Vitiligo: Příčiny, projevy a léčba

13. února 2022

Vitiligo: Příčiny, projevy a léčba

Vitiligo je získané neinfekční kožní onemocnění projevující se výskytem bílých skvrn na kůži či sliznicích. Skvrny se nejčastěji objevují na obličeji, kolem očí a úst, na prstech, kloubech a v tříslech. Nemoc postihuje 0,5-2 % populace, v polovině případů před dosažením 20. roku života a bez ohledu na pohlaví či rasu. V článku se dočtete o předpokládaných příčinách, projevech vitiliga i možnostech léčby.

Co je vitiligo alias nemoc bílých skvrn

Vitiligo se tedy projevuje skvrnitou depigmentací kůže či sliznic. Vitiligové skvrny jsou křídově bílé barvy ostře ohraničené od zdravé kůže a pokud z nich vyrůstají vlasy či ochlupení, i to bývá bez pigmentace. Název vitiligo pravděpodobně pochází z latinského slova vitium (vada, porucha) či vitelis (bílá barva).

Jelikož za tvorbou pigmentu v kůži stojí zmíněné pigmentové buňky (melanocyty), u vitiliga se předpokládá jejich porucha (více níže v části Příčiny vitiliga).

Vitiligo nebolí a pro pacienta znamená spíše kosmetický než zdravotní problém – vzhled postižené kůže může být také příčinou psychických potíží. S touto nemocí však mohou souviset i další nepříjemné komplikace. Existují totiž i případy, kdy se nemoc vyskytuje společně s jinými autoimunitními chorobami.

Příčiny vitiliga

Jedná se o multifaktoriální onemocnění se složitou a ne zcela objasněnou patogenezí.

Existuje tedy několik možných mechanismů jejího vzniku:

 • Autoimunitní teorie – při té buňky imunitního systému napadají melanocyty, předpokládá se podíl humorální i buněčné imunity. Pro tuto teorii vzniku nemoci svědčí zvýšené hladiny aktivovaných lymfocytů v krvi nemocných a v lézích postižené kůže i častý výskyt přidružených autoimunitních chorob jako onemocnění štítné žlázy, cukrovka, revmatoidní artritida či systémový lupus erythematodes.
 • Neutrální teorie – dle jiné hypotézy mohou být melanocyty zničeny látkami, které slouží k přenosu signálu mezi nervovými buňkami a jsou pro melanocyty toxické.
 • Autodestruktivní teorie – zvažuje se též role toxických metabolitů, které vznikají při syntéze melaninu, tzn. stav, kdy melanocyty likvidují samy sebe.

Význam v rozvoji onemocnění má však i dědičnost – riziko propuknutí u příbuzného prvního stupně je 7-10x vyšší. Dosud nebyly jednoznačně identifikovány geny, které by mohly být příčinou. Zvažuje se tzv. polygenní dědičnost.

Modelka s vitiligem Winnie Harlow, Zdroj: thebestoumagazine.com

Projevy a druhy vitiliga

Typickým projevem vitiliga je skvrna křídově bílé barvy dobře ohraničená zdravou kůží, která může mít velikost několik milimetrů až desítky centimetrů. Pokud z povrchu této skvrny vyrůstají vlasy či chlupy bývají také bílé. Tyto skvrny nejsou citlivé, nesvědí, pacientovi vadí zejména kvůli kosmetickému vzhledu.

Počáteční léze se objevují na rukou, předloktích a chodidlech.U pacientů se světlou kůží mohou být projevy vitiliga nenápadnější a hůře rozpoznatelné. U těchto pacientů lze léze lépe rozpoznat při speciálním vyšetření Woodovou lampou.

Průběh onemocnění

Průběh onemocnění se může u každého lišit a je velice těžko předvídatelné. Bez léčby má toto onemocnění progresivní charakter. Spontánní repigmentace, samovolný návrat pigmentu, je popisován v 10-20 % případů.

Pro toto onemocnění je typický Koebnerův fenomén, tedy vznik projevů v místech mechanického podráždění jako je například poškrábání, spálení, po terapeutických zákrocích. Postižená kůže je také citlivější vůči UV záření, jelikož ztrácí svou přirozenou ochranu.

Vitiligo a možné psychické potíže

Jak bylo již v úvodu uvedeno, protože se často jedná spíše o estetický problém, někteří pacienti mohou trpět důsledkem takové jinakosti depresemi či jinými psychickými poruchami.

Vitiligo fotky, Zdroj: zdravi.euro.cz

Klasifikace vitiliga

Vitiligo nejčastěji klasifikujeme dle rozsahu postižené kůže:

 • Lokalizované vitiligo – postihuje jednu oblast:
  • Lokální – zde se jedná o jednu či více skvrn na jednom místě.
  • Segmentální – zde hovoříme o jedné či více skvrnách v pruhu (respektuje jeden dermatom).
  • Mukozní – postižení sliznic.
 • Generalizované – postihuje více než jednu oblast. Nejčastěji se jedná o postižení akrálních částí těla (prstů rukou, nártů,…).
 • Univerzální vitiligo postihuje celý kožní kryt a je častěji doprovázený dalšími atutomunitními poruchami.

