Rakovina tlustého střeva: základem úspěšné léčby je včasná diagnóza

03. února 2020 Zdraví a životní styl Nemoci a diagnózy Pro média Moderní léčba a prevence

Rakovina tlustého střeva: základem úspěšné léčby je včasná diagnóza

Rakovina tlustého střeva neboli kolorektální karcinom patří mezi tři nejčastější nádorová onemocnění v České republice. Každý rok onemocní šest tisíc Čechů. Přitom jde o jedno z nádorových onemocnění, které je velice dobře léčitelné, pokud je odhaleno včas.

Kolorektální karcinom postihuje zejména věkovou skupinu osob v rozmezí 63 až 77 let. V posledních letech není žádnou výjimkou zachycení nádorů u jedinců mladších 60 let, objevuje se již i v třetí a čtvrté dekádě života člověka. Zvýšené riziko i u mladších ročníků představují špatné stravovací návyky, tedy nadměrná konzumace červeného masa a s tím spojená nevhodná tepelná úprava pokrmů (grilování, fritování), dále nadbytečný kalorický příjem, některá potravinová aditiva (přídatné látky), nedostatek vlákniny v jídelníčku apod. Rizikovým faktorem je také nedostatečná pohybová aktivita často spojená s obezitou.

Příznaky nádorového onemocnění zahrnují i jiná onemocnění trávicí trubice

Hlavní rizikový faktor představuje věk pacienta – s přibývajícím věkem se u každého člověka zvyšuje riziko výskytu polypů (slizničních výrůstků), u kterých může postupem času dojít ke zhoubné přeměně a nekontrolovanému buněčnému růstu; jde o poměrně dlouhý proces (7–10 let). Asi u 15–19 procent onemocnění vzniká nádorová přeměna na základě vrozené predispozice, u jednoho procenta nádorů jde o komplikaci chronického střevního zánětu. „Formy onemocnění kolorektálním karcinomem mohou být zcela bezpříznakové, případně se projeví pouze v laboratorních odběrech chudokrevností. Příznaky mohou také být velmi nespecifické, jako je břišní dyskomfort, únava, nadýmání a podobně,“ upozorňuje MUDr. Irena Peprná, praktická lékařka z kliniky Canadian Medical.

Vždy je třeba věnovat pozornost těmto varovným signálům:

  • změně charakteru vyprazdňování stolice (nepravidelné střídání zácpy a průjmu, zúžení stolice, nutkání na stolici s pocitem neúplného vyprázdnění),
  • přítomnosti krve ve stolici,
  • bolesti břicha,
  • nevysvětlitelnému úbytku tělesné hmotnosti.

Jaké jsou možnosti léčby karcinomu tlustého střeva?

Jak již bylo řečeno: základem je včasné odhalení onemocnění. Pak je kolorektální karcinom velice dobře léčitelný. Léčbu, která je v současné době na vysoké úrovni, řídí klinický onkolog, léčebnou strategii určuje dle stadia onemocnění. Záleží na pokročilosti nádoru, vždy se volí léčba „šitá na míru“ konkrétnímu pacientovi.

„Zhoubný nádor ve své nejčasnější fázi může být někdy odstraněn již při samotném endoskopickém výkonu. V jiných případech pacienti podstupují chirurgický zákrok s cílem odstranění nádoru a uzlin. Jednou z cest je také léčebná chemoterapie a ozařování, jež je většinou cíleno na zmenšení nádoru či odstranění zbytkové nemoci. V současné době je možné onemocnění léčit i v pokročilých stadiích, včetně metastáz,“ informuje MUDr. Irena Peprná.

Zásadní v úspěšnosti léčby je, aby nemocný byl dostatečně informován o svém onemocnění, o možnostech léčby a také o nežádoucích účincích léčebného procesu. Důležité je přistupovat k léčbě pozitivně a aktivně.

Prevence je základ

Jak rakovině tlustého střeva předcházet? Alfou a omegou, jako ostatně u eliminace každého závažného onemocnění, je prevence, která v tomto případě spočívá v úpravě životosprávy a jídelníčku. Důležité je odstranit rizikové faktory životního stylu popsané výše.

