Jak se žije v EUC

Musíme se více zaměřit na primární péči

24. 07. 2017

Od prosince 2016 má naše skupina nového zdravotnického ředitele, MUDr. Michala Bednáře, MBA, který od srpna 2015 řídí také EUC Kliniku Kladno, takže naši skupinu zná velmi dobře. Jaká je jeho vize? Kam chce EUC směřovat? Otázky kladla HR ředitelka EUC Šárka Češková Snížková. Více

Dagmar Bergrová

Vice

MUDr. Kristina Koldinská

Vice

U nás je sestra taky máma

Práce v našich ambulancích vám poskytne dostatek prostoru pro váš soukromý život. Můžete být dobrá sestra i máma zároveň. Vice

O vizi s naším šéfem Janem Blaško

Rozhovor s Janem Blaško, předsedou dozorčí rady EUC a.s. Vice

Zaměstnanci v naší péči

Aby naši zaměstnanci mohli kvalitně pečovat o své klienty, my se staráme o naše zaměstnance Vice

K atestaci praktika prakticky

Mladým lékařům se zájmem o praktické lékařství poskytujeme významnou podporu na jejich cestě k atestaci. Vice