12. července 2017 Nemoci a diagnózy

Víte, že celiakie může způsobovat deprese?

90 % pacientů o své nemoci neví. Kdy je namístě přemýšlet o vyšetření?

Když se řekne nesnášenlivost lepku (celiakie), lidé si představují problémy s trávicím traktem, jako jsou průjmy, zvracení nebo například opoždění růstu u dětí. Většina případů tohoto onemocnění v populaci ale tyto příznaky nemusí mít. Celiakie se může projevovat třeba únavou, opožděnou pubertou nebo psychickými problémy, např. depresí, poruchou menstruace, neplodností, spontánními potraty a dalšími příznaky. Kdo by u takových symptomů hledal problém v nesnášenlivosti lepku? I z tohoto důvodu asi většina případů celiakie nebývá rozpoznána, i když způsobuje pacientům vážné problémy. Odhaduje se, že v ČR je to až 90 % případů! Celkem spolehlivým a dobře dostupným nástrojem, jak informaci o své toleranci či intoleranci k lepku získat, je laboratorní vyšetření, kde dostatečně vysoké hladiny protilátek proti tkáňové transglutamináze ve třídě IgA svědčí s přibližně 95% pravděpodobností pro celiakii. Podezření pak potvrdí další lékařem provedená vyšetření

Klasická celiakie

Celiakie je chronické onemocnění způsobené nesnášenlivostí lepku (glutenu), který je součástí bílkoviny obilnin. Onemocnění, které přetrvává celoživotně, má určitý genetický předpoklad a pro jeho manifestaci je nutná konzumace lepku. Nepostihuje pouze trávicí ústrojí, u geneticky vnímavých jedinců může dojít i k autoimunitnímu poškození nejen střeva, ale i jater, štítné žlázy, kůže, kloubů, mozku či srdce. V současnosti tuto nemoc neumíme vyléčit, potíže však poměrně rychle vymizí po striktním vyloučení lepku z potravy. V evropských zemích se odhaluje, že chorobou trpí asi 1 % populace a zhruba jen 10 % postižených o své nemoci ví. Tito „rozpoznaní“ pacienti jsou většinou zachyceni již v dětství a obvykle mají příznaky postižení trávicího ústrojí, tedy projevy klasické celiakie, jako je průjem, nauzea, zvracení, bolest břicha, úbytek na váze, neprospívání – nižší vzrůst vzhledem k věku, nadýmání, únava až apatie. U těchto pacientů prokážeme v laboratorním vyšetření specifické protilátky, mají změny na střevní sliznici.

Atypická (neklasická) celiakie

Onemocnění se může objevit v každém věku, tedy i mimo období časného dětství. Většina starších dětí, adolescentů či dospělých může mít klasické příznaky, většinou se ale spíše objevují atypické (neklasické) formy celiakie, proto také onemocnění není často rozpoznáno. Mohou se objevit kožní projevy dermatitidy, zvýšená náchylnost k infekcím, řídnutí kostí, zvýšená kazivost zubů, cukrovka, krvácivé stavy, anémie z nedostatku železa (hypochromní anémie), opožděná puberta, menstruační poruchy, ale i neplodnost a spontánní potraty. Problémy mohou být i neurologické či psychické, depresivní stavy včetně těžších forem, někdy i se sebevražednými tendencemi. Sdruženě se též může objevit zánět štítné žlázy, vysoké jaterní testy, poruchy ledvin. Také u těchto pacientů se při laboratorním vyšetření prokáže, že mají pozitivní test na specifické protilátky a změny na střevní sliznici.

