Rakovina prsu – příznaky, příčiny a léčba

07. května 2021

Rakovina prsu – příznaky, příčiny a léčba

Rakovina prsu je nejčastějším závažným nádorovým onemocněním u žen a její výskyt stále stoupá. Většina případů s odhalením karcinomu v raném stádiu má díky současným léčebným postupům vysokou šanci na úplné vyléčení, proto je u rakoviny prsu včasná diagnostika naprosto stěžejní. V článku se dočtete o příčinách, příznacích, možnostech léčby a diagnostiky pro včasný záchyt nemoci.

Až 90 % žen, u kterých je nádor diagnostikován včas, se může zcela vyléčit.

Co je karcinom prsu

Po rakovině kůže je rakovina prsu nejčastěji diagnostikovaným nádorovým onemocněním. Představuje zhruba 17 až 20 % všech maligních (zhoubných) nádorů u žen. Nádor prsu se vytváří z abnormálních rakovinných buněk, které ztratily svou původní funkci a vymkly se kontrole. Hrozí také šíření do okolních uzlin a následný vznik metastáz.

Rakovina prsu má řadu typů a různé systémy klasifikace, které obvykle obsahují přes 2 až 3 desítky různých prsních karcinomů. Invazivní formy karcinomu se dělí na duktální (ty jsou nejčastější) a lobulární.

Příčiny nádorového onemocnění prsu

Jednoznačná příčina rakoviny prsu není známá, jisté však je, že ženy postihuje mnohem častěji než muže. Vzniku rakoviny prsu nelze zcela zabránit, ovšem včasnou diagnostikou (screeningová mamografie) je možné nádor odhalit v brzkém stádiu a zajistit tak velmi vysokou šanci na úplné uzdravení,“ říká MUDr. Petr Váša, primář RDG oddělení a vedoucí lékař radiodiagnostiky EUC Kliniky Ústí nad Labem.

Lehce zvýšené riziko je u žen, které začaly menstruovat velmi brzy (cca 12 let věku), menstruaci ukončily v pozdějším věku (cca 55 let věku), případně dlouhodobě užívají hormonální substituci, tzn. různorodé skupiny léčiv používané k vyrovnání estrogenního deficitu. Dalším rizikovým faktorem je věk – nejvíce ohrožené jsou ženy starší 40 let. Mírně zvýšené riziko výskytu je také u žen, které absolvovaly hormonální stimulaci kvůli umělému oplodnění. Rizikovými faktory jsou však i obezita, alkoholismus a nezdravý životní styl.

Zdravý životní styl a vyrovnaná hormonální hladina mají pozitivní vliv na snížení pravděpodobnosti výskytu rakoviny prsu. Foto: Marcus Aurelius, Pexels

Zhruba 90 % případů je zřejmě zapříčiněno působením jednoho nebo více rizikových faktorů. Ačkoliv není znám jednoznačný činitel onemocnění, pravdou je, že zdravým životním stylem lze velkou část nebezpečných okolností eliminovat. U 10 až 15 % žen nádor způsobuje genová mutace a u nositelek těchto genů se onemocnění může objevit už v mladém věku.

Příznaky rakoviny prsu

Největší nebezpečí karcinomu prsu je, že v počátečních stádiích nádor nijak nebolí ani nevykazuje žádné zjevné příznaky, tudíž může být snadno přehlédnut. Včasná diagnóza je však stěžejní a značně zvyšuje šanci na úspěšné vyléčení. Je-li nádor odhalen pozdě, může stihnout rozšířit své zhoubné buňky i do vzdálenějších orgánů (metastáze, více níže). Mezi nejčastější pozorovatelné příznaky rakoviny prsu patří:

 • Bulka v prsu – jakákoliv (většinou nebolestivá) bulka či tvrdý útvar v prsu.
 • Viditelné změny na prsu – změna tvaru nebo velikosti prsu.
 • Výtok z bradavky – zejména pak krvavý výtok či dlouhodobé mokvání bradavky.
 • Změny na bradavce – různé deformace nebo vtahování bradavky.
 • Změny na kůži – vtažení, podráždění či zarudnutí, různé změny barvy kůže.
 • Bolestivost – a to u bradavky, její části, případně u celého prsu.
 • Otok – projevuje se většinou otokem celého prsu.
 • Změny v podpaží – může se objevit zduření, případně bulka v podpaží.