V sekundární prevenci jsou aktivně vyhledáváni zdraví bezpříznakoví jedinci, kteří jsou ve zvýšeném riziku onemocnění (výskyt onemocnění rakovinou tlustého střevu a konečníku v rodině). Již několik let probíhá v naší zemi screening onemocnění nádorem tlustého střeva, což je cesta ke snížení výskytu nových onemocnění. „Od roku 2015 jsou zdravotní pojišťovnou díky úpravě screeningového programu k vyšetření adresně zváni klienti starší 50 let věku. Samotné vyšetření pak spočívá v jednoduchém testu na skryté krvácení do stolice, který je bezbolestný. Pokud je vám tedy více než 55 let a dosud jste vyšetření nepodstoupili, nezbývá než vám doporučit, abyste se na kolonoskopické vyšetření co nejdříve objednali,“ vysvětluje MUDr. Peprná a dodává: „Aktivním postojem k prevenci onemocnění totiž můžete zachránit své zdraví.“

„Jednoduchý test pro kvantitativní stanovení lidského hemoglobinu ve stolici dnes laboratoře běžně provádějí. Díky tomu, že je stanovován lidský hemoglobin (jako součást lidských krvinek) dnes již pacient nemusí držet žádnou dietu. Testy jsou dostatečně citlivé i spolehlivé a lze je v laboratoři provádět na automatických analyzátorech. Pro široký populační screening zůstanou zřejmě nejčastěji využívaným testem i v dalších letech,“ podotýká MUDr. Petr Podroužek, CSc., odborný ředitel EUC Laboratoří.

„Alarmující je fakt, že až jedna čtvrtina nemocných přijde k lékaři v pokročilém stadiu onemocnění, kdy dochází k šíření nádoru do dalších orgánů, nejčastěji jater a plic. Pětileté přežití těchto pacientů je nižší než 5 %. Bohužel pouze malá část cílové populace (přibližně 22 %) pravidelně podstupuje screeningové testy na kolorektální karcinom, neboť tyto testy jsou vnímány jako nepříjemné,“ konstatuje RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D., odborný garant genetických laboratoří CGB, a připomíná: „Přijatelnou alternativou je proto pro tyto jedince genetický test Septin9. Septin9 je krevní test, který lze provést jako první krok pro časnou detekci kolorektálního karcinomu.“

Princip testu Septin9

Kolorektální karcinomy dokonce i v nejranějších stadiích uvolňují genetický materiál (DNA) do krve. U pacientů s kolorektálním karcinomem dochází k metylaci tumor supresorového genu Septin 9, zatímco u zdravého jedince nikoliv. Test Septin9 umožňuje v krevní plazmě snadno a spolehlivě detekovat tento marker (metylovaný gen Septin 9) specifický pro kolorektální karcinom. Na základě výsledků řady nezávislých klinických studií (např. studie PRESEPT zahrnovala 7940 osob) indikuje pozitivní výsledek testu zvýšenou pravděpodobnost přítomnosti kolorektálního karcinomu. V takovém případě by měl pacient podstoupit kolonoskopii pro potvrzení diagnózy.

„Velkou výhodou tohoto testu je komfort pro pacienta, neboť vyžaduje pouze běžný odběr krve a na rozdíl od ostatních metod pro časnou detekci kolorektálního karcinomu není třeba dodržovat žádná doporučení týkající se stravy, ani speciální přípravu před vyšetřením. Odběr krve lze provést kdykoli,“ popisuje RNDr. Uvírová.

Test Septin9 byl v dubnu 2016 schválen významnou americkou certifikační autoritou FDA (Food and Drug Administration) jako první krevní screeningový test na kolorektální karcinom a je také akceptován v České republice Národní radou pro kolorektální karcinom jako alternativa jiných metod screeningu. Bohužel, vzhledem k jeho vyšší ceně, není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Další informace o tomto vyšetření naleznete na www.pathology.cz.

Související články