Subklinická celiakie

Další skupinou pacientů jsou ti, kteří nemají výrazné problémy. Trpí kupříkladu jen velkou únavou, kterou si vysvětlují třeba pracovním vytížením. Tento stav se označuje jako subklinická (dříve tichá) celiakie. Onemocnění je často odhaleno až při komplikacích, z nichž nejzávažnější jsou lymfom nebo karcinom trávicího traktu, nádory se mohou vyskytnout i mimo trávicí trakt. Laboratorní vyšetření na specifické protilátky je však pozitivní stejně jako jsou přítomné změny na střevní sliznici. Laboratorní vyšetření na specifické protilátky je však pozitivní, stejně jako jsou přítomné změny na střevní sliznici.

Potenciální celiakie

Patří sem skupina pacientů, kteří mají v laboratorním vyšetření protilátky, ale nemají ještě změny na střevní sliznici (nebo biopsie minula postižený úsek střeva) a nemají žádné potíže. U této tzv. potenciální celiakie se příznaky ve výše uvedených podobách mohou teprve rozvinout.

Další podobné diagnózy

Na lepek může vzniknout i alergická reakce zprostředkovaná protilátkami typu IgE jako při jiné potravinové alergii. Postižení střeva není tak závažné a onemocnění nemusí být celoživotní. Relativně novým syndromem je tzv. neceliakální glutenová senzitivita (NCGS), která by neměla být zaměňována s celiakií. Po požití lepku se objevují obtíže nespecifického charakteru, jako jsou migrény, průjmy, nadýmání či únava. Obtíže se dostavují za několik hodin až dní po konzumaci potravin s obsahem lepku, nedochází k aktivaci enzymu tkáňové transglutaminázy a k rozvoji celiakie, biopsie tenkého střeva vykazuje jen nezávažné změny. Laboratorní nálezy zde zatím nejsou přesvědčivé, a tak se diagnóza tvoří per exclusionem – vyloučením celiakie a ostatních možných onemocnění.

Diagnostika celiakie

Při diagnostice-screeningu provádíme v EUC Laboratořích tato vyšetření:
• specifické protilátky proti tkáňové transglutamináze třídy IgA
• stanovení celkového IgA v séru
• anti-deamidovaný gliadinový peptid (DGP IgG)
V případě snížené hladiny IgA protilátek je třeba vyšetřit protilátky proti tkáňové transglutamináze a protilátky proti endomysiu ve třídě třídy IgG.

Celiakie je vážná nemoc

Diagnóza celiakie je závažná. Představuje nutnost celoživotní diety a závažnost vyplývá i z toho, že u pacienta mohou být autoimunitními procesy kromě střeva postiženy i další orgány. Podstatné a primární je u možných příznaků na toto onemocnění myslet a podezření relativně nenáročným laboratorním vyšetřením jako prvním krokem ozřejmit. Výslednou konečnou diagnózu tvoří samozřejmě lékař, který provede další testy (protilátky proti endomysiu, proti gliadinu) včetně biopsie střevní sliznice. Vysoká senzitivita a specificita průkazu tkáňové transglutaminázy třídy IgA představuje účinný screeningový nástroj k potvrzení podezření na toto onemocnění. Přesto je zatím většina pacientů neodhalena. Pacient ale může vzít aktivitu i do vlastních rukou a jako samoplátce si nechat screeningové vyšetření provést za přímou úhradu. Právě vlastní aktivita pacienta-samoplátce může být klíčem ke zlepšení zatím neuspokojivého procenta odhalování tohoto vážného onemocnění v naší populaci.

Vyšetření na celiakii je součástí nového programu EUC pro samoplátce a stojí i s odběrem 664 Kč (dospělý) a 691 Kč (dítě).

Chcete se nechat vyšetřit na nesnášenlivost lepku? Více informací najdete na webu EUC Laboratoří.

Související články

Více článků

Ženy se bojí gynekologického vyšetření, které jim může zachránit život

Chřipku nepodceňujte a včas se nechte očkovat!

Mamocentra zdravotnické skupiny EUC se společně s CrossCafe zapojila do prevence rakoviny prsu

Neděle 29. září 2019 je „Světovým dnem srdce“. Slibme si, že budeme žít zdravěji