TIP: Zaregistrujete-li některý z výše uvedených symptomů, netřeba hned panikařit. Rozhodně však neprodleně navštivte svého gynekologa a nález s ním konzultujte.

Samovyšetření aneb Jak nahmatat bulku v prsu

Samovyšetření je jednou z metod, která může být nápomocná při odhalení nádoru prsu. Lze objevit nádor od velikosti cca 15 mm, spíše však až při dosažení velikosti 20 mm. Pravidelné pohmatové vyšetření je velmi důležité, ale nenahrazuje odborné mamografické nebo ultrazvukové vyšetření.

Při prvním samovyšetření by prsy měly být cca 1 měsíc kontrolovány denně – jedině tak se je žena naučí zmapovat. Ideální je se samovyšetřením začít bezprostředně po negativním vyšetření na mamografu či ultrazvuku, hmatově prsy poznat a následně s kontrolou pokračovat každý měsíc. A to nejlépe těsně po menstruaci, kdy jsou prsy měkčí a nejsou tak citlivé. Správný postup je následující:

 • Svlékněte se a před zrcadlem zkontrolujte jakékoliv změny. Při kontrole také zvedněte ruce nad hlavu.
 • Všímejte si změn tvaru a velikosti prsou, změn barvy kůže i její struktury.
 • Prohmatání provádějte konečky prstů – nejprve prsa prohmatejte povrchově, potom důkladněji. Nezapomeňte na podpaží a oblast klíční kosti.
 • Prsa vyšetřujte krouživými pohyby, pravou rukou levé prso a naopak. Postup zopakujte vsedě/vestoje i na boku vleže.
 • Nezapomeňte zkontrolovat bradavky – sledujte změny jejich tvaru, možný výtok či vtáhnutí bradavky do prsu.
 • Samovyšetření opakujte pravidelně každý měsíc, ideálně v 5. až 10. dni cyklu.

Pravidelné samovyšetření pomáhá odhalit rakovinu prsu včas. Foto: National Cancer Institute, Unsplash

Nahmatáte-li kdekoliv v prsu či v podpaží bulku s nepravidelnými okraji, zpozorujete-li zarudnutí připomínající pomerančovou kůru, důlkovatění, otok kůže, mokvání, nehojící se vřed, vtažení bradavky nebo výtok, nepropadejte panice. Rozhodně však neprodleně navštivte svého gynekologa a nález s ním konzultujte.

Rakovina prsu a metastáze

Nádor prsu nejčastěji metastazuje do plic, jater, kostí a měkkých tkání (kůže, mízní uzliny). V takovém případě se k projevům rakoviny prsu přidají další symptomy. U metastáz na plicích dušnost, kašel nebo opakované plicní infekce. Jaterní metastázy jsou spojené s trávicími potížemi, žloutenkou nebo bolestí pod pravým žeberním obloukem. V případě kostní metastázy se objevují bolesti v oblasti páteře či končetin. Metastázy měkkých tkání se projevují bulkou nebo specifickým otokem kůže.

Možnosti léčby rakoviny prsu

Je-li rakovina prsu odhalena včas, šance na kompletní uzdravení je vysoká, v pokročilejších stádiích je prognóza obvykle horší. Zde je nutné naplánovat vhodný léčebný postup cílící především na zmírnění symptomů a prodloužení života pacientky.

Možnosti léčby jsou dnes velmi vyspělé a při výběru vhodného způsobu se berou v potaz všechna specifika jednotlivých případů. Mezi nejčastější metody patří chirurgická léčba, biologická léčba či chemoterapie.

