12. prosince 2019 Pro média Moderní léčba a prevence Nemoci a diagnózy Zdraví a životní styl

Stále jsem fascinovaná mozkem jako řídícím centrem organismu

Rozhovor s MUDr. Márií Dufincovou, lékařkou z oddělení neurologie EUC Kliniky Přelouč.

Paní doktorko, s jakými problémy k vám pacienti nejčastěji chodí?

Suverénně nejčastějším steskem našich pacientů jsou bolesti zad, dále projevy polyneuropatie (brnění, mravenčení, pálivé bolesti končetin), bolesti hlavy, motání hlavy, potíže s pamětí, epilepsie, stavy po cévních mozkových příhodách...

Věkové spektrum pacientů je asi velmi široké…

Neurologická onemocnění se vyskytují ve všech věkových kategoriích, samozřejmě s přibývajícím věkem se pravděpodobnost, že člověk neurologicky onemocní, zvyšuje. Naši ambulanci navštěvují dospělí všech dekád, odhadem nejčastější věkovou skupinou jsou lidé mezi 50 a 60 lety. A starší ročníky, které jsou zároveň klienty místního (sousedícího) Domova u Fontány, navštěvujeme my po předešlé domluvě přímo v jejich zařízení. Líbí se mi v Přelouči péče rodin o jejich seniory, je vidět opravdový zájem příbuzných, aktivně se zapojují do procesu léčby, doprovází je pravidelně ke kontrolám.

Pozorujete za dobu své praxe, že je odbornost neurologa pacienty více vyhledávána?

Rozhodně ano – je to dáno větší osvětou, dostupností informací i dostupností péče. Také lepšími možnostmi diagnostiky a léčby než kdykoliv předtím a dobou, ve které si musíme zachovat vysokou konkurenceschopnost, např. na trhu práce, do vyššího věku. Často, dle příběhů z praxe, se jedná o situace, kdy si člověk na své fungování klade vysoké nároky a jeho tělo je dlouhodobou chronickou jednostrannou zátěží, a i přirozeně věkem, amortizováno, ale přesto si chce jedinec udržet svojí neměnnou práceschopnost a dočkat se přirozeného odchodu do důchodu. Proto vyhledává pomoc ve smyslu potlačení bolestí, eventuálně řešení jeho situace bez toho, aby musel sám měnit svůj zaběhlý režim. Bohužel tyto případy nebývají snadno řešitelné, spíše bývají neřešitelné.

Co vás na neurologii baví, čím je zajímavá?

Byla a stále jsem fascinovaná mozkem, jako řídícím centrem organismu, jeho fungováním. Mnohé z jeho funkcí zůstávají stále skryté a jsou předmětem dalšího bádání – to mě lákalo. Také již od doby vysokoškolského studia jsem přitahována mimořádně elegantním způsobem neurologické diagnostiky, kdy na základě anamnézy a jednoduchého, ale promyšleného, systematického poklepu kladívkem, je možno přesně určit konkrétní místo/oblast poruchy ve složité síti nervového systému.

Související články

Paracetamol: Dobrý sluha, špatný pán

Sedm pravidel zdravého spánku

Bezpečný a bezkontaktní výdej léků v EUC BOXu

Rozhovor s vedoucí odběrových míst EUC Laboratoří, Libuší Vitkovou, o testování nového typu koronaviru