Jak se žije v EUC

Musíme se více zaměřit na primární péči

24. 07. 2017

Od prosince 2016 má naše skupina nového zdravotnického ředitele, MUDr. Michala Bednáře, MBA, který od srpna 2015 řídí také EUC Kliniku Kladno, takže naši skupinu zná velmi dobře. Jaká je jeho vize? Kam chce EUC směřovat? Otázky kladla HR ředitelka EUC Šárka Češková Snížková. Více

MUDr. Václav Hynek

Vice

HR tým

Vice

Ředitel kliniky MUDr. Jiří Madar

Vice