 • Operace prsu – chirurgické odstranění nádoru se obvykle volí tehdy, je-li nádor operovatelný a není-li prokázána přítomnost vzdálených metastází. Dle velikosti a lokalizace nádoru lékaři volí vhodný typ operace, nejčastěji částečné či kompletní odstranění prsu, zpravidla doplněné o vyšetření tzv. sentinelové (strážní) uzliny.
 • Chemoterapie – představuje systémovou metodu léčby rakoviny. Využívají se zde cytostatika (chemické preparáty zastavující růst a množení zhoubných buněk). Ty však zasahují i zdravé buňky a mají řadu nežádoucích účinků.
 • Radioterapie – takové ozařování způsobuje zánik nádorových buněk, případně ztrátu schopnosti nekonečného množení. Využívá se jako doplnění operace, radioterapie sama o sobě nezvládne rakovinu vyléčit.
 • Hormonální léčba – představuje dlouhodobou záležitost, často se aplikuje samostatně či po chemoterapii a trvá několik let. Její účinnost závisí hlavně na přítomnosti hormonálních receptorů v nádorové tkáni – ty značí, že je nádor závislý na hormonálních podnětech. Pokud se v buňkách nevyskytují, nemá taková léčba smysl.
 • Biologická léčba – nejnovější způsob léčby karcinomu prsu, kdy preparáty na rozdíl od chemoterapie působí na molekuly a pochody typické výhradně pro nádorové buňky, díky čemuž mají minimální vedlejší účinky. Léky se podávají injekčně, nebo ve formě tablet. Biologická léčba je velmi nákladná, ale je-li prokázáno, že jde o typ nádoru, na nějž biologická léčba účinkuje, je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

Moderní metody léčby rakoviny prsu poskytují vysokou šanci pro uzdravení (u nádorů odhalených včas). Foto: National Cancer Institute, Unsplash

Rakovina prsu v těhotenství

Diagnóza rakoviny prsu v těhotenství už dnes neznamená nutnost ukončení těhotenství. Léčba je zde pochopitelně komplikovanější, jelikož je třeba brát ohledy také na vyvíjející se plod.

Při výběru léčby hraje důležitou roli pokročilost těhotenství a stádium rakoviny. Není-li karcinom příliš rozvinutý, doporučuje se chirurgické odstranění. Hormonální léčba je zde nevhodná. Chemoterapie v 1. trimestru ohrožuje vývoj dítěte, proto může být pacientce v pokročilém stádiu rakoviny doporučeno i přerušení těhotenství. Novější studie prokázala, že některé druhy chemoterapie nevedou v pozdějších fázích těhotenství ke spontánním potratům ani k poškození plodu, mohou však způsobit předčasný porod.

Rakovina prsu u mužů

Rakovina prsu se sice považuje za typicky ženské onemocnění, ale postihuje i muže. Nejohroženější jsou muži ve věku 60 až 70 let, přičemž mezi rizikové faktory nádorového bujení prsu patří:

 • radioterapie při léčbě jiných nádorových onemocnění v oblasti hrudníku,
 • cirhóza jater,
 • vysoké hladiny estrogenu v krvi,
 • genové mutace a výskyt rakoviny prsu v rodině.

Příznaky rakoviny prsu u mužů

Nejčastějším příznakem karcinomu prsu u mužů je hmatatelná nebolestivá bulka v prsu, někdy se však hmatný útvar může objevit i v podpaží. Zpravidla mívá nerovný povrch, nepravidelný tvar a tvrdší konzistenci. Dalším příznakem může být vtažení bradavky, případně krvavý výtok. Ke stanovení diagnózy slouží kombinace mamografie a vyšetření ultrazvukem (s ohledem na věk klienta).

Rakovina prsu v číslech

V ČR rakovinou prsu každý rok onemocní cca 6 000 žen. Na karcinom prsu v letech 1990 až 2006 ročně zemřelo až 2 000 žen, od roku 2007 pak necelých 1 700. Na snižování úmrtnosti se podílí také účinná léčba, zejména chemoterapie v kombinaci s ostatními léčebnými metodami. Až 90 % žen, u kterých je nádor diagnostikován včas, se může zcela vyléčit. „Nejúčinnější cestou pro záchyt nádoru v raném stádiu je pravidelné preventivní mamografické vyšetření, přičemž k včasnému odhalení výrazně přispívá také pravidelné samovyšetření prsu,“ dodává MUDr. Petr Váša. 

Potřebujete mamografické vyšetření? Můžete se objednat do některého z mamocenter sítě EUC:

Mamocentra EUC

 

Související články