Všechny naše kliniky a lékárny fungují v běžném rozsahu dle aktuální provozní situace. Vstupujte s nasazeným respirátorem FFP2.

Slavnostní otevření mamografického pracoviště v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině proběhlo 24. února 2016

24. února 2016 Mamologie a mamografie Pro média

Slavnostní otevření mamografického pracoviště v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině proběhlo 24. února 2016

Tisková zpráva
ÚSTECKÁ POLIKLINIKA s.r.o., člen skupiny EUC, za přítomnosti pana Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, slavnostně otevírá svou pobočku, pracoviště mamografického screeningu v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině. Mamodiagnostické screeningové centrum ÚSTECKÉ POLIKLINIKY patří k největším v České republice. Stojí na principech integrované mammární diagnostiky, pod odbornou garancí primáře MUDr. Petra Váši.

V současné době je v celé České republice akreditováno kolem sedmdesáti mamocenter. I přes toto poměrně vysoké číslo, jsou čekací doby stávajících mamocenter místy poměrně dlouhé a dojezdové vzdálenosti pro pacientky mimo velká města omezující. V oblasti mezi lokalitami Ústí nad Labem a Chomutov se nenacházelo žádné mamocentrum. ÚSTECKÁ POLIKLINIKA za podpory hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka, vedení města Bíliny a ředitele Hornické nemocnice s poliklinikou pana Jaroslava Herzingera vychází vstříc pacientkám našeho kraje a otevírá centrum pro pacientky z Teplicka, Litoměřicka, Mostecka, Lounska, Žatecka i části Chomutovska. Vybudování tohoto pracoviště bylo schváleno odbornou komisí Ministerstva zdravotnictví. Dojde tak ke zvýšení dostupnosti preventivní péče a zkrácení čekacích dob na vyšetření v regionu. Na novém pracovišti předpokládáme okolo 4 500 vyšetření ročně. Hlavním cílem všech zúčastněných je zkrátit dojezdové vzdálenosti pacientek, zkrátit čekací doby na vyšetření a přispět tak ke zlepšení prevence a diagnostiky nádorů prsu. Ke zkrácení čekacích dob by měla přispět i možnost objednávání on-line přes webové stránky.

Zájemci o vyšetření se mohou objednat do nového centra telefonicky nebo on-line přes webové stránky.

Zdravotnický holding EUC

Soukromá síť zdravotnických zařízení, dominantní poskytovatel mamografického screeningu v České republice. Do skupiny EUC (dříve Euroclinicum) patří také mamodiagnostická centra v Českých Budějovicích, v Liberci, Zlíně, Kladně, Brně a Olomouci. Všechna tato pracoviště jsou akreditovaná    a v indikátorech kvality se řadí mezi přední česká pracoviště. Holding EUC považuje prevenci rakoviny prsu za jednu ze svých hlavních priorit, čemuž také odpovídají vysoké investice, které holding směřuje do rozvoje mamografického screeningu.

Související články