Všechny naše kliniky a lékárny fungují v běžném rozsahu dle aktuální provozní situace. Vstupujte s nasazeným respirátorem FFP2.

Spánková apnoe

03. května 2016 Nemoci a diagnózy

Spánková apnoe

Syndrom spánkové apnoe je poměrně vážná porucha spánku, při které pacient v podstatě přestává dýchat, což zvýší tlak v dýchacích cestách, následuje tzv. mikroprobuzení, dech se následně obnoví. Tento proces se může za hodinu zopakovat více než stokrát. Onemocnění tedy nenarušuje jen přísun kyslíku, ale také kvalitu spánku a celkové zdraví pacienta. Pacient se pak po probuzení cítí unavený, a to i po celonočním spánku. Spánkovou apnoí často trpí lidé, kteří chrápou

Hlavní typy syndromu spánkové apnoe 

 • Obstrukční spánková apnoe: Má anatomické příčiny, je vyvolána mechanickým uzavřením dýchacích cest během spánku.
 • Centrální spánková apnoe: Má příčinu v centrálním nervovém systému, anatomie dýchacích cest je v pořádku, ale chybí dýchací úsilí, mozek nedává správný signál dýchací soustavě.
 • Smíšená spánková apnoe: Kombinace obou předešlých

Symptomy spánkové apnoe

Příznaky a symptomy obstrukční a centrální spánkové apnoe se překrývají, takže někdy je typ spánkové apnoe obtížné určit. Mezi nejčastější příznaky obstrukční a centrální spánkové apnoe patří:

 • Hlasité chrápání – bývá obvyklé u obstrukční spánkové apnoe
 • Přerušované dýchání ve spánku pozorované jinou osobou
 • Náhlé probouzení doprovázené dušností 
 • Probouzení doprovázené suchými ústy a bolestí v krku
 • Ranní bolesti hlavy
 • Časté probouzení
 • Velká ospalost během dne
 • Problémy s pozorností, podrážděnost

Kdy vyhledat lékařskou pomoc 

Poraďte se o svém stavu s lékařem, pokud vy nebo váš partner pozorujete následující: 

 • Hlasité chrápání, které ruší ve spánku vás nebo vašeho partnera 
 • Dušení či lapání po dechu, které vás probouzí 
 • Pauzy v dýchání během spánku 
 • Nadměrná denní ospalost 

Příčiny spánkové apnoe

Obstrukční spánková apnoe vzniká, když se během spánku příliš uvolní svaly v zadní části krku, které podporují měkké tkáně v orální oblasti – měkké patro, čípek, mandle, boční stěny hrdla a jazyk. Relaxace svalů způsobí, že se měkké tkáně zúží nebo uzavřou, čímž se zamezí dýchání. Tělo má nedostatek kyslíku. V plicích se tak vytváří nepříjemný tlak. Mozek cítí, že něco není v pořádku, takže vás krátce probouzí, aby se průchodnost dýchacích cest znova obnovila. Probuzení je obvykle tak krátké, že si ho nepamatujete. Tento vzorec se může opakovat celou noc ve frekvenci až sto mikroprobuzení za hodinu. To narušuje schopnost dosáhnout hlubokých regeneračních fází spánku a způsobuje ranní ospalost. Lidé trpící syndromem spánkové apnoe si přitom vůbec nemusí být vědomi toho, že mají narušené spaní. 

Centrální spánková apnoe je méně běžná forma onemocnění. Nastává, když mozek nevysílá dostatečné signály do dýchacích svalů, což na chvíli způsobí ztrátu dýchacího úsilí. 

Rizikové faktory spánkové apnoe 

Spánková apnoe může postihnout každého, dokonce i děti, některé faktory ale riziko onemocnění zvyšují.