Vitiligo a asociované nemoci

Vitiligo mohou doprovázet i některé příznaky postižení jiných orgánů, a to následujících:

 • Oči – abnormality cévnatky jsou popsány až u 30 % pacientů s vitiligem, vady duhovky u 5 % pacientů s vitiligem.
 • Uši – u vitiliga mohou být postiženy také melanocyty, které se vyskytují v labyrintu vnitřního ucha, může tak dojít k postižení sluchu – dysakuzi.

S vitiligem je spojena řada dalších autoimunitních onemocnění. Jako nejčastější jsou uváděny poruchy štítné žlázy (tyreopatie), které doprovázejí toto onemocnění až ve 40 %. Dále se může jedna o ložiskový výpad vlasů (alopecii areatu), cukrovku (diabetes mellitus 1. typu), nespecifické střevní záněty či perniciozní anemii.

Vitiligo – léčba

Vitiligo prozatím patří mezi ne zcela léčitelné nemoci. Jeho projevy ale lze úspěšně kontrolovat. Dle závažnosti se využívá několik druhů léčby, vždy je však nutné nejprve vyloučit přidružené celkové choroby, a to vyšetřením krve, které může provést praktický lékař. Léčba vitiliga patří do rukou kožního lékaře. Dělíme ji na následující formy:

Místní léčba

Je u vitiliga základem terapie, hodí se zejména u vitiliga postihujícího méně než 20 procent kožního povrchu.

 • Místní léky – využívají se zejména kortikosteroidy a topické imunomodulátory (inhibitory kalcineurinu).
 • Světloléčba (fototerapie) – využívá UV světlo, nejúčinnější vlnová délka je 308 až 314 nm. Někdy se fototerapie kombinuje s léčivy, které činí kůži k záření vnímavější (PUVA).
 • Chirurgická léčba – chirurgické metody mají za cíl nahradit chybějící melanocyty v nepigmentovaných oblastech kůže melanocyty získanými z normálně pigmentované kůže. Tyto metody doporučuje pro stabilní onemocnění. Je možné kombinovat s fototerapií.

Vitiligo fotky, Zdroj: zdravi.euro.cz

Celková léčba

Celková léčba je vhodná pro léčbu vitiliga s rozsáhlým kožním postižením.

 • Světloléčba (fototerapie) – zde se využívají celotělové zářiče (kabiny podobné soláriu), které vyzařují UVB 311 nm či UVA (320 až 400 nm) společně s tabletami před zářením, které činí kůži citlivější k záření (PUVA).
 • Systémové léky – celková léčba se jimi provádí jen výjimečně vzhledem k častému výskytu nežádoucích účinků (tablety prednisonu).

Kosmetické terapie

Mezi další možnosti léčby patří:

 • Kosmetické prostředky – využívají se jako doplňky léčby. Jedná se o ochranné opalovací krémy atp., případně různé kosmetické kamufláže jako speciálně odolný make-up či samoopalovací kosmetické prostředky pro zatmavení postižených míst
 • Lázeňská léčba – tu nabízejí některé české a slovenské lázně, v nichž se léčí lupénka. Tato možnost ale pochopitelně není hrazena pojišťovnou.
 • Psychoterapie – ta je leckdy velmi důležitou součástí léčby, protože vitiligo významně zhoršuje kvalitu života.
 • Depigmentace – odstranění pigmentu ze zbytku těla pro docílení jednotné barvy kůže, používá se zejména u pacientů s tmavším fototypem.
Zajímavost: Nejznámějším pacientem trpícím vitiligem byl bezesporu Michael Jackson. I dnes však existuje spousta slavných osobností, modelek a modelů, kteří prolamují jakési tabu této jinakosti, nijak vitiligo nekamuflují – chápou ho naopak jako svou přednost či odlišovací znamení (viz foto níže).

Onemocněním vitiligo trpěl i Michael Jackson, Zdroj: NY Daily News

Prevence, péče a ochrana

„Vitiligo je chronická nemoc s nepředvídatelným průběhem. Každý pacient s vitiligem by měl vědět, že projevy vitliliga vznikají v místech mechanického podráždění a není vhodné podstupovat kosmetické zákroky, kde k porušení kůže dochází (např. piercing, tetování, permanentní make-up atp.),“ říká MUDr. Lucie Polák, dermatoveneroložka z Canadian Medical, které je součástí zdravotnické skupiny EUC.

Pacientům trpícím vitiligem se doporučuje pravidelně absolvovat laboratorní vyšetření krve pro možnost přidružených nemocí a pravidelné kožní vyšetření pro zvýšené riziko kožních nádorů.

Důležité je mít na paměti, že léčba vitiliga patří do rukou kožního lékaře (dermatologa). Obrátit se můžete také na odborníky z klinik EUC.

Dermatologové EUC

 

Zdroje:

 • Jana Hercogová et al, Klinická dermatovenerologie 1. díl, 2019, Mladá fronta
 • Bolognia JL
 • Dermatology Essential,2014, Saunders

Často kladené otázky

Vitiligo je získané neinfekční kožní onemocnění projevující se výskytem bílých skvrn na kůži či sliznicích.

Riziko propuknutí u příbuzného prvního stupně je 7-10x vyšší. Dosud nebyly jednoznačně identifikovány geny, které by mohly být příčinou.

Vitiligo je chronická nemoc s nepředvídatelným průběhem. Důležité je mít na paměti, že léčba vitiliga patří do rukou kožního lékaře (dermatologa).

Související články