně.

Dále existují screeningové programy zaměřené na včasný záchyt zhoubných nádorů prsu (www.mamo.cz), děložního hrdla (www.cervix.cz) a tlustého střeva a konečníku (www.kolorektum.cz). Vždy je totiž stěžejní nezapomínat, že včasná diagnostika rakoviny výrazně zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu a může též celkově zlepšit pacientovu prognózu.

Obrátit se můžete také na odborníky z klinik EUC.

Lékaři a ordinace EUC

Zdroje: cpzp.cz, nzip.cz, rehabilitace.info, wikiskripta.eu

Často kladené otázky

Rakovina je onemocnění, při kterém některé skupiny buněk v těle mutují, rostou nekontrolovatelným způsobem a vytvářejí nádor, jenž se může rozšířit do dalších částí těla.

Největší šance na poražení nemoci bývá u rakoviny štítné žlázy a varlat, naopak nejhorší prognózu má rakovina slinivky a jater.

Rakovina slinivky břišní patří k nejzákeřnějším druhům a dosud není k dispozici vyšetření, které by jej dokázalo odhalit včas. Má rychlý průběh, špatnou prognózu a projevuje až v pokročilé fázi. Varovnými signály bývá bolest v nadbřišku vystřelující do zad, bolesti zad, nechutenství, nevolnost, váhový úbytek, případně zežloutnutí sliznic a kůže, změny barvy a konzistence stolice či záněty žil.

Související články