Rizikové faktory u obstrukční spánkové apnoe

 • Obezita: Obézní lidé podstupují čtyřikrát větší riziko, že se u nich onemocnění rozvine. Tukové usazeniny v horních cestách dýchacích mohou přispět k rozvoji onemocnění. 
 • Větší obvod krku: U lidí se silnějším krkem je riziko vyšší. Riziko se zvyšuje u mužů s obvodem krku 43 cm a více, u žen s obvodem krku 38 cm a více. 
 • Zúžení dýchacích cest: Může být zděděné nebo se zúžit zvětšením mandlí, což bývá časté u dětí. 
 • Mužské pohlaví: Muži trpí spánkovou apnoí dvakrát častěji než ženy. U žen se riziko apnoe zvětšuje po menopauze.  
 • Věk: U starších lidí se spánková apnoe objevuje častěji.
 • Rodinná historie: Pokud někdo v rodině trpí apnoe, je i u blízkých pokrevních příbuzných větší pravděpodobnost rozvinutí onemocnění. 
 • Alkohol, drogy, sedativa: Užívání těchto substancí způsobuje uvolnění svalů v krku. 
 • Kouření: Kuřáci podstupují třikrát větší riziko, že je postihne obstruktivní spánková apnoe. Kouření způsobuje zánětlivé procesy v krku a zadržování vody v horních cestách dýchacích. Pokud přestanete kouřit, riziko klesá.
 • Ucpaný nos: Pokud máte potíže s dýcháním nosem např. z důvodu alergie či anatomických dispozic, pak je riziko, že se u vás rozvine spánková apnoe, vyšší.  

Rizikové faktory u centrální spánková apnoe

 • Věk: Centrální spánkovou apnoí trpí více lidé středního a pozdějšího věku. 
 • Onemocnění srdce: U osob s chronickými srdečními onemocněními je centrální spánková apnoe častější. 
 • Užívání opiátů: Opiáty, speciálně s prodlouženým účinkem, zvyšují riziko spánkové apnoe. 
 • Mrtvice: U lidí po mrtvici se rozvine centrální spánková apnoe častěji. 


Komplikace spánkové apnoe 

Spánková apnoe může způsobit další komplikace:

 • Únavu, depresi, poruchy koncentrace
 • Vysoký krevní tlak a problémy se srdcem
 • Diabetes 2. typu
 • Metabolický syndrom
 • Komplikace během narkózy
 • Onemocnění jater
 • Partnerské problémy

Diagnostika spánkové apnoe

Diagnostikou spánkové apnoe se zabývají spánková centra a spánkové laboratoře, kde specialisté vyhodnotí vaše příznaky a doporučí léčbu. Součástí diagnostiky je sledování dýchání a dalších tělesných funkcí přes noc. Testování může probíhat přímo na pracovišti, a pacient tudíž musí zůstat přes noc ve zdravotnickém zařízení, monitorování ale může probíhat i doma prostřednictvím zapůjčeného přístroje. Lékař také může doporučit další vyšetření na ORL, neurologii či alergologii, aby se upřesnily příčiny onemocnění a navrhla se adekvátní léčba. 

Léčba spánkové apnoe

V lehčích případech může lékař doporučit pouze úpravu životního stylu, např. přestat kouřit či redukovat váhu. Pokud máte alergii, která omezuje dýchání, může být doporučena alergologická léčba. V těžších případech onemocnění jsou k dispozici komplexnější řešení, jejichž základem jsou přístroje, které pacientům pomáhají v noci dýchat. Přístrojů je několik druhů a lékař na základě diagnostiky ve spolupráci s pacientem vybírá optimální variantu. Vzhledem k tomu, že léčba přístrojem vyžaduje spaní se speciální maskou, mohou být počátky terapie lehce nekomfortní, ale většina pacientů si na masku zvykne. V úvahu může připadat i operace. 

Domníváte se, že trpíte spánkovou apnoí? Využijte možnost vyšetření ve spánkové laboratoři EUC Kliniky Plzeň: 

Spánková laboratoř EUC

Související články

Více článků